ChatGPT - Ultimátní výzvy a nástroje

Ultimátní online nástroj pro návrh výzev pro generativní umělou inteligenci jako je ChatGPT :

Tutorial použití:

Zkopírujte výzvu

 1. Vyberte Typ výstupu
 2. Vyberte Příkaz
 3. Vyberte Výzvu

Přepněte do ChatGPT. vyberte model AI a vložte vaši výzvu pomocí klávesové zkratky CTRL+V a prompt odešlete.

LOGIKA – ANALÝZA – FAKTA

🔍 Vyhledávání

Výsledek: analýza dat, preference, trendy, poznatky, statistiky

Příkaz: Identifikuj, Zjisti preference, Najdi trendy, Prozkoumej trh, Analyzuj demografii

Najdi

 • Najdi klíčová slova a fráze

Najdi zdroje.

 • Najdi zdroje
 • Najdi zdroje, které popisují historii renesance v Evropě.
 • Najdi zdroje pro studium kvantové fyziky pro začátečníky.
 • Najdi zdroje, které se věnují nejnovějším trendům ve vinohradnictví.
 • Najdi zdroje, které se zabývají vývojem softwaru pro mobilní aplikace.
 • Najdi zdroje, které se věnují studiu molekulární biologie.

Vyhledej.

 • Najdi nejnovější vědecké studie týkající se tématu …
 • Najdi recenze na produkt …
 • Najdi seznam nejlepších knih na téma …
 • Najdi seznam nejlepších knih na téma …
 • Vyhledej statistiky týkající se tématu …

🔍 Výzkum

Definuj.

 • Definuj příčinu
 • Definuj problém
 • Definuj přístup

Identifikuj.

 • Identifikuj klíčové zdroje.
 • Identifikuj hlavní příčiny klesajících tržeb.
 • Identifikuj hlavní výhody a nevýhody této investiční příležitosti.
 • Identifikuj klíčové faktory úspěchu v této oblasti podnikání.
 • Identifikuj hlavní rozdíly mezi těmito dvěma produkty.
 • Identifikuj klíčové prvky úspěšného marketingového plánu.
 • Identifikuj rizika spojená s rozšířením do nových trhů.
 • dentifikuj klíčová slova a fráze.

Zjisti.

 • Zjisti, kdo vynalezl periskop.
 • Zjisti, co potřebuji pro založení vlastního podniku.
 • Zjisti, kdy umřel Michael Jackson.
 • Zjisti, kde se narodil Josef Lada.
 • Zjisti, proč se používá sůl při vaření těstovin.
 • Zjisti, jak se vypočítá průměrná rychlost.
 • Zjisti, jaká je struktura DNA.
 • Zjisti, jaký je rozdíl mezi mitózou a meiózou.
 • Zjisti, jaké existují základní typy meditaci.
 • Zjisti, s kým se Thomas Edison spolupracoval na vývoji žárovky.

Prozkoumej.

 • Proveď výzkum ohledně nejnovějších trendů v oblasti [Téma]
 • Proveď výzkum a zjisti [Účel výzkumu]
 • Shromážďi informace o tématu [Téma]
 • Urči trendy v oblasti [Téma]

Analyzuj.

 • Analyzuj charakteristiky a rozdíly mezi různými druhy vín, jako jsou Cabernet Sauvignon, Merlot a Pinot Noir.
 • Analyzuj výsledky průzkumu o spotřebitelských návycích ve výživě a identifikuj hlavní trendy. Zde je výzkum: …
 • Vyhodnoť kvalitu zdrojů informací o klimatických změnách na základě jejich vědecké přesnosti a důvěryhodnosti.
 • Analyzuj, jaké jsou klíčové faktory úspěchu při vytváření efektivní marketingové strategie.

💽 Extrakce dat

Výsledek: Užitečné informace, strukturovaná data, klíčové body, tabulky, grafy

Příkaz: Extrahuj informace, Získej data, Odfiltruj klíčové údaje, Převeď na graf, Shrň, Sumarizuj

Stáhni.

 • Stáhni a popiš obsah z této URL adresy [URL Adresa]
 • Stáhni a analyzuj obsah z této URL adresy [URL Adresa]
 • Stáhni PDF z této URL adresy [URL Adresa] a vypiš česky vše, co se týká „kvantových počítačů“.

Načti.

 • Načti a zpracuj nejnovější zprávy o klimatických změnách z webové stránky [URL Adresa].
 • Načti obsah z této URL adresy [URL adresa] a vypiš obsah části [název části]

Extrahuj.

 • Prozkoumej tento technický dokument a extrahuj z něj klíčové informace, jako jsou specifikace, funkce a výhody produktu.
 • Extrahuj všechny telefonní čísla z tohoto dokumentu a vypiš je do seznamu.
 • Extrahuj všechny URL odkazy z tohoto textu a zobraz je v tabulce se sloupcích: URL, Název webu, Kategorie webu, Stručný popis webu.

Zformuluj.

 • Zformuluj otázky na téma [Téma]
 • Zformuluj základní principy podle tohoto etického kodexu [Seznam]
 • Vyjádři naše stanovisko k [Téma] pro [Účel]
 • Zformuluj cíle podle tohoto vstupu [Text]
 • Definuj naši strategii podle tohoto vstupu [Text]

Shrň.

 • Zrekapituluj hlavní body tohoto článku …
 • Shrň klíčové myšlenky z této knihy…
  Pomoz mi zkrátit tento text, aby byl stručnější …
 • Vygeneruj shrnutí tohoto videa nebo podcastu …
 • Shrň nejdůležitější fakta o tomto tématu …
 • Vytvoř souhrn výsledků tohoto výzkumu …

Sestav.

 • Sestav seznam doporučení pro zlepšení [Aspekt firmy] na základě tohoto vstupu [Text]
 • Sestav seznam potřebných materiálů pro [Projekt]
 • Sestav prohlášení, které vyjadřuje naše stanovisko k [Téma] pro [Specifický kontext nebo událost]
 • Sestav seznam doporučení pro zlepšení [Specifický aspekt nebo proces] na základě tohoto vstupu [Text].

