Definice umělé Inteligence

Myšlenková mapa: Umělá Inteligence

Základní větve myšlenkové mapy:

 1. Definice umělé inteligence

  • 1.1. Definice AI

   • Schopnost stroje nebo systému napodobovat a provádět úkoly, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci
   • Schopnost stroje učit se, adaptovat se a řešit problémy

   1.2. Slabá AI vs. silná AI

   • Slabá AI: Systémy navržené k provádění konkrétních úkolů nebo aplikací, bez vědomí nebo sebepojetí
   • Silná AI: Systémy schopné provádět jakýkoli intelektuální úkol, který by člověk mohl provést, s vědomím a sebepojetím

   1.3. Symbolická AI vs. konekcionismus

   • Symbolická AI: Přístup k umělé inteligenci založený na logice a manipulaci s symboly
   • Konekcionismus: Přístup k umělé inteligenci založený na paralelním zpracování informací a umělých neuronových sítích

   1.4. Obecná umělá inteligence (AGI)

   • Stroje schopné provádět širokou škálu úkolů, které vyžadují lidskou inteligenci, bez omezení na jednu konkrétní doménu
   • AGI má potenciál dosáhnout úrovně schopností srovnatelných s lidskou inteligencí

   1.5. Umělá superinteligence (ASI)

   • Hypotetický stupeň umělé inteligence, kde stroje mají schopnosti dalece překračující lidskou inteligenci
   • ASI by měla mít schopnost dosáhnout výjimečné úrovně schopností v různých doménách, včetně kreativity, emocionálního porozumění a vědeckého bádání