BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Positioning – tržní umístění

Positioning – tržní umístění

Provedli jsme výzkum trhu, na kterém chceme působit. Vytvořili jsme jednotlivých profily segmentů a vhodně výstižně jsme je pojmenovali. Zvolili jsme strategii a vybrali segmenty, které chceme obsluhovat. Nyní je třeba vytvořit (objednat) výrobky  a specifikovat sužby tak, aby oslovily vybrané tržní segmenty Positioning (pozicování)  = místo, kam si zákazník výrobek zařadí ve své mysliPřečtěte si více o Positioning – tržní umístění[…]