BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Analýza internetového projektu

Analýza internetového projektu

Marketingová analýza internetového projektu Zjistit potřeby a požadavky zadavatele na nový web Zjistit, jak vypadá situace na trhu (situační analýza, S.W.O.T. analýza) Zvážit aktivity konkurence (analýza konkurence) Definovat výhody vašeho podnikání (USP) Přesně určit cíle internetového projektu Vymezit cílové skupiny (segmentace trhu) Navrhnout postup a internetovou strategii. Stanovit rozpočet a časový harmonogram. Vytvořit plán realizacePřečtěte si více o Analýza internetového projektu[…]

Top Icon Desktop Top Icon Mobile