BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Osobní prodej jako účinná forma marketingové komunikace

Osobní prodej jako účinná forma marketingové komunikace

„Osobní prodej je personální forma komunikace, kde se osobním kontaktem vytváří přímá zpětná vazba a zároveň flexibilnost získávání informací.“ (Labská, H.: Marketingová komunikácia , OF EU, Bratislava, 1994, s. 83.) Obchodník, obchodní zástupce Základním prvkem při osobním prodeji je prodejce, který podle potřeb a vlastního uvážení může zprávu volně přizpůsobovat. Nezbytnou součástí při osobním prodejiPřečtěte si více o Osobní prodej jako účinná forma marketingové komunikace[…]