Reklama – masová forma komunikace

Reklama je placenou formou neosobní masové komunikace, jejímž cílem je informování spotřebitelů a záměr ovlivnit jejich chování.

Cíle reklamy

 • tvorba silné značky
 • zvýšení poptávky
 • posílení pozice na trhu
 • zlepšování pověsti firmy – pozitivní image
 • motivace vlastních pracovníků
 • rozšíření distribuční sítě

Reklama podle kategorie

 • Reklama orientovaná na spotřebitele
  – má za úkol získat nové zákazníky a posílit „věrnost“ stávajících uživatelů
 • Reklama orientovaná na produkt
  – snaží se zvýšit odbyt výrobků, popř. oznamuje zavedení nového produktu na trh
 • Reklama orientovaná na trh
  – snaží se oslovit určitou „cílovou skupinu“ uživatelů
 • Reklama orientovaná na vlastní podnik
  – pokouší se změnit image firmy v očích veřejnosti

Reklama podle účelu

 • informativní reklama
  (informuje o nových produktech, akcích,…)
 • přesvědčovací reklama
  (dává důraz na značku, podněcuje zákazníky k rychlé koupi)
 • připomínací reklama
  (připomíná, kde si určitý výrobek mohou zákazníci koupit, nebo do kdy si ho mohou koupit)

V okamžiku, kdy se firma rozhodne pro reklamní kampaň, musí nejdříve zpracovat reklamní plán.

Sdílejte článek na sociálních sítích