Positioning – tržní umístění

Provedli jsme výzkum trhu, na kterém chceme působit. Vytvořili jsme jednotlivých profily segmentů a vhodně výstižně jsme je pojmenovali. Zvolili jsme strategii a vybrali segmenty, které chceme obsluhovat. Nyní je třeba vytvořit (objednat) výrobky  a specifikovat sužby tak, aby oslovily vybrané tržní segmenty

Positioning (pozicování)  = místo, kam si zákazník výrobek zařadí ve své mysli positioning lze definovat jako způsob jakým je produkt přijímán vědomím cílové skupiny je to místo ve vědomí jež má produkt ve vztahu s konkurenčním produktem.

Positioning = Vymezení výrobku či služby vůči konkurenci a vůči jednotlivým skupinám spotřebitelů je na dnešních trzích nezbytností. Úspěšná marketingová strategie není zaměřena „na všechny“ části trhu, ale na jednu či několik nejzajímavějších. Ty pak může oslovit s takovou silou a účinností, že se ziskovost produktu výrazně zvýší.

Positioning je navrhování představy kterou by měl produkt zaujmout v myslích spotřebitelů.

  1. v dnešní konkurenční době je nezbytná image produktu který bude symbolizovat jeho specifický účel. (např. Lee Jeans je značka kalhot které padnou)
  2. ke správnému positioningu se dopracovává marketing především tzv. mapováním vnímání
  3. názory spotřebitelů se znázorňují pomocí grafů jako image konkurenčních značek společně s preferencemi (ty se označují ideálními body)
  4. spotřebitelé tyto ideální body vnímají a tím tvoří segment

Otázky při tržním umístění

Kde se nachází náš výrobek ve vztahu ke konkurenci?
Jak se značka odlišuje od ostatních? (Point of difference)
Kde chceme, aby se nacházel?
Co proto musíme udělat?
Jaké cílové skupině chceme produkt prodat?
Jaké máme zdroje?
Kdy dosáhneme novou pozici?
Jaké jsou důvody, proč značku koupit (Reasons To Buy)