BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Public Relations, PR – výhody, cíle, příklady, praxe …

Public Relations, PR – výhody, cíle, příklady, praxe …

Public Relations je forma marketingové komunikace, která zvyšuje reputaci společnosti a jejího image. Public Relations představují plánovitou a systematickou činnost, jejímž cílem je vytváření a upevňování důvěry, porozumění a dobrých vztahů organizace s klíčovými skupinami veřejnosti. Public Relations jsou funkce řízení, která identifikují, budují a udržují vzájemné výhodné vztahy mezi organizací a různými skupinami veřejnosti,Přečtěte si více o Public Relations, PR – výhody, cíle, příklady, praxe …[…]

Corporate identity a firemní kultura

Corporate identity a firemní kultura

Corporate identity (firemní identita, firemní kultura) je strategicky naplánovaná představa vycházející z podnikové filosofie, vize a dlouhodobého podnikatelského cíle. Musí být stvrzována chováním firmy a veškerou vnitřní i vnější komunikací. Manuál firemní identity (Corporate identity) je souborem závazných směrnic, předpisů, pravidel a šablon, které určují vizuální podobu jednotlivých prvků firemní identity. Základním kamenem firemní identityPřečtěte si více o Corporate identity a firemní kultura[…]