BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Automatizace marketingových činností

Automatizace marketingových činností

Telemarketing /prodej Integrované call centrum Identifikace telefoních hovorů Automatické volání Volně definovatelné strukturované dotazování a navazující na zpravodajství Záznam akcí Záznam hovorů Plánování hovorů Statistika a hlášení hovorů Marketing Řízení kampaně Encyklopedie marketingu a firemního trhu Elektronické generování potencionálních zákazníků Informace o konkurenci Psaní dopisů a rozesílek Zakládání pošty a tvorba štítků formuláře – zprávyPřečtěte si více o Automatizace marketingových činností[…]

Positioning – tržní umístění

Positioning – tržní umístění

Provedli jsme výzkum trhu, na kterém chceme působit. Vytvořili jsme jednotlivých profily segmentů a vhodně výstižně jsme je pojmenovali. Zvolili jsme strategii a vybrali segmenty, které chceme obsluhovat. Nyní je třeba vytvořit (objednat) výrobky  a specifikovat sužby tak, aby oslovily vybrané tržní segmenty Positioning (pozicování)  = místo, kam si zákazník výrobek zařadí ve své mysliPřečtěte si více o Positioning – tržní umístění[…]

Strategický marketing – marketingové strategické projektování

Strategický marketing – marketingové strategické projektování

Přístupy, metody a operace v marketingovém strategickém projektování: fáze kroky, operace Přístupy, metody, operace 1 Situační analýza   Makroprostředí Politika, legislativa Ekonomika Sociální struktura, Společnost, kultura, vzdělanost Technologie, věda, výzkum veřejné výzkumy rešerše zpravodajské dokumenty Investiční weby oborové dokumenty statistiky, …   Microprostředí Zákazníci Distributoři Dodavatelé Konkurence Ovlivňovatelé Veřejnost marketingový výzkum statistické a matematické metodyPřečtěte si více o Strategický marketing – marketingové strategické projektování[…]

Analýza vnějšího prostředí

Analýza vnějšího prostředí

Analýza odvětví Pro tvorbu podnikatelské strategie zaměřené na soutěž s konkurencí v daném odvětví podniku je rozhodující analýza prostředí odvětví. Pod odvětvím rozumíme „Skupinu podniků nabízejících výrobky nebo služby, které jsou vzájemně plně zastupitelné „. (KOTLER, Ph.: Marketing Management. Victoria Publishing, Praha, 1995, II. vydaní, s. 140) Účelem analýzy odvětví je získat informace o konkurenčnímPřečtěte si více o Analýza vnějšího prostředí[…]

Marketingová analýza internetového projektu

Marketingová analýza internetového projektu

Pokud má internetový projekt fungovat, musí se počítat i s investicemi do jeho propagace. To znamená mít již na začátku jasnou představu o tom, kde chcete být za několik let. Proto je třeba úspěch naplánovat. Tj: definovat KDE JSTE a KAM CHCETE DOJÍT a JAK SE TAM DOSTAT (marketingová strategie).  Jakmile toto určíte, tak stačí zpracovatPřečtěte si více o Marketingová analýza internetového projektu[…]