Emoční slova

Emoční slova
 • Štěstí
 • Neočekávané překvapení
 • Splněné očekávání
 • Pocit jistoty
 • Radost
 • Strach a bázeň
 • Smutek
 • Klid a Spokojenost 
 • Rozčilení
 • Nespokojenost až znechucení
 • Zájem
 • Nezájem

Zdroj: Wikipedia

 

 • Odpuštění
 • Vize
 • Sen
 • Cíl
 • Rozhodnutí
 • Závazek
 • Víra
 • Akce
 • Příprava
 • Vášeň
 • Odvaha
 • Sebedůvěra
 • Integrita
 • Disciplína
 • Vytrvalost
 • Trpělivost
 • Pokora
 • Očekávání
 • Odpovědnost
 • Proaktivita
 • Rozvoj
 • Postoj
 • Pružnost
 • Pravda
 • Naděje
 • Láska
 • Radost
 • Vděčnost
 • Žádání
 • Dávání
 • Přijímání
 • Služba
 • Posilování
 • Vliv
 • Kooperace

Motivace

 • ÚŽASNÝ
 • UŠLECHTILÝ
 • ZÁZRAK
 • ZMĚNA
 • PŘESVĚDČTE SE
 • FENOMENÁLNÍ
 • TEĎ
 • NOVÝ
 • DNES
 • HNED
 • PREMIÉRA
 • OBJEVTE

Humor

 • RADOST
 • NEJZÁBAVNĚJŠÍ
 • SMÍCH
 • ÚSMĚVNÝ
 • K POPUKÁNÍ
 • RADUJTE SE

7 základních emocí Smailíky

 • vztek/naštavaný
 • znechucený
 • smutný
 • šřastný

 • překvapený
 • cítí se mizerně
 • strach / vystrašený