Reklama - masová forma komunikace

Reklama je placenou formou neosobní masové komunikace, jejímž cílem je informování spotřebitelů a záměr ovlivnit jejich chování.

Reklama podle kategorie:

 • Reklama orientovaná na spotřebitele - má za úkol získat nové zákazníky a posílit "věrnost" stávajících uživatelů
 • Reklama orientovaná na produkt - snaží se zvýšit odbyt výrorobků, popř. oznamuje zavedení nového produktu na trh
 • Reklama orientovaná na trh - snaží se oslovit určitou "cílovou skupinu" uživatelů
 • Reklama orientovaná na vlastní podnik - pokouší se změnit image firmy v očích veřejnosti

Reklama podle účelu:

 • informativní reklama (informuje o nových produktech, akcích,...)
 • přesvědčovací reklama (dává důraz na značku, podněcuje zákazníky k rychlé koupi)
 • připomínací reklama (připomíná, kde si určitý výrobek mouhou zákazníci koupit, nebo do kdy si ho mohou koupit)

Cíle reklamy:

 • tvorba silné značky
 • zvýšení poptávky
 • posílení pozice na trhu
 • zlepšování pověsti firmy – pozitivní image
 • motivace vlastních pracovníků
 • rozšíření distribuční sítě

V okamžiku, kdy se firma rozhodne pro reklamní kampaň, musí nejdříve zpracovat reklamní plán.

Nabídka reklamních a marketingových služeb:

×

5 nejsledovanějších infografik na pinterestu
(nejen) o internetovém marketingu
v českém jazyce.

*