BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Prototyp webových stránek

Prototyp webových stránek

Nastala někdy při vývoji webu či aplikace situace, kdy došlo k nepochopení představ klienta? Měla tato skutečnost za následek další neplánované náklady na vývoj webu? Jedním z řešení, jak této situaci předejít je vytvoření interaktivního prototypu internetové aplikace. Interaktivní prototyp vs. skutečná aplikace Prototyp si představte jako „detailně propracovanou maketu automatické pušky“. Puška má stejnouPřečtěte si více o Prototyp webových stránek[…]

Analýza internetového projektu

Analýza internetového projektu

Marketingová analýza internetového projektu Zjistit potřeby a požadavky zadavatele na nový web Zjistit, jak vypadá situace na trhu (situační analýza, S.W.O.T. analýza) Zvážit aktivity konkurence (analýza konkurence) Definovat výhody vašeho podnikání (USP) Přesně určit cíle internetového projektu Vymezit cílové skupiny (segmentace trhu) Navrhnout postup a internetovou strategii. Stanovit rozpočet a časový harmonogram. Vytvořit plán realizacePřečtěte si více o Analýza internetového projektu[…]