Chain-of-thought (Řetězec úvah)

Představte si to jako poskytnutí modelu „cestovní mapy“ myšlenek nebo kontextu, který ho vede k požadované odpovědi. Tato technika je obzvláště užitečná pro složitější úkoly, které vyžadují hlubší porozumění kontextu nebo pro úkoly, které vyžadují, aby model generoval odpovědi, které jsou konzistentní s předchozími informacemi nebo kontextem.

Pokud chcete, aby model napsal pokračování příběhu, můžete použít techniku Chain-of-thought k vytvoření kontextu, který modelu pomůže pochopit, co se stalo v příběhu dosud, jaké jsou charaktery postav, jaký je styl příběhu atd. Tímto způsobem model ví, jak pokračovat v příběhu tak, aby byl konzistentní s tím, co se stalo dosud.

Obrázek ukazuje srovnání dvou přístupů k zadávání dotazů v kontextu modelů umělé inteligence, konkrétně Standard Prompting (Standardní zadávání) a Chain-of-Thought Prompting (Zadávání řetězce myšlenek).

Obrázek ilustruje, jak zadávání řetězce myšlenek může zlepšit schopnost modelu správně odpovídat na otázky tím, že model musí explicitně formulovat kroky vedoucí k závěru, což pomáhá jak při odhalování chyb, tak při poskytování srozumitelnějších odpovědí.

Ve své nedávné výzkumné práci „Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models“ se autoři Jason Wei a kolektiv snaží stimulovat uvažování v rámci velkých jazykových modelů. Namísto tradičních přímých podnětů využívá tým řadu vzájemně propojených podnětů, které tvoří „myšlenkový řetězec“.

Uživatel se například může zajímat o potenciální dopad umělé inteligence na trhy práce:

Uživatel: „Mohl byste stručně vysvětlit pojem umělá inteligence?“.

ChatGPT: „Umělá inteligence neboli AI označuje schopnost stroje napodobovat inteligentní lidské chování. Jde o konstrukci strojů, které dokáží myslet a učit se jako lidé, což jim umožňuje provádět úkoly, jako je mimo jiné překlad jazyka, rozhodování a řešení problémů.“

Uživatel: „Jak ovlivňuje umělá inteligence současný trh práce?“

ChatGPT: „AI vytváří nová pracovní místa a zároveň mění povahu těch stávajících. Na jedné straně automatizuje rutinní úkoly, což vede k vytlačování pracovních míst v některých odvětvích. Na druhou stranu vytváří poptávku po pozicích, které dříve neexistovaly, jako jsou etici AI, datoví analytici a inženýři strojového učení. Kromě toho může umělá inteligence rozšířit lidské role a umožnit lidem plnit úkoly efektivněji a přesněji.“

Řetěz myšlenkových podnětů sleduje postupně související podněty a udržuje s modelem „konverzaci“, která ho vede k přesnějším a kontextuálně vhodnějším odpovědím.