Mediální strategie

Mediální strategie (mediální prostředky, media, reklamní nosiče) jsou nositeli reklamního sdělení. Obor, který pracuje s mediálními strategiemi se nazývá mediální plánování. Podstatou tohoto oboru je výběr nejúčinnější „mediální strategie“, která by co nejlevněji a nejefektivněji oslovila zvolenou cílovou skupinu.

.

 mediální prostředkyvýhodynevýhody

Transmisivní mediální strategie

Televize– široká sledovanost
– vyjádření pohybu a děje
– vysoký vliv na značku
– vysoká prestiž
– celoplošné pokrytí
– působení na smysly
– oslovujete i toho, koho nechcete
– vysoké náklady na výrobu
– dočasnost sdělení
– pomíjivost sdělení
Rozhlas– vysoká poslechovost
– vnímání sdělení i při jiné činnosti
– emocionální působení
– mobilnost
– operativnost
– nízké náklady
– možnost selekce posluchačů
– možnost segmentace
– podvědomé vnímání
– nemožnost zobrazit produkt
– nevhodný pro přenos více informací
– pomíjivost sdělení
– nekomplexnost
Kino– vysoce emocionální působení
– vyjádření pohybu a děje
– vysoké náklady na výrobu

Tištěné mediální strategie

Noviny– jistá společenská prestiž
– delší pozornost čtenáře
– vysoká čtenost
– uchovatelnost informací
– důvěryhodnost
– pokrytí místního trhu
– nízká kvalita produkce
– omezená schopnost emotivního působení
– nízká adresnost
– relativně vysoké náklady z hlediska reklamy
– velká konkurence
Časopisy– adresnost reklamy z hlediska cílových skupin
– kvalitní reprodukce
– dlouhá životnost
– zvláštní služby některých časopisů
– prestiž některých časopisů
-možnost segmentace
– nedostatečná pružnost
– nepozornost při čtení
– musí se dát brzo do tisku
Letákové akce– vysoká účinnost
– nízké náklady
– komplexnost nabídky
– geografické zacílení
– spotřebitelé si zvyknou na pravidelnost
– kvalita poštovních služeb
Direct mail
inzertní periodika
– velmi vysoká odezva
– dojem osobního kontaktu
– komplexnost nabídky
– vysoké náklady na kontakt
– kvalita poštovních služeb

Outdorové mediální strategie

Vnější informační systémy
Vnitřní informační systémy v budovách
– vysoká regionální působnost 
Městský mobiliář
Reklama v MHD
– intenzivnní zásah populace
– regionální zaměřitelnost
– mobilnost
– relativně nízké náklady
– nízká vypovídací schopnost
– špatná demografická zaměřitelnost
– omezení tvaru reklamy
– nízká flexibilita
Billboardy a bigboardy– intenzivnní zásah populace
– regionální cílení
– relativně nízké náklady
– rychlá komunikace
– nemobilnost
– nejsou vhodné pro přenos více informací
– nízká flexibilita
Výkladní skříně– lokální působnost
– bezprostřední spojení s obchodem
– vysoká flexibilita reklamy
– regionální zaměřitelnost
– omezený prostor
– náročnost na údržbu
– závislost na umístění
Reklama na sportovištích– intenzivní zásah populace
– regionální zaměřitelnost
– nízká vypovídací schopnost
– vysoká cena
– omezení tvaru reklamy
Citylight vitrýny– viditelnost i v noci
– účinnější než billboardy
– vhodné pro krátkodobé kampaně (kulturní akce, veletrhy,…)
– vysoká cena
Plakátovací plochy– nízké náklady
– ilegální plakátovací plochy
 

Elektronické a internetové mediální strategie

PPC kontextová reklama– platíte pouze za kliknutí
– snadné cílení
– snadná měřitelnost
 
Bannerová reklama– snadná měřitelnost– vysoké náklady na konverzi
– platba za zobrazení
– bannerová slepota
Elektronické prezentace
Multimediální prezentace
– komplexní nabídka 
Internetové prezentace a informační portály– komletní nabídka
– relativně snadná měřitelnost
– nízké náklady na provoz
– reklama 24 hodin denně
– globálnost
– interaktivnost
– vysoká investice

Specifické mediální strategie

Obalový reklamní design  
Reklamní předměty  
Osobní prodej
(dealeři, obchodní zástupci)
– vysoká efektivita
– zpětná vazba
– získání reakcí na produkty
– možnost okamžitě reagovat na dotazy a připomínky klienta
– schopnost mapovat cílový trh
– vysoké náklady
Merkantilní tiskoviny