Sumarizuj.

 • Sumarizuj hlavní body tohoto článku: [Text]
 • Sumarizuj hlavní události z tohoto historického období. Zde je definice období a kontextu: [Text]
 • Sumarizuj hlavní závěry z tohoto vědeckého výzkumu: [Text]
 • Sumarizuj hlavní události z tohoto historického období: [Text]
 • Sumarizuj hlavní body z tohoto obchodního plánu: [Text]

Vyber.

 • Vyber nejdůležitější body z tohoto textu: [Text].
 • Vyber klíčové události z tohoto historického období: [Text].
 • Vyber hlavní závěry z tohoto vědeckého výzkumu: [Text].

Shromáždi.

 • SZhromáždi všechny hlavní události z tohoto historického období: [Text].
 • Shromáždi hlavní závěry z tohoto výzkumu: [Text].
 • Shromáždi všechny fakta o [Téma] z tohoto dokumentu: [Text].
 • Kompiluj všechny klíčové body z tohoto textu do jednoho souhrnu: [Text].
 • Seskup všechny citace z tohoto článku: [Text].
 • Vytvoř seznam všech odkazů na externí zdroje v tomto článku: [Text].
 • Vytáhni všechny názory z této diskuze: [Diskuze].

Nastuduj.

🎓 Interpretace faktů

Výsledek: Konkrétní informace, objektivní odpovědi, relevantní zdroje, ověřené údaje, důvěryhodná fakta

Příkaz: Odpověz fakticky, Ověř informace, Poskytni relevantní zdroje, Vysvětli konkrétně, Zjisti pravdivost

Odpověz.

 • Kdo vynalezl periskop.
 • Co potřebuji pro založení vlastního podniku.
 • Kdy umřel Michael Jackson.
 • ZKde se narodil Josef Lada.
 • Proč se používá sůl při vaření těstovin.
 • Jak se vypočítá průměrná rychlost.
 • Jaká je struktura DNA.
 • Jaký je rozdíl mezi mitózou a meiózou.
 • Jaké existují základní typy meditaci.
 • Zjisti, s kým se Thomas Edison spolupracoval na vývoji žárovky.

Vysvětli pojem.

 • Vytvoř vinařský slovník pojmů v češtině.
 • Vysvětli mi stručně co je …?
 • Co je to technologie blockchain a jak funguje?
 • Vysvětli mi rozdíl mezi klimatem a počasím.
 • Co znamená termín „organické potraviny“?
 • Jaký je rozdíl mezi vegetarianismem a veganstvím?
 • Co znamená termín „inflace“ v ekonomice?

Vysvětli funkčnost.

 • Vysvětli mi proces fotosyntézy.
  Co se děje v těle při dehydrataci a jak to ovlivňuje fungování organismu?
 • Jak funguje klimatizace a jak snižuje teplotu v místnosti?
 • Vysvětli mi princip elektromotoru a jak se liší od generátoru.
  Jak funguje proces skladování a distribuce zboží v e-commerce?
 • Co se děje v motoru automobilu a jak se pohybují jeho jednotlivé části?

Popiš proces.

 • Popiš proces fotosyntézy.
 • Popiš proces výroby vína od sklizně hroznů až po stáčení do lahví.
 • Popiš proces, jak se tvoří duha.
 • Popiš proces výroby čokolády od kakaových bobů až po hotovou čokoládu.
 • Popiš proces výroby papíru.
 • Popiš proces, jak funguje lednička a jak udržuje nízkou teplotu uvnitř.

Vyprávěj.

 • Vyprávěj skutečnou historii vzniku a vývoje. operačního systému Windows.
 • Vyprávěj skutečnou historii vývoje jaderné energie.
 • Vyprávěj skutečnou historii vzniku a vývoje elektrických vozidel.
 • Vyprávěj skutečnou historii města [Město] od roku [rok] do roku [rok].

Interpretuj.

 • Napiš stručnou historii města Jihlava.
 • Zjisti mi, kdo vyhrál MS ve fotbale v roce 2002.
 • Jak dlouho trvalo stavět Eiffelovu věž v Paříži?
 • Kdo byl prvním prezidentem USA?
 • Co byla Magna Carta a jaký měla vliv na anglickou historii?
 • Kdo vynalezl telefon a kdy?
 • Jaké byly důsledky pádu Berlínské zdi pro Evropu?

Porovnej skutečnost.

 • Srovnej literární styly: realismus a romantismus.
 • Porovnej tyto druhy cvičení: jóga, pilates a barre.
 • Porovnej dva druhy investic: akcie a dluhopisy.
 • Porovnej tyto druhy vín podle charakteristik: merlot, pálava, cabernet sauvignon a Svatovavřinecké.
 • Ukaž rozdíly mezi dvěma operativními systémy: Windows a Linux.
 • Vyhodnoť rozdíly mezi dvěma druhy energie: solární a jadernou.

Uveď zdroje.

 • Uveď zdroje, na kterých je založen tvůj výzkum.
 • Vypiš zdroje, které byly použity při tvorbě tohoto textu.
 • Kdo je autorem tohoto článku a kde mohu najít další jeho práce?
 • Kdo jsou odborníci na toto téma a kde mohu najít více informací?
 • Uveď prosím zdroj těchto statistik, které jsi právě prezentoval/a.

Ověř, zdali je to pravda.

 • Prověř, zda je tento výrok o globálním oteplování pravdivý: [Výrok].
 • Ověř, zda je tento matematický výraz správně vyřešen: [Výraz].
 • Zkontroluj, zda se tento uvedený text shoduje s informacemi ze zdroje [URL]: [Text]
 • Prověř, zda je tento historický fakt o druhé světové válce pravdivý: [Fakt].
 • Ověř, zda je tento výrok o fungování kvantové fyziky pravdivý: [Výrok].
 • Zkontroluj strukturu a logiku argumentace: [Text].

