Analýza internetového projektu

Marketingová analýza internetového projektu

 • Zjistit potřeby a požadavky zadavatele na nový web
 • Zjistit, jak vypadá situace na trhu (situační analýza, S.W.O.T. analýza)
 • Zvážit aktivity konkurence (analýza konkurence)
 • Definovat výhody vašeho podnikání (USP)
 • Přesně určit cíle internetového projektu
 • Vymezit cílové skupiny (segmentace trhu)
 • Navrhnout postup a internetovou strategii.
 • Stanovit rozpočet a časový harmonogram.
 • Vytvořit plán realizace internetového projektu.

Projektová analýza internetového projektu

Úkolem projektové analýzy je navrhnout a popsat funkcionalitu budoucího internetového obchodu.  Výsledkem  studie bude nejen dokumentace , ale především  funkční prototyp internetového obchodu.  Díky němu si uděláme jasnou představu o důležité použitelnosti internetového obchodu.  Interaktivita prototypu navíc umožní nasimulovat samotný nákupní proces, což umožní realizovat uživatelské testování ještě před započetím samotné realizace.

Výsledná dokumentace pak poslouží nejen ¨zákazníkovi a realizačnímu týmu, ale i grafikovi, který podle ní vytvoří grafický návrh.

Projektová analýza obsahuje tyto části:

 • Obecné cíle (definované i marketingovou analýzou)
 • Strukturu internetového obchodu – tj. jaké bude obsahovat funkce, jaké navigace a jaké moduly se použijí, atd.)
 • Procesní analýza – diagramy klíčových procesů a logistiky
 • Návrhy typových stránek (wireframe či drátěný model) zpravovaných v tištěné podobě a funkčním prototypu. Jde například o stránky typu „Titulní strana“, „Výpis produktů“, „Detail produktu“, „Nákupní košík“, „Výsledky vyhledávání“ atd.
 • Podrobný popis všech funkcí – tj. jak se co bude chvat, vypisovat, řadit, co se stane když, …
 • Přesný popis komunikace s externími systémy – např. propojení s ;ERP systémy, účetními systémy, ekonomickými systémy či jinými aplikacemi.
 • Datový slovník (struktura databáze)
 • Rozpis rolí – kdo se bude na projektu podílet (ze strany klienta, dodavatele, partnerů)

Podstatou analýzy je vše důkladně zdokumentovat , aby v pozdějších fázích vývoje nedocházelo ke korelacím či zbrklým změnám . Z praxe k nim však i přesto dochází …

V těchto případech postupujeme následovně:

 • Společně definujeme  váš požadavek na úpravu
 • Zpracujeme analýzu dopadu na vývoj, a odhadneme časovou náročnost
 • Upravíme prototyp a formou přílohy k analýzu doplníme popis změn a jejich dopad
 • Upravíme plán realizace a požadavek zařadíme do vývoje

Co je to prototyp webu

Prototyp si představte jako „detailně propracovanou maketu automatické pušky“. Puška má stejnou velikost, přepínač dávkování jde přepínat, zásobník lze vyměňovat. Jde však pouze o imitaci.

S interaktivním prototypem je to podobné. Prototyp tvoří typové stránky, které jsou tvořeny boxy a prvky informační architektury. Fungují v něm OnMouse efekty, dynamické menu, záložky a lze  jej procházet jako u skutečného webu. Jde však pouze o simulaci. Interaktivní prototyp se chová „téměř“ stejným způsobem jako finální aplikace. Neobsahuje však „grafický design“.
Sdílejte článek na sociálních sítích