Sequential Prompting (Sekvenční promptování)

Sekvenční promtování zvažuje možnost sestavení schopného doporučovatele s LLM. Obvykle se doporučovací systémy vyvíjejí v pipeline architektuře, která se skládá z vícestupňových procedur generování kandidátů (vyhledávání relevantnějších položek) a řazení (řazení relevantních položek na vyšší pozice).

„Sequential Prompting“ se zaměřuje na fázi řazení doporučovacích systémů, protože LLM jsou dražší pro běh na rozsáhlém souboru kandidátů.

Výkonnost řazení je citlivá na načtené kandidátní položky na nejvyšších místech, což je vhodnější pro zkoumání jemných rozdílů v doporučovacích schopnostech LLM.