Marketing = systém prodeje produktů a služeb

Co je marketing podle odborníků, škol a associací

 • Marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka.[Wikipedia]
 • Marketing je proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a rozšiřování myšlenek, zboží a služeb za účelem vyvolání směny, která uspokojí požadavky jednotlivců i organizací.” (Americká marketingová asociace)
 • Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.” (Jaroslav Světlík)
 • Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny výrobků a hodnot s ostatními.“ (Philip Kotler)
 • „Marketing je filozofie řízení podniku orientovaná na trh, nebo konkrétněji, jako systém funkcí.“ (VŠSF)
 • „Marketing jsou činnosti a procesy, kterými podnik uspokojuje přání a potřeby zákazníků.“
 • „Marketing je ucelený systém opatření, který vede k řízené nabídce správného výrobku, ve správnou dobu, na správném trhu, za správnou cenu.“(VŠSF)
 • „Ideální marketing musí dosáhnout toho, aby zákazník byl plně připraven koupit si daný výrobek“. (Peter Drucker)

Co je marketing podle mě

Marketing jsou činnosti a procesy, kterými podnik uspokojuje přání a potřeby zákazníků.

Marketing je systém prodeje produktů a služeb.

(Vladimír Matula – 2017)

Jaký je význam marketingu pro firmu

 • marketing řeší otázky trhu: co, komu, kdy, kde, jak, za kolik prodat
 • marketing připravuje podmínky a zajišťuje prodej produktů = tržby, zisk a dlouhodobá prosperita
 • marketing působí na formování profilu nabídky
 • marketing působí na růst kvality produktů
 • marketing je důležitým činitelem při snižování podnikatelská rizika
 • marketing působí při zvyšování podnikové kultury
 • marketing působí při zvyšování známosti značky a pověsti firmy na veřejnosti
 • marketing pěstuje u zaměstnanců hrdost na vlastní podnik a výrobky