Automatizace emailového marketingu

 1. Ujasněte si, čeho chcete emailovým marketingem dosáhnout

Vyberte si z těchto 4 cílů emailového marketingu:

 • Získat souhlas se zasíláním newsletteru a reklamních sdělení.
 • Budovat důvěru.
 • Zajistit si návštěvnost svého webu.
 • Prodat určitý produkt.

Vytvořte plán emailingu. Odpovězte si na tyto otázky:

 • Jaké typy newsletterů budete rozesílat?
 • Jaké témata budete probírat? Jaké problémy budete řešit?
 • Kdy je budete rozesílat?
 • Kolikrát měsíčně budete newslettery rozesílat?

 2. Vytvořte magnet. Poskytněte hodnotu zdarma, výměnou za email

3. Zaregistrujte se do systému pro hromadné rozesílání emailů a nastavte autorespondery

 • Vytvořte seznamy odběratelů. Pokud máte již databázi souhlasných emailů, naimportuje je do systému v segmentované podobě, roztříděné podle kvalitativních charakteristik. Pokud znáte jména zákazníků, využijte personalizace.
 • Vytvořte grafické šablony emailu a ujistěte se, že jsou v souladu s GDPR.
 • Nastavte informace o sobě, nebo své firmě a případně doplňte fakturační údaje, pokud si chcete zakoupit placený tarif.
 • Nastavte verifikace u DNS záznamů, aby emaily nepadly do spamu.
 • Propojte emailingový nástroj s dalšími nástroji jako je například Google Analytics.
 • Nastavte formuláře pro sběr emailových adres.

4. Vytvořte sběrné formuláře na vašich stránkách

 • Vytvořte stránku a vložte do ní kód s formulářem.
 • Informujte uživatele, že získáním této hodnoty, ho zařadíte do své databáze a budete mu posílat další emaily. Ujistěte ho, že je vše v souladu s GDPR a že se může kdykoliv odhlásit, nebo být zapomenut.
 • Jasně specifikujte, jaké typy emailů bude případně dostávat.
 • Formulář umístěte na speciální vstupní stránku, do vyskakovacího  okna (Pop up), do postranního panelu, nebo do patičky webu.

5. Nastavte automatické emailové kampaně

 • Vytvořte plán mailingu a kumunikační mapu.
 • V mailingovém nástroji nastavte follow up kampaň pro budování důvěry a autority. Kampaně automatizujte pomocí autoresponderů. Pokud se například nová osoba přihlásí, obdrží první e-mail ze série. Poté můžete nakonfigurovat druhý e-mail, který dorazí o 2 dny později, třetí e-mail, který bude odeslán o 4 dny později večer a tak dále. Tyto kampaně vám pomohou vybudovat důvěru a připravit uživatele na obchodní nabídku.