186 hodnotících faktorů Google 2019

Faktory týkající se doménového jména

 1. Stáří doményV tomto videu, Matt Cutts uvádí, že odlišné stáří dvou domén v řádu měsíců nehraje velikou roli.
 2. Autorita domény – I když jsme si všichni rovni, stránka na respektované doméně si povede ve vyhledávání lépe než stránka na méně respektované doméně.
 3. Důvěryhodnost domény (TrustRank)ss
 4. Důvěryhodnost webu — určená dle toho, kolik odkazů se nachází mezi vaši stránkou a nějakou ověřenou Google seed site (tzn. web ze seznamu těch, kterým Google věří – např. CNN.com, pokud je na Vaší stránce odkaz přímo na CNN, jste spojeni jedním přímým odkazem) — a je to neuvěřitelně důležitý hodnotící faktor. Více o TrustRanku si můžete přečíst zde.
 5. Klíčové slovo v názvu domény
 6. Klíčové slovo jako první slovo v doméně
 7. Klíčové slovo v názvu subdomény – Panel společnosti Moz 2011 uvedl, že klíčové slovo zobrazené v subdoméně může posílit hodnocení.
 8. Délka registrace doményTento článek s odkazem na Google patent uvádí že, domény předplacené na několik let dopředu vytvářejí dojem větší důvěry, než domény na 1 rok.
 9. Historie domény
 10. Rozšířenost TLD země – Mít doménové jméno nejvyššího řádu dané země (.cz, .de, .fr) pomáhá hodnocení stránek pro danou zemi, ale omezuje zviditelnění webu po celém světě.
 11. Přesměrovávací doménaAktualizace Googlu v prosinci roku 2011 snížila vyhledávací viditelnost domén, jejichž účelem je jen přesměrovávat návštěvníka na jiné domény.

On page faktory

 1. Klíčové slovo v názvu nadpisu (Title tag) – Klíčové slova v nadpisu jsou druhým nejdůležitějším faktorem kvality webové stránky.
 2. Název nadpisu (Title tag) začne klíčovým slovem: Podle údajů Moz jsou názvy nadpisů, které začínají klíčovými slovy, lepší výkon než značky s klíčovými slovy ke konci značky.
 3. Klíčové slovo v popiscích (Description tag)
 4. Klíčové slovo v tagu H1: Značky H1 jsou „druhý názvem stránky“. posílají společnosti Google další významový signál (studie)
 5. Klíčové slovo je nejčastěji používanou frází v dokumentu:  Mít klíčové slovo zobrazováno více než jakékoliv jiné působí jako signál relevantnosti.
 6. Užitečný obsah – Jak bylo zdůrazněno Jaredem Carrizalesem, čtenářem serveru Backlinko, Google může rozlišovat mezi „kvalitním” a „užitečným” obsahem.
 7. Délka obsahu – Obsah s více slovy dokáže pokrýt větší oblast daného tématu a má šanci získat přednost před kratšími povrchními články. SERPIQ zjistil, že délka obsahu korelovala s pozicí v SERP.
 8. Obsah nabízí určitou hodnotu a jedinečné postřehy – Společnost Google uvedla, že se snaží zbavit webů, které nepřinášejí nic nového nebo užitečného, obzvlášť takzvané „thin affiliate sites“(weby, které často mívají duplicitní obsah a pouze nabízí produkty jiných firem).
 9. Hustota klíčových slov: Ačkoli to není tak důležité jako kdysi, hustota klíčových slov je stále něco, co Google používá k určení tématu webové stránky. Přemíra těchto slov je zase k neprospěchu.
 10. Klíčová slova v obsahu pro indexování latentní sémantiky (LSI) – LSI klíčová slova pravděpodobně Googlu pomáhají rozlišovat mezi synonymy.
 11. Rychlost načítání stránky v HTML – Jak Google, tak Bing používají jako hodnotící faktor rychlost načtení stránky. Roboti vyhledávačů, které procházejí stránky mohou odhadnout rychlost vašeho webu poměrně přesně na základě kódu a velikosti souboru.
 12. Duplicitní obsah: Identický obsah na stejném webu (i mírně upravený) může negativně ovlivnit viditelnost ve vyhledávači.
 13. Rel=Canonical: Při správném použití může použití této značky zabránit Googlu v tom, aby zvážila duplicitní obsah stránek.
 14. Rychlost načítání stránky přes Chrome
 15. Optimalizace obrázků Obrázky na stránce posílají důležitý relevantní signál vyhledávačům, prostřednictvím jejich názvu souboru skrze atributy: název souboru, alt, title, description and caption.
