Marketing = systém prodeje

Co je marketing

 • Marketing je proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a rozšiřování myšlenek, zboží a služeb za účelem vyvolání směny, která uspokojí požadavky jednotlivců i organizací.” (Americká marketingová asociace)
 • Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.” (Jaroslav Světlík)
 • Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny výrobků a hodnot s ostatními.“ (Philip Kotler)
 • Marketing je filozofie řízení podniku orientovaná na trh, nebo konkrétněji, jako systém funkcí. (VŠSF)
 • Marketing je metoda řízení podniku.
 • Marketing jsou činnosti a procesy, kterými podnik uspokojuje přání a potřeby zákazníků.
 • Marketing je ucelený systém opatření, který vede k řízené nabídce správného výrobku, ve správnou dobu, na správném trhu, za správnou cenu. (VŠSF)

 

Marketing  je systém prodeje.

(Vladimír Matula – 2017)

Význam marketingu pro firmu

 • marketing řeší otázky trhu: co, komu, kdy, kde, jak, za kolik prodat
 • marketing připravuje podmínky a zajišťuje prodej produktů = tržby, zisk a dlouhodobá prosperita
 • marketing působí na formování profilu nabídky
 • marketing působí na růst kvality produktů
 • marketing je důležitým činitelem při snižování podnikatelská rizika
 • marketing působí při zvyšování podnikové kultury
 • marketing působí při zvyšování známosti značky a pověsti firmy na veřejnosti
 • marketing pěstuje u zaměstnanců hrdost na vlastní podnik a výrobky

„Cílem marketingové analýzy je poznat zákazníka a jeho potřeby tak dokonale, aby se výrobky pro něj určené prodávali samy. Ideální marketing musí dosáhnout toho, aby zákazník byl plně připraven koupit si daný výrobek“. (Peter Drucker)

Sdílejte článek na sociálních sítích