BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je analytický proces, který vám řekne, jaká slova a fráze jsou pro váš marketing důležitá. Výzkum klíčových slov je proces vyhledávání a výběru slov a frází, které lidé pravděpodobně vyhledávají, nebo nějak souvisí s vaší firmou, produktem nebo službami. Využití klíčových slov, frází a slovních spojení v praxi Informační architektura – KlíčováPřečtěte si více o Analýza klíčových slov[…]

Nástroje pro návrh a analýzu klíčových slov

Nástroje pro návrh a analýzu klíčových slov

Aktualizace 1/2023: Hypersuggestom – Nástroj přebírá práci pro několik platforem a s nejrůznějšími tázacími výrazy, takže se dostanete ke svému cíli ještě rychleji. Bezplatná verze však zahrnuje jen 20 výsledků/požadavek. Bezplatné nástroje: FreeMind (MindMap) AnswerThePublic Google Trends SemaGER (nalezení sémantických termínů, pro německy mluvící oblast) Placené nástroje: Semrush Ryte Xovi Keyword Tool Sistrix Keyword DiscoveryPřečtěte si více o Nástroje pro návrh a analýzu klíčových slov[…]

Marketing = systém prodeje produktů a služeb

Marketing = systém prodeje produktů a služeb

Co je marketing podle odborníků, škol a associací „Marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka.[Wikipedia] „Marketing je proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a rozšiřování myšlenek, zboží a služeb za účelem vyvolání směny, která uspokojí požadavky jednotlivců i organizací.” (Americká marketingová asociace) „Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňováníPřečtěte si více o Marketing = systém prodeje produktů a služeb[…]

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je analytický proces, který vám řekne, jaká slova a fráze jsou pro váš marketing důležitá. Výzkum klíčových slov je proces vyhledávání a výběru slov a frází, které lidé pravděpodobně vyhledávají, nebo nějak souvisí s vaší firmou, produktem nebo službami. Využití klíčových slov, frází a slovních spojení v praxi Informační architektura – KlíčováPřečtěte si více o Analýza klíčových slov[…]

Marketing management – marketingové řízení

Marketing management – marketingové řízení

Proces marketingového řízení Deinice poslání Marketingová situační analýza Určení cílů Formulace marketingové strategie Výběr marketingových technik Tvorba Akčních plánů Implementace marketingové strategie Monitoring, kontrola a vyhodnocování Marketingová situační analýza Proveďte marketingový výzkum v „kamenném světě“ i na internetu. Najděte silné a slabé stránky vaší konkurence. Značnou část výzkumu věnujte vašim zákazníkům a jejich potřebám. ZmapujetePřečtěte si více o Marketing management – marketingové řízení[…]

Affiliate marketing (Partnerský marketing)

Affiliate marketing (Partnerský marketing)

Co to je Partnerský marketing? Affiliate marketing je způsob, jak vydělat peníze online. Spočívá v tom, že vy jako vydavatel jste odměněni za to, že pomáháte firmě propagovat jejich produkt, službu, nebo web. Affiliate marketing je strategie, v níž jednotlivec spolupracuje s firmou, aby mohl provést zakázku odkazováním čtenářů nebo návštěvníků na konkrétní produkt neboPřečtěte si více o Affiliate marketing (Partnerský marketing)[…]

Reklamní kampaně – návrh, tvorba a rozpočet

Reklamní kampaně – návrh, tvorba a rozpočet

Reklamní kampaň (advertising campaign) je souhrn vybraných reklamních a marketinkových plánovaných aktivit směřujících k jasnému cíli: Efektivně oslovit budoucí i stávající zákazníky a vydělat peníze. Základem úspěšné reklamní kampaně je jasně definovaný reklamní plán, rozdělený do časových úseků. 5M reklamní kampaně Před jeho tvorbou si položte pět základních otázek, zvaných též jako 5M: Mission (poslání)Přečtěte si více o Reklamní kampaně – návrh, tvorba a rozpočet[…]

Signmaking – vyřezávaná reklama, digitální tisk a reklamí předměty

Signmaking – vyřezávaná reklama, digitální tisk a reklamí předměty

Signmaking je složení dvou anglických slov. „SIGN“ = znamení, znak, značka, podpis, označení. „MAKING“ = tvoření, výroba, zhotovení, sestavení. V České republice je tento obor reklamy nazýván též jako vyřezávaná reklama, plotrovaná reklama, vinylová reklama, fóliová nebo samolepící reklama. Jedná se o fyzickou výrobní činnost jejimž výsledkem je reklamní prvek. Reklamní prvky Vnější informační systémyPřečtěte si více o Signmaking – vyřezávaná reklama, digitální tisk a reklamí předměty[…]

Mediální strategie

Mediální strategie

Mediální strategie (mediální prostředky, media, reklamní nosiče) jsou nositeli reklamního sdělení. Obor, který pracuje s mediálními strategiemi se nazývá mediální plánování. Podstatou tohoto oboru je výběr nejúčinnější „mediální strategie“, která by co nejlevněji a nejefektivněji oslovila zvolenou cílovou skupinu.   . mediální prostředky výhody nevýhody Transmisivní mediální strategie Televize – široká sledovanost – vyjádření pohybuPřečtěte si více o Mediální strategie[…]

Osobní prodej jako účinná forma marketingové komunikace

Osobní prodej jako účinná forma marketingové komunikace

„Osobní prodej je personální forma komunikace, kde se osobním kontaktem vytváří přímá zpětná vazba a zároveň flexibilnost získávání informací.“ (Labská, H.: Marketingová komunikácia , OF EU, Bratislava, 1994, s. 83.) Obchodník, obchodní zástupce Základním prvkem při osobním prodeji je prodejce, který podle potřeb a vlastního uvážení může zprávu volně přizpůsobovat. Nezbytnou součástí při osobním prodejiPřečtěte si více o Osobní prodej jako účinná forma marketingové komunikace[…]

Top Icon Desktop Top Icon Mobile