 16. Aktuálnost aktualizace obsahu: Aktualizace Google Caffeine upřednostňuje nedávno aktualizovaný obsah, zejména pro časově zaměřená vyhledávání. Zvýraznění významu tohoto faktoru ukazujete společnosti Google datum poslední aktualizace stránky určitých stránek.
 17. Velikost aktualizace obsahu: Význam úprav a změn je také faktorem aktuálnosti. Přidání nebo odebrání celých částí je důležitější aktualizace než přehození pořadí několika slov.
 18. Historie aktualizací stránky – Jak často byla stránka v průběhu času aktualizována? Denně, týdně, každých 5 let? Frekvence aktualizací také hraje roli v aktuálnosti obsahu.
 19. Prominence klíčových slov – Klíčové slovo objevující se v prvních 100 slovech obsahu se jeví jako důležitý ukazatel relevantnosti.
 20. Klíčové slovo v H2 nebo H3 tagu – Klíčové slovo jako podnadpis v H2 nebo H3 formátu může být vnímáno jako slabý ukazatel relevance stránky.
 21. Pořadí klíčových slov – Přesná shoda hledaných klíčových slov se ve vyhledávání umístí lépe než fráze sestávající ze stejných klíčových slov, která jsou ale v jiném pořadí. Stránka s frází „magisterské kombinované studium“ se umístí lépe než stránka s frází „magisterské studium v kombinované formě“. Tento fakt dobře ilustruje, proč je opravdu, opravdu důležité nepodceňovat klíčová slova.
 22. Počet odchozích odkazů – Pokud máte příliš mnoho odchozích odkazů, může být „prozrazen“ PageRank a to následně může ublížit hodnocení stránky.
 23. Kvalita odchozího odkazu – Spousta SEO specialistů si myslí, že odkazy vedoucí na respektované, zavedené weby vysílají Googlu signál o tom, že stránka je důvěryhodná.
 24. Téma odchozího odkazuPodle Moz mohou vyhledávače používat obsah stránek, na které odkazujete, jako signál relevantnosti. Například pokud máte stránku o automobilech, které odkazují na stránky související s filmem, může to Googlu říct, že vaše stránka je o filmu Automobily, nikoliv o automobilech.
 25. Gramatika a pravopis – Správná gramatika a pravopis jsou signálem kvality, ačkoli Cutts dal v roce 2011 smíšené zprávy o tom, zda je to důležité nebo ne.
 26. Syndikovaný obsah – Je obsah na stránce originální? Pokud je obsah zkopírovaný z již zaindexované stránky nebude se hodit stejně jako originál, ani neskončí v doplňkovém indexu.
 27. Užitečný doplňkový obsah – Podle aktuálního veřejného dokumentu o pokynech společnosti Google je užitečný doplňkový obsah ukazatelem kvality stránky (a tedy hodnocení Google). Příklady zahrnují převodníky měn, kalkulačky úrokových úvěrů a interaktivní recepty.
 28. Pouužití multimedií – Obrázky, videa a další multimediální prvky mohou sloužit jako signál kvality obsahu.
 29. Počet interních odkazů směřujících na stránku – Počet interních odkazů vedoucích na stránku označuje její důležitost vzhledem k ostatním stránkám na webu.
 30. Nefunkční odkazy – Příliš mnoho nefunkčních odkazů na stránce může být znakem zanedbaného nebo opuštěného webu. Google Quality Rater Guidelines, pravidla, podle kterých jsou hodnotiteli posuzovány webové stránky, považují nefunkční odkazy za jednu z cest, jak zhodnotit kvalitu domovské stránky.
 31. Úroveň obsahu z hlediska čtenáře – Je známo, že Google odhaduje úroveň obsahu webových stránek. Co s těmito informacemi Google dělá, je však předmětem diskuze. Někteří tvrdí, že základní úroveň Vám pomůže se ve vyhledávání lépe umístit, protože osloví masy.
 32. Affiliate odkazy – Affiliate odkazy kterými propagujete produkty a služby jiných a získáváte za ně provizi samy o sobě Vašemu umístění ve vyhledávání nijak neuškodí. Ale pokud jich budete mít příliš mnoho, algoritmus Googlu se nejspíš zaměří na ostatní ukazatele kvality, aby zjistil, jestli nejste jen takzvaná „thin affiliate site“, tedy web, který návštěvníkovi nenabízí nic užitečného a mívá pouze zkopírovanou nabídku produktů jiného obchodníka bez jakýkoliv informací navíc.
 33. HTML chyby / ověření platnosti W3C  – Velké množství HTML chyb nebo odfláknuté kódování může být znakem nekvalitní stránky. I když je to poněkud kontroverzní, mnoho lidí zabývajících se SEO si myslí, že ověření platnosti W3C může být slabým faktorem kvality.
