BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Co je to Know How? 10 typů znalostí

Co je to Know How? 10 typů znalostí

„Know-how (anglicky „vědět jak“) je anglické sousloví, popisující technologické a informační předpoklady a znalosti pro určitou činnost – nejčastěji výrobu, případně pro provoz a jejich technické uskutečnění. Jde o souhrn poznatků, výrobních a obchodních znalostí a postupů, návodů či receptur pro výrobu, získaných dlouholetou zkušeností.“ Wikipedia 10 typů znalostí Dobrá znalost různých typů znalostí vámPřečtěte si více o Co je to Know How? 10 typů znalostí[…]