BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

INOVACE: Metody a strategie

INOVACE: Metody a strategie

Obsah: Cíle při inovaci produktu: Dosáhnout vyšší penetrace na existujícím trhu (zvýšení prodeje, obsazení nových segmentů na trhu) Zlepšení produktů a služeb (změna vlastností, přidání nových funkcí, vylepšování funkcí, odstraňování škodlivých funkcí, jednoduchost, spolehlivost, úspornost) Zlepšení výkonnosti prodeje (víc zákazníků, vyšší ziskovost na zákazníka) Zefektivnění prodeje (rychlejší a jednodušší obsluha zákazníka (internet, elektr.kanály) Přechod naPřečtěte si více o INOVACE: Metody a strategie[…]

Top Icon Desktop Top Icon Mobile