BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

5 klíčových otázek prodejní strategie

5 klíčových otázek prodejní strategie

1. Jaký je váš produkt? silné stránky, slabé stránky, image, vlastnosti 2. Co slibujete? reklama je založena na slibu spokojenosti odráží se v ní potřeba či touha úkolem je najít tu správnou motivaci potřebujete originální reklamní slogan 3. Jaká je vaše cílová skupina? věk pohlaví orientace roční příjem počet členů v domácnosti stav zaměstnání (dělník, management střední,Přečtěte si více o 5 klíčových otázek prodejní strategie[…]

48 strategií umístění produktu

48 strategií umístění produktu

1. autentické umístění produktu originální jeans Coca cola to pravé Originál vítězí Banán s jiným jménem není stejný „My jsme originální výrobek“ … aby se stalo pojmenováním pro všechny … 2. nejnižší cena 3. vyšší cena prestiž kvalita výrobku souvisí s jeho cenou tradice luxus kvalita 4. odolnost 5. bezpečnost 6. kvalita 7. kvantita 8. více muzikyPřečtěte si více o 48 strategií umístění produktu[…]

Tržní zacílení – targeting

Tržní zacílení – targeting

Souřadnicová segmentační matice – výběr vhodných segmentů Souřadnicová segmentační matice slouží k definování segmentů (cílových trhů) ve kterém se nabízí nejvíce příležitostí. Řádky (Segment N) – představují cílové skupiny (segmenty, trhy) s podobnými potřebami nebo zájmy Sloupce (Produkt N) – představují produkty (služby) pro uspokojení potřeb zvoleného trhu.  Strategie pro výběr cílového trhu koncentrovaná strategiePřečtěte si více o Tržní zacílení – targeting[…]

Strategický marketing – marketingové strategické projektování

Strategický marketing – marketingové strategické projektování

Přístupy, metody a operace v marketingovém strategickém projektování: fáze kroky, operace Přístupy, metody, operace 1 Situační analýza   Makroprostředí Politika, legislativa Ekonomika Sociální struktura, Společnost, kultura, vzdělanost Technologie, věda, výzkum veřejné výzkumy rešerše zpravodajské dokumenty Investiční weby oborové dokumenty statistiky, …   Microprostředí Zákazníci Distributoři Dodavatelé Konkurence Ovlivňovatelé Veřejnost marketingový výzkum statistické a matematické metodyPřečtěte si více o Strategický marketing – marketingové strategické projektování[…]

Segmentace trhu, segmentace zákazníků

Segmentace trhu, segmentace zákazníků

Segmentace trhu je proces plánování, který rozdělí velký trh na menší homogenní celky (cílové skupiny), které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním … V druhém kroku si firma zvolí ten segment trhu, který nejlépe odpovídá jejímu poslání a stanoveným cílům. Fáze segmentace trhu 1. fáze – Výzkum trhu Cílem této fáze jePřečtěte si více o Segmentace trhu, segmentace zákazníků[…]

Mediální strategie

Mediální strategie

Mediální strategie (mediální prostředky, media, reklamní nosiče) jsou nositeli reklamního sdělení. Obor, který pracuje s mediálními strategiemi se nazývá mediální plánování. Podstatou tohoto oboru je výběr nejúčinnější „mediální strategie“, která by co nejlevněji a nejefektivněji oslovila zvolenou cílovou skupinu.   . mediální prostředky výhody nevýhody Transmisivní mediální strategie Televize – široká sledovanost – vyjádření pohybuPřečtěte si více o Mediální strategie[…]

Analýza vnějšího prostředí

Analýza vnějšího prostředí

Analýza odvětví Pro tvorbu podnikatelské strategie zaměřené na soutěž s konkurencí v daném odvětví podniku je rozhodující analýza prostředí odvětví. Pod odvětvím rozumíme „Skupinu podniků nabízejících výrobky nebo služby, které jsou vzájemně plně zastupitelné „. (KOTLER, Ph.: Marketing Management. Victoria Publishing, Praha, 1995, II. vydaní, s. 140) Účelem analýzy odvětví je získat informace o konkurenčnímPřečtěte si více o Analýza vnějšího prostředí[…]

Marketingová analýza internetového projektu

Marketingová analýza internetového projektu

Pokud má internetový projekt fungovat, musí se počítat i s investicemi do jeho propagace. To znamená mít již na začátku jasnou představu o tom, kde chcete být za několik let. Proto je třeba úspěch naplánovat. Tj: definovat KDE JSTE a KAM CHCETE DOJÍT a JAK SE TAM DOSTAT (marketingová strategie).  Jakmile toto určíte, tak stačí zpracovatPřečtěte si více o Marketingová analýza internetového projektu[…]