📚 Klasifikace a kategorizace

Výsledek: Klasifikované objekty, kategorie, analýza emocí, hodnocení sentimentu, extrakce atributů

Příkaz: Kategorizuj, Urči sentiment, Rozpoznej emoce, Roztřiď podle kategorií, Analyzuj názory

Kategorizuj.

 • Kategorizuj tyto druhy ovoce podle jejich výživových hodnot: [Seznam ovoce].
 • Kategorizuj tyto filmy podle jejich žánru: [Seznam filmů].

Klasifikuj.

 • Klasifikuj tyto vína podle jejich typu.
 • Klasifikuj následující knihy podle žánru.
 • Klasifikuj tyto zvířata podle jejich životního prostředí: [Seznam zvířat].
 • Klasifikuj tyto rostliny podle jejich typu: [Seznam rostlin].
 • Klasifikuj tyto sporty podle typu: [Seznam sportů].

Roztřiď.

 • Roztřiď produkty do kategorií podle jejich určení.
 • Roztřiď tyto chemické prvky podle jejich skupiny v periodické tabulce: [Seznam prvků].

Strukturuj.

 • Strukturuj obsah této prezentace do tří hlavních částí.
 • Vytvoř hierarchii podkategorií pro tento seznam pojmů: [Seznam pojmů]
 • Navrhni strukturu pro katalog produktů [Téma]
 • Strukturuj tyto argumenty podle jejich síly a relevance: [Seznam argumentů].
 • Strukturuj tyto údaje podle jejich geografického původu: [Seznam údajů].

Uspořádej.

 • Uspořádej tyto historické události chronologicky: [Seznam událostí].
 • Organizuj tyto data podle jejich statistické relevance: [Seznam dat].
 • Uspořádej tyto knihy podle data vydání: [Seznam knih].
 • Uspořádej tyto umělecké díla podle jejich historického období: [Seznam děl].

Odfiltruj.

 • Odfiltruj z tohoto seznamu knih ty, které byly napsány před rokem 1900: [Seznam knih].
 • Vyřaď z tohoto seznamu zvířat ty, které nejsou savci: [Seznam zvířat].
 • Vyřaď z tohoto seznamu rostlin ty, které nejsou kvetoucí: [Seznam rostlin].
 • Odfiltruj z tohoto seznamu měst ty, které nemají více než milion obyvatel: [Seznam měst].
 • Vyřaď z tohoto seznamu chemických prvků ty, které nejsou kovy: [Seznam prvků].

Spoj.

 • Spoj tyto dva texty do jednoho souvislého celku: [Text 1] a [Text 2]
 • jednoť tyto dva koncepty do jednoho jednotného teoretického modelu: [Koncept 1] a [Koncept 2]
 • Sluč tyto dva seznamy do jednoho: [Seznam 1] a [Seznam 2]
 • Proveď syntézu těchto dvou výzkumných studií: [Studie 1] a [Studie 2]
 • Kombinuj tyto dva návrhy do jednoho: [Návrh 1] a [Návrh 2]
 • Integruj tyto dva přístupy do jednoho plánu: [Přístup 1] a [Přístup 2].
 • Seskupte tyto položky do jednoho seznamu: [Položka 1], [Položka 2], [Položka 3].

Rozděl.

 • Rozděl tyto knihy do žánrů podle jejich obsahu: [Seznam knih].
 • Rozděl tento text na odstavce dle tématu.
 • Rozděl tyto historické události podle století, ve kterém se odehrály: [Seznam událostí].
 • Rozděl tyto nápady do kategorií podle témat: [Seznam nápadů].
 • Rozděl tyto vědecké koncepty do kategorií podle oboru: [Seznam konceptů].

Zmapuj.

 • Zmapuj vývoj tohoto uměleckého stylu podle tohoto zdroje: [URLzdroje].
 • Zmapuj proces fotosyntézy pomocí diagramu.
 • Zmapuj proces výroby vína pomocí diagramu. Výstup vypiš v češtině.
 • Vytvoř myšlenkovou mapu pro téma [Téma] a zobraz ji v diagramu.
 • Zmapuj proces výroby čokolády od zrna kakaovníku až po hotovou čokoládu. 
 • Vytvoř diagram, který zobrazuje strukturu DNA molekuly.
Odpověď GPT-4 na promt "Vytvoř diagram, který zobrazuje strukturu DNA molekuly."

💱 Překlady a transformace

Překlad – převádění textu nebo slov (znaků) z jednoho jazyka do druhého

Konverze – přeměna formy obsahu na druhé

Výsledek: Překlad, Sémanticky správný obsah, Změněný formát, převedené jednotky, aktualizované hodnoty, kompatibilní soubory, optimalizovaná data

Příkaz: Přelož, Převeď soubor, Změň jednotky, Aktualizuj hodnoty, Konvertuj do jiného formátu, Optimalizuj velikost souboru, Vypočítej

Přelož.

 • Přelož tento německý dopis do češtiny …
 • Co se stručně píše v tomto anglickém textu: … Odpověz v češtině.
 • O čem je tento článek „…“ stručně v češtině?
 • Přelož tento technický návod z němčiny do češtiny.
 • Co znamená tento slangový výraz „…“ v angličtině? Přelož ho do češtiny.
 • Zjisti, jaký je obsah tohoto italského e-mailu a přelož ho do češtiny: …
 • Přelož tento vědecký článek z ruštiny do francouzštiny.

Najdi lingvistické termíny.

