Typy výzev (Types of Prompts)

# Výzvy k hledání informací
(Information-seeking prompts)

Tyto výzvy jsou navrženy tak, aby shromažďovaly informace pomocí různorodých otázek – „Kdo“, „Co“, „Kde“, „Kdy“, „Proč“ a „Jak“. Tyto otázky jsou klíčové pro extrahování konkrétních detailů, hlubšího porozumění situacím a faktům z modelu AI.

Příklady:

 • Kdo je současný premiér Velké Británie?
 • Co je hlavní funkce mitochondrií v buňce?
 • Kde se nachází nejhlubší bod světového oceánu?
 • Kdy byla založena Organizace spojených národů?
 • Proč mají ptáci peří?
 • Jak mohu recyklovat staré elektronické zařízení?

# Výzvy založené na rolích
(Role-based prompts)

Tyto výzvy proměňují model AI v určité postavy nebo role, což umožňuje uživatelům interagovat s AI, jako by mluvili s konkrétní osobou nebo expertem. Jsou užitečné pro simulaci konverzací s odborníky nebo pro procvičování sociálních dovedností.

Příklady:

 • Odpověz jako historik: Jaký význam měla bitva u Waterloo pro evropskou historii?
 • Chovej se jako HR specialista, jaké jsou klíčové aspekty efektivního náboru zaměstnanců?

# Výzvy založené na pokynech
(Instruction-based prompts)

Výzvy založené na pokynech nasměrují model AI k provedení konkrétního úkolu. Tyto výzvy se podobají tomu, jak komunikujeme s hlasovými asistenty, jako jsou Siri, Alexa nebo Google Assistant. 

Příklady:

 • Vytvořte seznam nápadů na rodinné večeře pro tento týden, které by byly rychlé a snadné na přípravu.
 • Napište návod, jak se připravit na pohovor o práci, včetně tipů na otázky, které bych mohl očekávat a jak na ně odpovědět.
 • Sestavte seznam nejlepších míst pro rodinný výlet v okolí mého města, která jsou vhodná pro děti.
 • Popište postup, jak efektivně organizovat domácí kancelář pro práci z domova.
 • Vytvořte plán cvičení pro začátečníky, který zahrnuje aktivity na posílení celého těla, které lze dělat doma bez speciálního vybavení.

# Kontextové výzvy
(Context-providing prompts)

Tyto výzvy zahrnují poskytování detailního kontextu nebo pozadí situace, na kterou AI odpovídá. Jsou ideální pro získání specifických a relevantních odpovědí, které zohledňují dané okolnosti.

Příklady:

 • Vzhledem k ekonomickým turbulencím v posledním roce, jaké investiční strategie byste doporučili?
 • Při aktuálním nárůstu cestování, jaké bezpečnostní opatření by měla letiště zavést?

# Srovnávací výzvy
(Comparative prompts)

Srovnávací výzvy se používají k vyhodnocení nebo porovnání různých možností a pomáhají uživatelům přijímat informovaná rozhodnutí. Jsou zvláště užitečné při zvažování výhod a nevýhod různých alternativ. 

Příklady:

 • Jaké jsou výhody a nevýhody pronájmu oproti koupi domu?
 • Porovnejte výkon elektromobilů a tradičních benzinových vozů.

# Výzvy k vyjádření názoru
(Opinion-seeking prompts)

Tyto výzvy vyvolávají názor nebo pohled AI na dané téma. Mohou pomoci vytvářet kreativní nápady nebo se zapojit do diskusí, které nutí k zamyšlení. 

Příklady:

 • Jaký by mohl být potenciální dopad umělé inteligence na trh práce?
 • Jak by se mohl změnit svět, kdyby se teleportace stala realitou?

# Reflexní výzvy
(Reflective prompts)

Reflexní výzvy vedou k introspektivním odpovědím, které pomáhají uživatelům lépe porozumět svým myšlenkám, cítěním nebo chování. Jsou skvělé pro osobní rozvoj nebo pro hlubší porozumění emocionálním reakcím.

Příklady:

 • Jak si mohu vybudovat sebevědomí a překonat pochybnosti o sobě?
 • Jaké strategie mohu zavést pro udržení zdravé rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem?