BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Vizualizace dat pomocí Matplotlib v Pythonu

Vizualizace dat pomocí Matplotlib v Pythonu

Matplotlib je knihovna pro Python, která je široce používána pro vizualizaci dat. Umožňuje uživatelům vytvářet širokou škálu statických, interaktivních a animovaných vizualizací v Pythonu. Zde jsou některé z hlavních typů vizualizací, které lze s matplotlib vytvořit: Čárové grafy (Line Plots): Ideální pro zobrazení vývoje něčeho v čase nebo pro porovnávání více skupin. Sloupcové a pruhovéPřečtěte si více o Vizualizace dat pomocí Matplotlib v Pythonu[…]

Příklady aplikací v Pythonu

Příklady aplikací v Pythonu

#  Příklady promtu pro GPT-4: Vytvořte program v Pythonu, ve kterém počítač náhodně vybere číslo mezi 1 až 10, 1 až 100 nebo libovolný rozsah. Poté dejte uživatelům nápovědu, aby číslo uhodli. Pokaždé, když uživatel uhodne špatně, získá další vodítko a jeho skóre se sníží. Nápověda může být násobky, dělitelné, větší nebo menší, nebo kombinacePřečtěte si více o Příklady aplikací v Pythonu[…]

Top Icon Desktop Top Icon Mobile