 • Synonyma: Slova, která mají stejný nebo velmi podobný význam (např. „velký“ a „obrovský“).
 • Antonyma: Slova, která mají opačný význam (např. „teplý“ a „chladný“).
 • Homonyma: Slova, která se stejně vyslovují nebo píší, ale mají různé významy (např. „banka“ jako finanční instituce a „banka“ jako místo k sezení).
 • Homofony: Slova, která se stejně vyslovují, ale mají různé významy a mohou se lišit v pravopisu (např. „byt“ a „být“).
 • Homografy: Slova, která se stejně píší, ale mají různé významy a mohou se lišit ve výslovnosti (např. „lead“ jako vedení a „lead“ jako olovo).
 • Hyperonyma: Slova, která označují obecnější kategorii nebo třídu (např. „zvíře“ je hyperonymum pro „pes“).
 • Hyponyma: Slova, která označují specifičtější kategorii nebo třídu (např. „pes“ je hyponymum pro „zvíře“).
 • Polysemy: Slova, která mají více souvisejících významů (např. „hlava“ jako část těla a „hlava“ jako vedoucí pozice).
 • Idiomy: Fráze nebo výrazy, jejichž význam nelze odvodit z doslovného významu slov (např. „dát někomu košem“).
 • Kolokace: Slova, která se často vyskytují společně (např. „tvrdě pracovat“
 • Najdi synonyma pro slovo ‚velký‘.“
 • Najdi antonyma pro slovo ‚šťastný‘.“
 • Vyhledej homonyma pro slovo ‚banka‘.“
 • Ukaž mi homofony pro slovo ‚lajk‘.“
 • Seznam homografy pro slovo ‚lead‘.“
 • Identifikuj hyperonyma pro slovo ‚pes‘.“
 • Zjisti hyponyma pro slovo ‚zvíře‘.“
 • Poskytni mi seznam polysem pro slovo  hlava‘.“
 • Najdi mi idiomy obsahující slovo ‚koš‘.“
 • Vyhledej kolokace pro slovo ‚pracovat‘.“

Přeorganizuj.

 • Přeorganizuj tento seznam jmen podle délky: ‚Jakub, Helena, Petr, Alžběta‘.
 • Přeorganizuj následující čísla od nejmenšího po největší: ’23, 5, 18, 90′
 • Přeorganizuj následující seznam zvířat do kategorií savců, ptáků a plazů: ‚kočka, vrabec, ještěrka, kůň, papoušek, krokodýl.

Reorganizuj.

 • Ze seznamu aut a jejich modelů vytvoř seznam dvojic (značka, model): ‚Audi: A4, Škoda: Octavia, BMW: M3′“ b. „Ze seznamu názvů knih a jejich žánrů vytvoř seznam dvojic (název, žánr): ‚Harry Potter, Fantasy; Da Vinciho Kód, Thriller; Já, robot, Sci-Fi‘
 • Ze seznamu sportovců a jejich sportovních disciplín vytvoř seznam dvojic (sportovec, disciplína): ‚Usain Bolt, Sprint; Michael Phelps, Plavání; Serena Williams, Tenis‘
Transformace – úprava dat nebo informací tak, aby byly prezentovány v jiném kontextu nebo uspořádání. Výsledek: Vypočítej, Převedené formáty, strukturovaná data, normalizované hodnoty, aktualizovaný obsah, sjednocené jednotky Příkaz: Převeď formát, Normalizuj hodnoty, Aktualizuj obsah, Sjednoť jednotky

Vypočítej.

 • Vyřeš tento matematický příklad …
 • Spočítej optimální rozložení investic do akcií a dluhopisů na základě investorova rizikového profilu, cílů a dlouhodobých výnosů.
 • Vypočítej množství oxidu uhličitého vyprodukovaného během letu z Prahy do New Yorku na základě paliva spotřebovaného letadlem a jeho emisních standardů.
 • Spočítej ideální dobu pro zavlažování zahrady na základě počasí, typu půdy, druhu rostlin a účinnosti zavlažovacího systému.
 • Vypočítej pravděpodobnost výskytu zemětřesení s magnitudou 6 na Richterově stupnici v určité oblasti v následujících 10 letech na základě historických dat a geologických faktorů.
 • Spočítej počet slov v tomto textu: [Text].
 • Spočítej počet vět v tomto odstavci: [Text].
 • Ve třídě je 30 žáků. Z matematiky nebyla na vysvědčení horší známka než dvojka. Určete počet žáků, kteří měli jednotku z matematiky, pokud třída měla průměr z matematiky 1,4.
 • Spočítej objem a povrch koule o průměru [d].
 • Spočítej plochu trojúhelníka s délkou základny [b] a výškou [h].
 • Spočítej objem válce s poloměrem základny [r] a výškou [h].
 • Vyřeš tuto matematickou rovnici: x^2 – 5x + 6 = 0.
 • Vyřeš tuto chemickou rovnici: H2 + O2 -> ?
 • Vyřeš tuto křížovku: 3 písmena, synonymum pro slovo „rychlý“.
 • Vyřeš tuto početní úlohu: Jakou rychlostí musí letět letadlo, aby oběhlo Zemi za 24 hodin?

Konvertuj.

 • Konvertuj 25 stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.
 • Přeměň 50 kilometrů na míle.
 • Převeď 2000 kalorií na kilojouly.
 • Konvertuj 5 liber na kilogramy.
 • Přeměň 10 hektarů na čtvereční metry.
 • Převeď 1000 gigabajtů na terabajty.
 • Konvertuj 500 mil na kilometry.
 • Přeměň 20 kilogramů na libry.
 • Převeď 50 kilometrů za hodinu na metry za sekundu.

Převeď.

 • Převeď následující seznam knih a jejich autorů z řetězců na seznam slovníků: ‚1984, George Orwell; Hladové hry, Suzanne Collins; Hobit, J.R.R. Tolkien'“
 • Převeď následující seznam písniček a jejich interpretů z řetězců na seznam slovníků: ‚Let It Be, The Beatles; Bohemian Rhapsody, Queen; Like a Rolling Stone, Bob Dylan‘
 • Převeď 10 mil na kilometry.
 • Jaký je ekvivalent 100 liber ve kilogramech?
 • Kolik je 25 stupňů Celsius ve stupních Fahrenheit?
 • Převeď 100 dolarů na eura. aktuální kurz si stáhni z webu www.kurzy.cz (funkce ChatGPT PLUS)
 • Konvertuj formáty souborů.

