BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Prompt Engineering: Techniky Promptování

Prompt Engineering: Techniky Promptování

Co je promptování? Promptování je proces, při kterém se vytváří instrukce, úkoly nebo kontext pro generativní umělou inteligenci (AI), aby vygenerovala žádaný výstup. Na obrázku vidíme několik klíčových prvků promptu (výzvy): Role: Definuje, co se od AI očekává nebo jaká je její funkce v rámci daného úkolu. Úkoly: Konkrétní úkoly, které má AI vykonat. Instrukce:Přečtěte si více o Prompt Engineering: Techniky Promptování[…]

Prompt Engineering: Základy pro začátečníky

Prompt Engineering: Základy pro začátečníky

Obsah: Rámec pro Prompt Engineering # [Cíl] v promptu Každý skvělý prompt začíná cílem. Jaký je hlavní cíl akce, kterou se snažíte dokončit v ChatGPT? Například „Chci dosáhnout 100 000 odběratelů na YouTube do konce tohoto roku.“ # [Kontext] v promptu Je třeba poskytnout kontext ve všech oblastech vašeho promptu. Například, pokud chcete růst YouTubePřečtěte si více o Prompt Engineering: Základy pro začátečníky[…]

Definice umělé Inteligence

Definice umělé Inteligence

Základní větve myšlenkové mapy: Definice umělé inteligence 1.1. Definice AI Schopnost stroje nebo systému napodobovat a provádět úkoly, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci Schopnost stroje učit se, adaptovat se a řešit problémy 1.2. Slabá AI vs. silná AI Slabá AI: Systémy navržené k provádění konkrétních úkolů nebo aplikací, bez vědomí nebo sebepojetí Silná AI: SystémyPřečtěte si více o Definice umělé Inteligence[…]

ChatGPT – Základní příkazy a použití

ChatGPT – Základní příkazy a použití

Základní příkazy ChatGPT Základní příkazy a použití ChatGPT Sseznam základních příkazů pro efektivní využití generativní umělé inteligence chatbota ChatGPT od společnosti OpenAI: 🔍 Vyhledávání a Výzkum 💽 Extrakce dat 📚 Kategorizace a Klasifikace 💱 Překlady a Transformace 💻 Programování ✅ Korektura a Optimalizace 👍 Generování názorů 🎭 Simulace chování 🔮 Předpovídání a Dokončování 🔍 VyhledáváníPřečtěte si více o ChatGPT – Základní příkazy a použití[…]

ChatGPT – Ultimátní výzvy a nástroje

ChatGPT – Ultimátní výzvy a nástroje

ChatGPT – Ultimátní výzvy a nástroje Ultimátní online nástroj pro návrh výzev pro generativní umělou inteligenci jako je ChatGPT : Tutorial použití: Zkopírujte výzvu Vyberte Typ výstupu Vyberte Příkaz Vyberte Výzvu Přepněte do ChatGPT. vyberte model AI a vložte vaši výzvu pomocí klávesové zkratky CTRL+V a prompt odešlete. LOGIKA – ANALÝZA – FAKTA 🔍 VyhledáváníPřečtěte si více o ChatGPT – Ultimátní výzvy a nástroje[…]

Jak AI přetváří digitální marketing: Top 10 trendů

Jak AI přetváří digitální marketing: Top 10 trendů

Obsah: Díky své schopnosti rychle a přesně analyzovat a interpretovat obrovské množství dat se umělá inteligence (AI) rychle stala klíčovým nástrojem pro digitální obchodníky . Obecně řečeno, technologie AI má potenciál způsobit revoluci v digitálním marketingu zvýšením individualizace, produktivity a dopadu. S dalším rozvojem umělé inteligence se pravděpodobně objeví nové aplikace této technologie v digitálníPřečtěte si více o Jak AI přetváří digitální marketing: Top 10 trendů[…]

32 užitečných tipů a triků pro práci s ChatGPT

32 užitečných tipů a triků pro práci s ChatGPT

Obsah – seznam tipů a triků: # 1. Přiřaďte role ChatGPT Tento tip se týká možnosti explicitně určit, jakou roli chcete, aby ChatGPT v konverzaci hrál. Například, můžete požádat ChatGPT, aby se choval jako rozhodčí ve vašem rozhovoru, jako vaše sekretářka při zaznamenávání poznámek, jako učitel při vysvětlení složitého konceptu, nebo dokonce jako fiktivní postavaPřečtěte si více o 32 užitečných tipů a triků pro práci s ChatGPT[…]

Plugin Zapier pro ChatGPT- funkce a využití

Plugin Zapier pro ChatGPT- funkce a využití

Díky Zapier ChatGPT pluginu můžete propojovat a automatizovat vaše úlohy napříč tisíci aplikacemi, jako jsou Google Tabulky, Gmail nebo Slack, přímo v ChatGPT. Tento nástroj vám ušetří čas a usnadní práci, jelikož ChatGPT může vykonávat úkoly za vás v jiných aplikacích bez nutnosti přepínání kontextu. Pokud využíváte ChatGPT k tvorbě, zpřesňování nebo sumarizaci obsahu, kterýPřečtěte si více o Plugin Zapier pro ChatGPT- funkce a využití[…]

ChatGPT – Seznam příkazů pro příkazový řádek

ChatGPT – Seznam příkazů pro příkazový řádek

Zde je seznam příkazů chatu GPT (Generative Pre-trained Transformer), které lze použít v příkazovém řádku: gpt train: trénuje model GPT na datové sadě gpt generate: generuje text pomocí předem trénovaného modelu GPT gpt eval: vyhodnocuje výkon modelu GPT na datové sadě gpt finetune: dolaďuje předem trénovaný model GPT na nové sadě dat gpt translate: překládáPřečtěte si více o ChatGPT – Seznam příkazů pro příkazový řádek[…]

Auto-GPT

Auto-GPT

Auto-GPT je autonomní „AI agent“, kterému zadáte v přirozeném jazyce nějaký úkol a on se jej pokusí splnit. K tomu využívá API volání ChatGPT (tj. GPT-4 nebo GPT-3.5) pro rozbor zadání, jeho rozdělení na podúkoly či dokonce ladění vlastního kódu. Umí také procházet či prohledávat internet, případně využívat dalších služeb, ke kterým dostane přístup. AgentPřečtěte si více o Auto-GPT[…]

Top Icon Desktop Top Icon Mobile