Mustr obsahové strategie

Jaké části by měla obsahovat obsahová strategie? Obsahovou strategii tvoří tyto části:

 • Analýza současného obsahového marketingu
 • Formulace obsahové strategie
 • Nový obsahový marketing

Analýza současného obsahového marketingu

1. Analýza stávajícího obsahu webu

 • Kolik má web stránek? Které stránky jsou vstupní? Obsahuje web nějaké osamocené stránky?
 • Které stránky jsou nejvíce navštěvované?
 • Je vhodně zvolen obsah a forma textů?
 • Je obsah webu gramaticky správný?
 • Jsou na webu nějaká problematická místa?
 • Jaké jsou hlavní konkurenční výhody a benefity obchodní nabídky?
 • Jaký virální obsah můžeme využít?

2. Analýza odkazového portfolia (vlastních webů)

 • Kolik zpětných odkazů na web vede? Z kolika článků?
 • Jak jsou stránky a weby, se kterých se odkazuje kvalitní?

3. Obsahový audit vlastních profilů sociálních sítí

 • Jaké sociální sítě využíváte v současnosti?
 • Jaké typy příspěvků sdílíte na sociálních sítích?
 • Komunikují s vámi? Jaké příspěvky se nejvíce líbí? Jaké příspvky se nejvíce sdílí?

4. Analýza klíčových slov

 • Jaká slova vyhledávají vaši zákazníci?
 • Jaká slova a fráze jsou opravdu hledaná?
 • Má každé klíčové slovo svojí vstupní stránku?
 • Jaká slova přinášejí konverzi?
 • Jaké téma přímo souvisí s hlavními klíčovými slovy?

5. Obsahová analýza konkurence

 • Jak jsou na tom firemní weby konkurentů? Jak jsou na tom z pohledu SEO? Jak pracují s obsahem?
 • Jaké sociální sítě používá konkurence?
 • Jakým obsahem disponují vaši hlavní konkurenti?
 • Jaký typ obsahu a jak často vaše konkurence vytváří?
 • Jak jejich fanoušci na obsah reagují? Co nejvíce sdílí či co se jim líbí?

6. Identifikace cílových segmentů zákazníků a tvorba person

 • Kdo je kupující? Kdo produkt či službu ve fi nále koupí?
 • Kdo je konečný uživatel? Kdo produkt ve fi nále používá?
 • Co rozhoduje o konečné koupi produktu?
 • Jaká hlavní potřeba vede zákazníka ke koupi produktu? Kdo nebo co spouští tuto potřebu u zákazníků?
 • Kdo může být vlivná osoba? Existuje někdo, kdo dokáže zákazníkovo rozhodnutí ke koupi ovlivnit ve váš prospěch?
 • Jakým způsobem komunikavat? Jaký tón komunikace zvolit?

Formulace obsahové strategie

Formulace cílů obsahové strategie

Zde je výčet základních cílů onsahového marketingu, které máte možnost zvolit:

 • Zvýšení návštěvnosti webu prostřednictvím SEO (Optimalizace pro vyhledávače)
 • Získání nových poptávek
 • Zvýšení konverzí formulářů pro sběr emailových kontaktů
 • Růst prodeje
 • Zvýšení reputace v oboru
 • Podpora důvěry
 • Snížení nákladů na PPC propagaci
 • Pobavení uživatele a spojit pozitivní emoci se značkou
 • Zvýšit hodnotu značky

Návrhy způsobů komunikace s cílovými segmenty

 • Jaké sociální sítě je vhodné využívat?
 • S jakými osobnostmi a autoritami v obboru můžeme spolupracovat?
 • Jaký virální obsah můžeme využít?
 • S kým si můžeme vyměnit články?
 • Jak zapadne E-mailing do celého konceptu?

Výběr typu obsahu

Návrh vhodných témat pro nový obsah pro cílové persony

 • Jaké typy obsahu tvořit?
 • Bude součástí strategie i příběh?
 • Jaké jsou vhodné formy obsahu?
 • Jaké jsou vhodné druhy obsahu?
 • Jaké témata zajímají vaše zákazníky a uživatele?
 • Jak vytvořit lepší obsah než konkurence?

Návrh postupu propagace navrženého obsahu – publikační plán

 • Jaké jsou konkrétní metody práce s obsahem? Co přinesou?
 • S kým si můžeme vyměnit články? S kým můžeme spolupracovat?
 • Jak se bude komunikovat pomocí emailu?

Tvorba publikačního plánu


Nový obsahový marketing

Sdílejte článek na sociálních sítích