BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

186 hodnotících faktorů Google 2019

186 hodnotících faktorů Google 2019

Faktory týkající se doménového jména Stáří domény – V tomto videu, Matt Cutts uvádí, že odlišné stáří dvou domén v řádu měsíců nehraje velikou roli. Autorita domény – I když jsme si všichni rovni, stránka na respektované doméně si povede ve vyhledávání lépe než stránka na méně respektované doméně. Důvěryhodnost domény (TrustRank) Důvěryhodnost webu —Přečtěte si více o 186 hodnotících faktorů Google 2019[…]