OpenAI GPTs

Co jsou GPTs od Open AI?

Generativní Pre-trénované Transformátory (GPT´s) jsou specifické verze ChatGPT, upravené tak, aby lépe sloužily určitému účelu nebo byly užitečnější pro konkrétní skupinu uživatelů. 

Tyto systémy se odlišují svou schopností integrovat tři klíčové komponenty: promptování, znalosti a akce. 

  1. Promptování zahrnuje podrobné instrukce, které určují chování systému, například délku odpovědí nebo jejich styl. 
  2. Znalosti umožňují systému čerpat informace z externích dokumentů, jako jsou PDF soubory nebo tabulky, čímž se rozšiřuje jeho schopnost poskytovat informované odpovědi. 
  3. Akce jsou speciální funkce, které systém může vykonávat nad rámec generování textu, jako je generování obrázků, procházení internetu nebo interpretace kódu.

"Na počátku této cesty stojí transformátory, modely založené na pozoruhodné architektuře, které umožňují počítačům rozumět a generovat lidský jazyk s dosud nevídanou přesností a přirozeností. Předtrénování těchto modelů na obrovských souborech textu umožňuje, aby se naučily nejenom gramatiku a slovní zásobu, ale také složitější jazykové vzorce, kontext a nuance. Tímto způsobem jsou schopny generovat text, který se zdá být psán lidskou rukou. " --- Gandalf ---

Jak nakonfigurovat GPT?

  1. Říci mu, jaký je jeho úkol
  2. Říci mu pracovní postup
  3. Dostat ho do role
  4. Definovat kontext
Sdílejte článek na sociálních sítích