Vypiš obsah ve formátu.

ChatGPT je textový model, který může generovat text ve formátech, které jsou založeny na textu. To zahrnuje, ale neni omezeno na, následující formáty:

 1. CSV (Comma Separated Values) – formát používaný pro ukládání tabulkových dat.
 2. JSON (JavaScript Object Notation) – lehký formát dat, který je snadno čitelný a zapisovatelný pro lidi a snadno analyzovatelný a generovatelný pro stroje.
 3. XML (eXtensible Markup Language) – univerzální formát pro strukturovaná data.
 4. HTML (HyperText Markup Language) – standardní jazyk pro vytváření webových stránek.
 5. Markdown – lehký značkovací jazyk pro formátování textu.
 6. YAML (YAML Ain’t Markup Language) – lidsky čitelný formát pro serializaci dat.
 7. SQL (Structured Query Language) – jazyk používaný pro komunikaci s databázemi.
 8. LaTeX – značkovací jazyk používaný pro typografické zpracování dokumentů, zejména vědeckých a technických textů.
 • Extrahuj informace z tohoto textu zobraz je ve formátu CSV.
 • Extrahuj všechny webové adresy z tohoto textu a zobraz je ve formátu XML.
 • Extrahuj všechny telefonní čísla z tohoto dokumentu a zobraz je ve formátu JSON.
 • Prozkoumej tento vědecký článek a extrahuj z něj klíčové informace, jako jsou autoři, abstrakt, metodologie a závěr, a zobraz je ve formátu Markdown.
 • Prozkoumej tento technický dokument a extrahuj z něj klíčové informace, jako jsou specifikace, funkce a výhody produktu, a zobraz je ve formátu HTML.
 • Vypiš obsah ve formátu YAML pro konfigurační soubor, který definuje různé typy vín a jejich charakteristiky.
 • Vypiš obsah ve formátu SQL pro jednoduchý dotaz, který vybírá všechny záznamy z tabulky ‚vina‘, kde je ‚typ‘ roven ‚červené‘.
 • Vypiš obsah ve formátu LaTeX pro jednoduchý vědecký článek s titulkem, abstraktem, sekcemi pro úvod, metodologii, výsledky a závěr.

Přeformuluj.

 • Přeformuluj tento odstavec tak, aby byl srozumitelný pro děti: [Text]
 • Přeformuluj tento technický popis tak, aby byl srozumitelný pro laiky: [Text]
 • Přeformuluj tento vědecký abstrakt do běžného jazyka: [Text]
 • Přeformuluj tento právní dokument do jednoduchého jazyka: [Text]
 • Přeformuluj tento složitý matematický problém do jednoduchých termínů: [Text]

Přepiš to jinými slovy.

 • Parafrázuj tento vědecký abstrakt: [Abstrakt] pro [Segment].
 • Parafrázuj tento právní dokument: [Právní dokument] pro [Segment].
 • Parafrázuj tento technický manuál: [Technický manuál] pro [Segment].
 • Parafrázuj tento historický dokument: [Historický dokument] pro [Segment].
 • Parafrázuj tento citát z filmu: [Citát]
 • Parafrázuj tento politický projev: [Politický projev] pro [Segment].
 • Parafrázuj tento ekonomický výzkum: [Ekonomický výzkum] pro [Segment].
 • Parafrázuj tento filosofický argument: [Filosofický argument] pro [Segment].
 • Parafrázuj tento lékařský výzkum: [Lékařský výzkum] pro [Segment].

Změň formát.

 • Přeformuluj tento vědecký abstrakt do běžné mluvy: [Abstrakt]
 • Přeformuluj tento právní text do jednoduchého jazyka: [Právní text]
 • Přeformuluj tento technický popis pro laickou veřejnost: [Technický popis]
 • Přeformuluj tento historický text do moderního jazyka: [Historický text]
 • Přeformuluj tento citát do vlastních slov: [Citát]
 • Přeformuluj tento text tak, aby byl formálnější: [Text]
 • Přeformuluj tento text tak, aby byl neformálnější: [Text]
 • Přeformuluj tento text tak, aby byl více přesvědčivý: [Text]
 • Přeformuluj tento text tak, aby byl více diplomatický: [Text]

💻 Programování a kódovaní

Výsledek: Funkční kódy, algoritmy, návrhy softwaru, řešení problémů s programováním, optimalizace kódu

Příkaz: Naprogramuj, nakóduj, vytvoř HTML kód, oprav chyby v kódu, optimalizuj algoritmus

Naprogramuj.

 • Naprogramuj Plugin do Worpressu …
 • Naprogramuj Online kalkulačku …
 • Vytvoř Widget do Worpressu …
 • Naprogramuj jednoduchý kalkulačkový program v jazyce Python, který umožňuje uživateli provádět základní matematické operace.
 • Naprogramuj skript v JavaScriptu, který validuje formulář na webové stránce a zobrazuje chybovou zprávu, pokud uživatel nevyplní povinná pole.
 • Vytvoř JavaScript kód, který načte data ze vzdáleného API a zobrazí je na webové stránce pomocí AJAX.
 • Vytvoř interaktivní slideshow galerii obrázků pomocí čistého JavaScriptu, která umožňuje uživatelům procházet obrázky šipkami nebo kliknutím na tlačítka.

Vytvoř koncept aplikace.

 • Vytvoř koncept aplikace pro sledování stravy: [Specifikace]
 • Navrhni aplikaci pro správu projektů: [Specifikace]
 • Vytvoř návrh aplikace pro online vzdělávání: [Specifikace]
 • Vymysli aplikaci pro sledování fitness: [Specifikace]
 • Vytvoř koncept aplikace pro správu finančních transakcí: [Specifikace]
 • Navrhni aplikaci pro online nakupování: [Specifikace]
 • Vytvoř návrh aplikace pro rezervaci letenek: [Specifikace]
 • Vymysli aplikaci pro správu sociálních médií: [Specifikace]
 • Vytvoř koncept aplikace pro sledování počasí: [Specifikace]
 • Navrhni aplikaci pro online hraní her: [Specifikace]

Zdokumentuj kód.

