BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Co je vůbec AI? | Mustafa Suleyman | TED

Co je vůbec AI? | Mustafa Suleyman | TED

https://www.youtube.com/watch?v=KKNCiRWd_j0 Souhrn videa   GPT-4o: Chci vám říct, co vidím, že přijde. Měl jsem to štěstí, že jsem na AI pracoval téměř 15 let. Když jsem začínal, popsat to jako okrajovou záležitost by bylo slabé slovo. V roce 2010 by zmínka o „AGI“ (umělé obecné inteligenci) vyvolala zvláštní pohledy a chladné reakce. Lidé si mysleli,Přečtěte si více o Co je vůbec AI? | Mustafa Suleyman | TED[…]

Skeleton-of-Thought (Podněcování k zamyšlení)

Skeleton-of-Thought (Podněcování k zamyšlení)

Překlad Běžné dekódování Otázka: „Jaké jsou nejúčinnější strategie pro řešení konfliktů v pracovním prostředí?„ Odpověď (Sekvenční generování): Aktivní naslouchání zahrnuje plné soustředění na… Identifikace problémů. Podívejte se na kořenové příčiny… Kompromis. Hledejte střední cestu… Dekódování Skeleton-of-Thought: (1) Proces začíná vytvořením kostry odpovědi: Aktivní naslouchání Identifikace problémů Kompromis (2) Následuje fáze rozšiřování bodů, kde se každýPřečtěte si více o Skeleton-of-Thought (Podněcování k zamyšlení)[…]

Graf-of-Thought (GoT) (Myšlenkový graf)

Graf-of-Thought (GoT) (Myšlenkový graf)

S rostoucím využíváním rozsáhlých jazykových modelů v oblasti zpracování přirozeného jazyka objevili výzkumníci potenciál metody zvané „řetězec myšlení„, která umožňuje těmto modelům efektivněji zvládat složité úlohy tím, že generují mezikroky v procesu uvažování. Avšak lidské myšlení není přímočaré a často nesleduje jednoduchý lineární vzorec. V roce 2023 Yao a jeho kolegové přišli s konceptem, kterýPřečtěte si více o Graf-of-Thought (GoT) (Myšlenkový graf)[…]

Typy výzev (Types of Prompts)

Typy výzev (Types of Prompts)

# Výzvy k hledání informací (Information-seeking prompts) Tyto výzvy jsou navrženy tak, aby shromažďovaly informace pomocí různorodých otázek – „Kdo“, „Co“, „Kde“, „Kdy“, „Proč“ a „Jak“. Tyto otázky jsou klíčové pro extrahování konkrétních detailů, hlubšího porozumění situacím a faktům z modelu AI. Příklady: Kdo je současný premiér Velké Británie? Co je hlavní funkce mitochondrií vPřečtěte si více o Typy výzev (Types of Prompts)[…]

Prompt Injection

Prompt Injection

Technika „prompt injection“ je způsob, jakým uživatelé manipulují s chováním jazykových modelů (jako je tento) tím, že do vstupního dotazu zahrnou specifické instrukce, které mohou změnit očekávaný výstup. Cílem je obvykle přimět model, aby reagoval způsobem, který se liší od jeho standardního programování nebo zamýšleného použití. To může zahrnovat pokusy o obejití bezpečnostních nebo etickýchPřečtěte si více o Prompt Injection[…]

Persona Pattern (Vzor Persony)

Persona Pattern (Vzor Persony)

„Vzor Persony“ je strategie, která nastavuje umělou inteligenci tak, aby fungovala z určité perspektivy, například jako profesní role nebo fiktivní postava. Tato taktika umožňuje modelu poskytovat výstupy související s konkrétními rolemi, které by daná persona zvládla. Například lze dát UI pokyn, aby při revizi kódu vystupovala jako expert na kybernetickou bezpečnost. Tento vzor je obzvláštěPřečtěte si více o Persona Pattern (Vzor Persony)[…]

Top Icon Desktop Top Icon Mobile