BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Tržní zacílení – targeting

Tržní zacílení – targeting

Souřadnicová segmentační matice – výběr vhodných segmentů Souřadnicová segmentační matice slouží k definování segmentů (cílových trhů) ve kterém se nabízí nejvíce příležitostí. Řádky (Segment N) – představují cílové skupiny (segmenty, trhy) s podobnými potřebami nebo zájmy Sloupce (Produkt N) – představují produkty (služby) pro uspokojení potřeb zvoleného trhu.  Strategie pro výběr cílového trhu koncentrovaná strategiePřečtěte si více o Tržní zacílení – targeting[…]

Segmentace trhu, segmentace zákazníků

Segmentace trhu, segmentace zákazníků

Segmentace trhu je proces plánování, který rozdělí velký trh na menší homogenní celky (cílové skupiny), které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním … V druhém kroku si firma zvolí ten segment trhu, který nejlépe odpovídá jejímu poslání a stanoveným cílům. Fáze segmentace trhu 1. fáze – Výzkum trhu Cílem této fáze jePřečtěte si více o Segmentace trhu, segmentace zákazníků[…]