BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Podpora prodeje (Sales promotion)

Podpora prodeje (Sales promotion)

Podpora prodeje (anglicky sales promotion) je poskytnutí určité výhody spotřebiteli (převážně ekonomického charakteru) spojené s užitím nebo nákupem produktu a poskytuje spotřebiteli přímý podnět ke koupi. (Wikipedia) Nástroje podpory prodeje spotřebitelům Kupony Vzorky Zvýhodněné ceny Odměny Výhry Vyzkoušení zboží doma Záruky Předvádění zboží Zákaznické spotřebitelské soutěže Nástroje podpory prodeje obchodníkům Nákupní rabaty Slevy na podílPřečtěte si více o Podpora prodeje (Sales promotion)[…]

Věrnostní programy, věrnostní kluby a karty

Věrnostní programy, věrnostní kluby a karty

Věrnostní program je marketingový nástroj, který slouží k posílení věrnosti stávajících spotřebitelů a, k získání důvěry budoucích zákazníků. Princip věrnostních programů Podstatou věrnostních programů je odměnit zákazníky za jejich věrnost. Jejich cílem je přimět zákazníka, který jednou nakoupil nebo využil služby, aby se stal trvalým zákazníkem. Zaměřují se na vytváření dlouhodobého vztahu mezi klientem aPřečtěte si více o Věrnostní programy, věrnostní kluby a karty[…]

Marketingové plánování a strategie

Marketingové plánování a strategie

Marketingové plánování pomáhá při usměrňování marketingového úsilí správným směrem. Marketingové plánování vytváří rámec pro celkové plánování firmy. Proces marketingového plánování Marketingová situační analýza – shromažďování vstupů, při kterém se snažíme shromáždit a utřídit informace, které se týkají problematiky ovlivňující vnitřní a vnější prostředí firmy. S.W.O.T. analýza – analýza silných a slabých stránek a identifikace příležitostíPřečtěte si více o Marketingové plánování a strategie[…]

Marketing management – marketingové řízení

Marketing management – marketingové řízení

Proces marketingového řízení Deinice poslání Marketingová situační analýza Určení cílů Formulace marketingové strategie Výběr marketingových technik Tvorba Akčních plánů Implementace marketingové strategie Monitoring, kontrola a vyhodnocování Marketingová situační analýza Proveďte marketingový výzkum v „kamenném světě“ i na internetu. Najděte silné a slabé stránky vaší konkurence. Značnou část výzkumu věnujte vašim zákazníkům a jejich potřebám. ZmapujetePřečtěte si více o Marketing management – marketingové řízení[…]

Public Relations, PR – výhody, cíle, příklady, praxe …

Public Relations, PR – výhody, cíle, příklady, praxe …

Public Relations je forma marketingové komunikace, která zvyšuje reputaci společnosti a jejího image. Public Relations představují plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytváření a upevňování důvěry, porozumění a dobrých vztahů organizace s klíčovými skupinami veřejnosti. Public Relations jsou funkce řízení, která identifikují, budují a udržují vzájemné výhodné vztahy mezi organizací a různými skupinami veřejnosti,Přečtěte si více o Public Relations, PR – výhody, cíle, příklady, praxe …[…]

Spotřebitelské soutěže

Spotřebitelské soutěže

Nikdy nikoho neomrzí možnost, že získat něco ZDARMA. Od malička jsme zvyklí slýchávat, že zadarmo ani kuře nehrabe. Když však něco skutečně dostaneme jen tak za nic (například výhra v soutěži), je to příjemné překvapení, které si na dlouho zapamatujeme. Spotřebitelské soutěže jsou vhodným způsobem jak si získat nové zákazníky, ale také cestou k udrženíPřečtěte si více o Spotřebitelské soutěže[…]

Hromadný e-mailing a e-mailový marketing

Hromadný e-mailing a e-mailový marketing

E-mailový marketing (E-mail marketing) je forma marketingové komunikace, rozesílaná prostřednictvím elektronické pošty. Jde o „elektronickou alternativu“ tradičního adresného direct marketingu distribuovaného ve formě poštovní zásilky. E-mailing je efektivní forma „internetové“ marketingové komunikace, realizovaná prostřednictvím elektronické pošty. Jde v základě o „elektronickou alternativu“ tradičního adresného direct mailu distribuovaného ve formě poštovní zásilky. Emailový marketing využívá podstatyPřečtěte si více o Hromadný e-mailing a e-mailový marketing[…]

Reklamní a prodejní akce, podpora prodeje

Reklamní a prodejní akce, podpora prodeje

Reklamní akce jsou účinnou formou osobní reklamy. Jejich principem je přilákat zákazníky k vyzkoušení zboží. Jako média reklamy jsou používány krásné hostesky, nebo promotéři oděni v reklamních kostýmech. Zákazníci jsou osobně oslovováni v obchodech, na ulici, v metru, ale i v restauraci. Zákazník má možnost si výrobek prohlédnout, případně ho ochutnat. Cílem promotérů a hostesekPřečtěte si více o Reklamní a prodejní akce, podpora prodeje[…]

Kvantitativní výzkum trhu

Kvantitativní výzkum trhu

Kvantitativní výzkum hledá odpovědi na otázky typu: Co? Kolik? Jak často? Zkoumá přístup, postoje a názory zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo službám. Je prováděn na větším počtu respondentů. Kvantitativní výzkum zjišťuje znalost produktů na trhu Kvantitativní výzkum zjišťuje kvalitu využívaných jednotlivých služeb Kvantitativní výzkum hledá jakou pozici má produkt na trhu ve srovnání s konkurencíPřečtěte si více o Kvantitativní výzkum trhu[…]

Strategický marketing – marketingové strategické projektování

Strategický marketing – marketingové strategické projektování

Přístupy, metody a operace v marketingovém strategickém projektování: fáze kroky, operace Přístupy, metody, operace 1 Situační analýza   Makroprostředí Politika, legislativa Ekonomika Sociální struktura, Společnost, kultura, vzdělanost Technologie, věda, výzkum veřejné výzkumy rešerše zpravodajské dokumenty Investiční weby oborové dokumenty statistiky, …   Microprostředí Zákazníci Distributoři Dodavatelé Konkurence Ovlivňovatelé Veřejnost marketingový výzkum statistické a matematické metodyPřečtěte si více o Strategický marketing – marketingové strategické projektování[…]