 • Zdokumentuj tento kód v Pythonu: [Kód]
 • Vytvoř dokumentaci pro tento JavaScriptový kód: [Kód]
 • Vytvoř komentáře pro tento kód v C++: [Kód]
 • Napiš dokumentaci pro tento kód v Java: [Kód]
 • Přidej komentáře k tomuto kódu v PHP: [Kód]
 • Vytvoř dokumentaci pro tento kód v Ruby: [Kód]
 • Zdokumentuj tento kód v Swiftu: [Kód]
 • Napiš komentáře pro tento kód v Go: [Kód]
 • Vytvoř dokumentaci pro tento kód v Rustu: [Kód]
 • Přidej komentáře k tomuto kódu v TypeScriptu: [Kód]

Validuj kód.

 • Validuj tento HTML kód: [Kód]
 • Zkontroluj tento JavaScriptový kód: [Kód]
 • Ověř správnost tohoto kódu v C++: [Kód]
 • Zkontroluj tento kód v Java: [Kód]
 • Ověř tento kód v PHP: [Kód]
 • Zkontroluj tento kód v Ruby: [Kód]
 • Validuj tento kód v Swiftu: [Kód]
 • Ověř tento kód v Go: [Kód]
 • Zkontroluj tento kód v Rustu: [Kód]
 • Validuj tento kód v TypeScriptu: [Kód]

Optimalizuj.

 • Mám zde kód, který řeší problém cestování kupcem, ale je pomalý. Jak mohu optimalizovat algoritmus pro zlepšení výkonu?
 • Jak mohu zlepšit efektivitu tohoto algoritmu pro hledání nejkratší cesty v grafu?
 • Optimalizuj tento algoritmus: [zdrojový kód]

Aktualizuj.

 • Aktualizuj.

Otestuj.

 • Otestuj.

✅ Korektura a optimalizace

Výsledek: korekce gramatiky, opravené chyby, srozumitelnost, upravený styl

Příkaz: Oprav chyby a překlepy, Zkontroluj gramatiku, Uprav interpunkci, Zlepši čitelnost

Oprav chyby a překlepy.

 • Najdi a oprav pravopisné chyby v textu …
 • Najdi a oprav stylistické chyby v textu …
 • Oprav chyby v mém emailu …
 • Pomoz mi opravit tento dopis, prosím …
 • Vyčisti tento text od překlepů a gramatických chyb …
 • Pomoz mi zlepšit gramatiku a pravopis tohoto dokumentu …
 • Detekuj a oprav překlepy v mém blogovém článku …
 • Oprav gramatiku.

Formátuj styl.

 • Zkontroluj konzistenci formátování.
 • Prověř jazykový styl.
 • Zkontroluj správné citování a formátování citací.
 • Formátuj styl tohoto dokumentu tak, aby odpovídal pravidlům APA.
 • Zkontroluj a uprav jazykový styl tohoto marketingového textu tak, aby byl přesvědčivější.

Zpřesni.

 • Uprav srozumitelnost textu.
 • Prověř správné využití odborných termínů.
 • Uprav tento abstrakt, aby lépe vystihl hlavní body a závěry studie.
 • Zkontroluj tento článek a zpřesni jeho formulace.
  Zpřesni definici těchto slov v kontextu jejich použití v tomto textu.
 • Zpřesni tento návrh projektu, aby lépe odrážel cíle a plánované výsledky.

Vylepši.

 • Podle připomínek od recenzenta uprav svoji vědeckou práci, aby byla jasnější a podrobněji se zabývala klíčovými body.
 • Vylepši tento akademický článek tak, aby byl jasnější a podrobněji se zabýval klíčovými body.
 • Vylepši tento marketingový text, aby byl atraktivnější a poutavější.
 • Vylepši tento návrh projektu tak, aby byl přesvědčivější a detailnější.

Zjednoduš.

 • Přeformuluj tento historický text tak, aby byl srozumitelný pro středoškoláky: [Text]
 • Přeformuluj tento text o softwarovém inženýrství tak, aby byl srozumitelný pro neinformatiky: [Text]
 • Přeformuluj tento ekonomický výzkum do jednoduchého jazyka: [Text]
 • Přeformuluj tento text o kvantové fyzice do běžného jazyka: [Text]
 • Přeformuluj tento text o molekulární biologii do jednoduchých termínů: [Text]
 • Zjednoduš tento složitý matematický problém do základních kroků: [Text]
 • Zjednoduš tento technický popis do jednoduchých termínů: [Text]
 • Zjednoduš tento vědecký koncept do základních principů: [Text]
 • Zjednoduš tento složitý recept na jednoduché kroky: [Text]
 • Zjednoduš tento složitý proces do jednoduchých kroků: [Text]
 • Zjednoduš tento složitý algoritmus do základních kroků: [Text]
 • Zjednoduš tento složitý výpočet do jednoduchých kroků: [Text]
 • Zjednoduš tento složitý vývojový diagram do jednoduchých kroků: [Text]
 • Zjednoduš tento složitý návod na jednoduché kroky: [Text]

Vyčisti.

