BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Prompt Engineering: Techniky Promptování

Prompt Engineering: Techniky Promptování

Co je promptování? Promptování je proces, při kterém se vytváří instrukce, úkoly nebo kontext pro generativní umělou inteligenci (AI), aby vygenerovala žádaný výstup. Na obrázku vidíme několik klíčových prvků promptu (výzvy): Role: Definuje, co se od AI očekává nebo jaká je její funkce v rámci daného úkolu. Úkoly: Konkrétní úkoly, které má AI vykonat. Instrukce:Přečtěte si více o Prompt Engineering: Techniky Promptování[…]

Prompt Engineering: Základy pro začátečníky

Prompt Engineering: Základy pro začátečníky

Obsah: Rámec pro Prompt Engineering # [Cíl] v promptu Každý skvělý prompt začíná cílem. Jaký je hlavní cíl akce, kterou se snažíte dokončit v ChatGPT? Například „Chci dosáhnout 100 000 odběratelů na YouTube do konce tohoto roku.“ # [Kontext] v promptu Je třeba poskytnout kontext ve všech oblastech vašeho promptu. Například, pokud chcete růst YouTubePřečtěte si více o Prompt Engineering: Základy pro začátečníky[…]

Jak AI přetváří digitální marketing: Top 10 trendů

Jak AI přetváří digitální marketing: Top 10 trendů

Obsah: Díky své schopnosti rychle a přesně analyzovat a interpretovat obrovské množství dat se umělá inteligence (AI) rychle stala klíčovým nástrojem pro digitální obchodníky . Obecně řečeno, technologie AI má potenciál způsobit revoluci v digitálním marketingu zvýšením individualizace, produktivity a dopadu. S dalším rozvojem umělé inteligence se pravděpodobně objeví nové aplikace této technologie v digitálníPřečtěte si více o Jak AI přetváří digitální marketing: Top 10 trendů[…]

32 užitečných tipů a triků pro práci s ChatGPT

32 užitečných tipů a triků pro práci s ChatGPT

Obsah – seznam tipů a triků: # 1. Přiřaďte role ChatGPT Tento tip se týká možnosti explicitně určit, jakou roli chcete, aby ChatGPT v konverzaci hrál. Například, můžete požádat ChatGPT, aby se choval jako rozhodčí ve vašem rozhovoru, jako vaše sekretářka při zaznamenávání poznámek, jako učitel při vysvětlení složitého konceptu, nebo dokonce jako fiktivní postavaPřečtěte si více o 32 užitečných tipů a triků pro práci s ChatGPT[…]

Auto-GPT

Auto-GPT

Auto-GPT je autonomní „AI agent“, kterému zadáte v přirozeném jazyce nějaký úkol a on se jej pokusí splnit. K tomu využívá API volání ChatGPT (tj. GPT-4 nebo GPT-3.5) pro rozbor zadání, jeho rozdělení na podúkoly či dokonce ladění vlastního kódu. Umí také procházet či prohledávat internet, případně využívat dalších služeb, ke kterým dostane přístup. AgentPřečtěte si více o Auto-GPT[…]

ChatGPT výzvy pro SEO a online marketing

ChatGPT výzvy pro SEO a online marketing

Seznam kategorií výzev (promptů): Výzvy pro SEO a Online Marketing Výzvy pro formulaci SEO strategie Jako odborník na SEO bych chtěl, abyste vytvořili SEO strategii pro zlepšení hodnocení [URL] ve vyhledávačích pro klíčová slova: „[klíčové slovo 1]“, „[klíčové slovo 2]“ a „[klíčové slovo 3].“ Výzvy pro výzkum trhu Napiš 5 nejzajímavějších faktů, čísel, statistik aPřečtěte si více o ChatGPT výzvy pro SEO a online marketing[…]

Top Icon Desktop Top Icon Mobile