 • Vyčisti tento text od překlepů a gramatických chyb: [Text]
 • Vyčisti tento seznam od duplicitních položek: [Seznam]
 • Vyčisti tento dataset od chybějících hodnot: [Dataset]
 • Vyčisti tento text od nevhodných slov nebo výrazů: [Text]
 • Vyčisti tento seznam od neplatných emailových adres: [Seznam]
 • Vyčisti tento text od nežádoucích HTML tagů: [Text]
 • Vyčisti tento seznam od neplatných URL: [Seznam]
 • Vyčisti tento text od všech čísel: [Text]
 • Vyčisti tento seznam od všech prvků, které nejsou řetězce: [Seznam]
 • Vyčisti tento text od všech speciálních znaků: [Text]
 • Vyčisti tento text od všech interpunkčních znamének: [Text]
 • Vyčisti tento seznam od všech prázdných položek: [Seznam]
 • Vyčisti tento text od všech stopových slov: [Text]
 • Vyčisti tento seznam od všech položek, které nejsou čísla: [Seznam]
 • Vyčisti tento text od všech nealfabetických znaků: [Text]
 • Vyčisti tento seznam od všech položek, které nejsou v angličtině: [Seznam]
 • Vyčisti tento text od všech slov, které nejsou podstatná jména: [Text]
 • Vyčisti tento seznam od všech položek, které nejsou v daném formátu: [Seznam]
 • Vyčisti tento text od všech slov, které nejsou slovesa: [Text]
 • Vyčisti tento seznam od všech položek, které nejsou v dané kategorii: [Seznam]

Zkontroluj.

 • Vyčisti tento seznam od duplicitních položek: [Seznam]
 • Vyčisti tento dataset od chybějících hodnot: [Dataset]
 • Vyčisti tento seznam od neplatných emailových adres: [Seznam]
 • Vyčisti tento seznam od neplatných URL: [Seznam]
 • Vyčisti tento seznam od všeho, co není relevantní pro [Téma]: [Seznam]
KREATIVITA – NÁPADY – ODHAD

💡 OBSAHY

Předmět kreativy:

 • text
 • slovo
 • fráze
 • odstavec
 • návrh
 • koncept
 • příběh
 • charakter
 • příklad
 • nápad
 • přirovnání
 • model
 • technika
 • metoda
 • experiment
 • vynález
 • strategie
 • plán
 • řešení
 • návod
 • kód
 • instrukce
 • inovace
 • představa
 • metafora
 • analogie
 • hypotéza
 • teorie
 • vzor
 • vzorec
 • prototyp
 • algoritmus
 • test
 • kvíz
 • model
 • scénář
 • příběh
 • báseň
 • esej
 • projev
 • citát
 • titulek
 • pojem
 • funkce
 • proces
 • historie
 • zdroj
 • skutečnost
 • slogan
 • glosa
 • anotace
 • fejeton
 • zápisky
 • deník
 • memoáry
 • novela
 • povídka
 • satira
 • alegorie
 • parabola
 • reportáž
 • kronika
 • epigram
 • aforismus
 • sonet
 •  

📐 ŠABLONY

Vzor.

 • algoritmus
 • analogie
 • instrukce
 • kvíz
 • metoda
 • model
 • návod
 • objednávka
 • plán
 • protokol
 • smlouva
 • strategie
 • technika
 • vzor
 • vzorec
 • žádost
 • koncept
 • prototyp
 • scénář
 • teorie
 • test
 • návrh
 • řešení
 • citát
 • dopis
 • esej
 • prezentace
 • projev
 • text
 • titulek
 • stížnost
 • životopis
 • šablona
 • pravidla
 • směrnice
 • diagram
 • schema (schéma)
 • skript
 • sekvence
 • procedura
 • formát
 • manuál
 • průvodce
 • protokol
 • norma
 • stanovy
 • uspořádání
 • rozmístění
 • program
 • rozvrh
 • harmonogram
 • předpis
 • standard
 • specifikace
 • matrice
 • checklist (seznam k zaškrtnutí)
 • framework (rámec)
 • roadmap (plán cesty)
 • guideline (směrnice)
 • workflow (pracovní postup)
 • timeline (časová osa)
 • itinerary (itinerář, plán cesty)
 • taxonomy (taxonomie, systém rozdělení)
 • index (index, rejstřík)
 • synopsis (souhrn, přehled)
 • glossary (slovník)
 • beletrie
 • manifest
 • monolog
 • dialog
 • próza
 • poezie
 • bajka
 • balada
 • elégie
 • parodie
 • pohádka
 • traktát
 • argumentace
 • editorial
 • kritika
 • glosář
 • resumé
 • bibliografie
 • anekdota
 • citace

Smlouva.

 • Navrhni smlouvu o nezávislé pracovní činnosti pro externího konzultanta.
 • Vytvoř nájemní smlouvu pro obchodní prostory, která zohledňuje důležité podmínky a práva obou stran.
 • Navrhni smlouvu o spolupráci mezi dvěma firmami, která zahrnuje podmínky, závazky a rozdělení zisku.
 • Vytvoř smlouvu o prodeji autorských práv pro umělecké dílo nebo software, která zahrnuje licence, omezení a odměny.
 • Navrhni pracovní smlouvu pro zaměstnance, která obsahuje informace o platu, povinnostech, dovolené a dalších důležitých podmínkách.

Prezentace.

 • Informační Prezentace: Tento typ prezentace je zaměřen na poskytnutí informací publika. Může se jednat o vzdělávací prezentaci, obchodní prezentaci nebo prezentaci výzkumu. Cílem je poskytnout detailní a přesné informace o určitém tématu.
 • Persvazivní Prezentace: Tyto prezentace jsou navrženy tak, aby přesvědčily publikum o určitém názoru nebo akci. Mohou to být prodejní prezentace, politické projevy nebo charitativní apely.
 • Motivační Prezentace: Cílem těchto prezentací je inspirovat a motivovat publikum k dosažení určitého cíle nebo ke zlepšení. Příkladem mohou být motivační projevy nebo keynote projevy na konferencích.
 • Instruktivní Prezentace: Tyto prezentace jsou určeny k výuce nebo tréninku. Může se jednat o školení, semináře nebo workshopy.
 • Příběhové Prezentace: Tyto prezentace využívají vyprávění příběhů k zaujetí publika a sdělení hlavních bodů. Tyto prezentace mohou být použity v různých kontextech, včetně obchodních a vzdělávacích.
 • Interaktivní Prezentace: Tyto prezentace zahrnují publikum do diskuze nebo aktivity. Mohou zahrnovat panelové diskuse, otázky a odpovědi, brainstormingové seance a další interaktivní formáty.
 • Produkční Prezentace: Tyto prezentace ukazují, jak něco funguje nebo jak je něco vyrobeno. Často jsou používány v obchodních a technických prostředích.
 • Multimediální Prezentace: Tyto prezentace využívají různé média, jako jsou obrazy, zvuk, video a interaktivní prvky, aby udržely pozornost publika a vysvětlily komplexní koncepty.

👍 Generování názorů

Poskytni názor.

 • Jaký je tvůj názor na důležitost sociálních médií v dnešním marketingu?
 • Poskytni svůj názor na klady a zápory práce na dálku.
 • Jaký je tvůj názor na vliv umělé inteligence na budoucnost pracovních míst?
 • Jaký je tvůj postoj k environmentálním otázkám a jejich důsledkům na globální ekonomiku?
 • Poskytni svůj názor na současný stav světového vzdělávacího systému a jeho potenciál pro budoucí rozvoj.
 • Zhodnoť esej …
 • Zhodnoť esej o vztahu mezi uměním a vědou.
 • Zvaž názor

Vytvoř hodnocení.

 • Napiš hodnocení zaměstnance …
 • Vytvoř hodnocení oblíbené restaurace …
 • Napiš hodnocení filmy …
 • Vytvoř hodnocení knihy … se zaměřením na styl psaní, příběh a postavy.
 • Napiš hodnocení hotelu … se zaměřením na ubytování, služby a polohu.

Komentuj.

 • Napiš komentář

Recenzuj.

 • Napiš recenzi …

Kritizuj.

 • Napiš kritiku.

Doporuč.

 • Doporuč
 • Napiš doporučení

🎭 Simulace chování

Výsledek: Modely chování, předpovědi, emulace postav, scénáře, reakce na podněty

Příkaz: Chovej se jako, Napodob, Modeluj interakci, Simuluj reakce

Simuluj chování.

 • Chovej se jako profesionální sportovec a vysvětli, jak trénuješ a připravuješ se na závody.
 • Nasimuluj chování úspěšného podnikatele a popiš, jakým způsobem vedeš svou firmu a rozhoduješ o budoucnosti společnosti.
 • Chovej se jako celebrita a odpovídej na dotazy fanoušků nebo novinářů.
 • Vysvětli složitý koncept nebo teorii jako bys byl učitel a musel jí vysvětlit studentům.
 • Chovej se jako zákazník a popiš své zkušenosti s produktem nebo službou.
 • Vysvětli návod nebo postup jako bys byl technik a měl jsi vysvětlit, jak něco opravit.
 • Chovej se jako linuxový terminál.

Napodob.

 • Napodob Shakespeara a napiš verše ve stejném stylu.
 • Napodob Leonarda da Vinciho a popiš, jak by přistupoval k řešení současného problému.
 • Napodob styl Ernesta Hemingwaye a napiš krátký popis horské krajiny..
 • Napodob proslov Martina Luthera Kinga a napiš krátkou řeč o významu společenské odpovědnosti.
 • Napodob styl Steva Jobse a napiš proslov pro uvedení nového produktu na trh.
 • Jak by vypadala obchodní nabídka napsaná ve stylu Richarda Bransona?
 • Napodob tón a styl Warren Buffett a napiš krátkou investiční radu pro nové investory.

Modeluj interakci.

 • Modeluj interakci mezi zákazníkem a prodavačem v obchodě s elektronikou.
 • Modeluj interakci mezi učitelem a studentem během hodiny matematiky.

Simuluj reakce.

 • Simuluj reakci společnosti na nový zákaz používání plastových lahví.
 • Simuluj reakci trhu na zavedení inovativního produktu konkurenční společnosti.

Simuluj rozhovor.

🔮 Předpovědi a dokončení

Výsledek: Předpověď na základě faktů

Predikuj.

Předpověz.

 • Předpověz, jak se bude vyvíjet trh s elektrickými automobily v následujících 10 letech.
 • Předpověz, jaký bude vliv umělé inteligence na pracovní trh v příštím desetiletí.
 • Předpověz, jaké budou největší vědecké objevy v oblasti medicíny v následujících 5 letech.
 • Předpověz, jaký bude vývoj globálního klimatu v příštích 50 letech.
 • Předpověz, jaké technologické inovace ovlivní způsob, jakým lidé komunikují a spolupracují v následujícím desetiletí.

Odhadni.

Výsledek: Dokončení podle kontextu a vložených dat

Finalizuj.

 • Mám článek o výhodách a nevýhodách elektrických automobilů. Přečti si ho a finalizuj ho s ohledem na gramatiku, styl a obsah.
 • Dokonči vývoj webové aplikace tím, že přidáš chybějící funkce a otestuješ kompatibilitu s různými prohlížeči.

Dokonči.

 • Dokonči to: „Píšu pohádku pro mé děti. ‚Bylo nebylo, v jedné daleké zemi žil malý chlapec jménem…'“
 • Dokonči to: „Právě jsem začal s receptem na boršč: ‚Potřebuješ 500g řepy, 2 velké brambory, 1 cibuli, 2 mrkve a pak…'“
 • Dokonči to: „Píšu návod na výrobu vlastnoruční vánoční výzdoby. ‚První krok je sehnat si barevný papír, nůžky, lepidlo a…'“
 • Dokonči to: „Právě jsem začal se svou prezentací o prodejní strategii. ‚Naše prodejní strategie se zaměřuje na tři klíčové oblasti: rozšíření naše zákaznické základny, zvýšení…‘
 • Dokonči to: „Právě jsem začal s naší marketingovou strategií na příští rok. ‚Plánujeme investovat do digitálního marketingu a zaměříme se zejména na…'“
 • Dokonči to: „Píšu zprávu pro tisk o našem novém produktu. ‚Jsme nadšeni, že vám můžeme představit naši nejnovější inovaci v oblasti…'“
// Modal okno
// Styly + Script pro modal okno a kopírování
// styly pro pluginy