 34. Délka adresy URL – Web Search Engine Journal upozorňuje, že příliš dlouhé URL adresy mohou ublížit viditelnosti stránky při vyhledávání.
 35. URL cesta – Stránka, která je blíže k domovské stránce, může získat důležitější status.
 36. Klíčová slova v URL
 37. Redaktoři – Přestože to společnost Google nikdy nepotvrdila, podala patent na systém, který umožní lidským redaktorům ovlivňovat SERP.
 38. Dostupnost (uptime) webu – Pokud často míváte prostoje z důvodu údržby webu nebo serverových problémů, může být negativně ovlivněno Vaše umístění ve vyhledávání (Google může dokonce i vyřadit web z indexu vyhledávače)
 39. Umístění serveru – Umístění serveru může ovlivnit, do jakých geografických oblastí se váš web řadí. Obzvláště důležité pro vyhledávání, ve kterých je specifikována lokace.
 40. Použitelnost webu – Web, který není uživatelsky přívětivý nebo na kterém je těžké se zorientovat, může být sníženo hodnocení, protože Google zaznamenává čas strávený na webu, zobrazené stránky a míru odchodů. Použitelnost získaná z obrovského množství uživatelských dat tak může ovlivňovat algoritmus.
 41. Kategorie stránky – Kategorie, do které je stránka zařazena, je ukazatelem relevantnosti. Stránka, která je součástí úzce související kategorie, by měla být považována za relevantnější než ta, která je v nesouvisející nebo méně související kategorii.
 42. Přítomnost souboru Sitemap – Sitemap (mapa webu) pomáhá vyhledávačům snadněji a důkladněji indexovat vaše stránky, a tak zlepšuje viditelnost webu při vyhledávání.
 43. Odkazy na zdroje – Citovat odkazy a zdroje, jako výzkumné práce, může být znamením kvality. Google však popřel, že toto používají jako signál pro hodnocení externí odkazy.
 44. Odrážky a číslované seznamy – Odrážky a očíslované seznamy pomáhají rozdělit obsah vašim čtenářům, což je uživatelsky přívětivější. Google pravděpodobně souhlasí a může upřednostňovat obsah s odrážkami a čísly.
 45. Priorita stránky v souboru Sitemap – Priorita, kterou má stránka nastavenou v souboru sitemap.xml, může ovlivnit hodnocení stránky při vyhledávání.
 46. Příliš mnoho odchozích odkazů – „Některé weby mají příliš mnoho odkazů; zakrývají tak samotnou stránku a odvádějí pozornost od hlavního obsahu.“ (Google Quality Guidelines)
 47. Uživatelsky přívětivé rozvržení stránky – „Díky rozvržení stránky se hlavní obsah na vysoce kvalitních webech stává okamžitě viditelným.“ (Google Quality Guidelines)
 48. uplicitní Meta informace na stránce – Duplicitní meta informace na vašem webu mohou snížit viditelnost celé stránky.
 49. Drobečková navigaceEthical SEO Consulting tvrdí, že toto uspořádání může být rozhodujícím faktorem.
 50. Architektura webu – Dobře vytvořená architektura webu (obzvláště tzv. silo structure) pomáhá Googlu tematicky rozdělit váš obsah.
 51. Stáří stránky – Přestože Google upřednostňuje čerstvý obsah, starší stránka, která je pravidelně aktualizována, může předčit stránku novější.
 52. Aktualizace webu – To, jak často je web aktualizován — a tím myslíme hlavně přidávání nového obsahu — je sitewide ukazatelem „čerstvosti“.
 53. Počet stránek – Počet stránek, které web má, je slabým ukazatelem autority. Nicméně, alespoň je rozsáhlý web takto rozlišen od tzv. thin affiliate sites (viz 42 a 62).
 54. Stránka Kontakty – Již zmiňovaný Google dokument týkající se kvality uvádí, že dává přednost webům s „dostatečným množstvím kontaktních informací“. Bonusem navíc je, pokud se Vaše kontaktní informace shodují s vašimi informacemi na WHOIS.
 55. SSL certifikát – Google potvrdil, že indexuje SSL certifikáty a používá protokoly HTTPS jako hodnotící faktor.
 56. Smluvní podmínky a stránky ochrany osobních údajů – Tyto dvě stránky pomáhají Googlu říci, že web je důvěryhodným členem internetu.
 57. Duplicitní metainformace na webu – Duplicitní metainformace na webu mohou snížit viditelnost všech vašich stránek.
 58. Optimalizace pro mobilní zařízení – Oficiálně si Google stojí za názorem, že k prohlížení na mobilním telefonu je nutné vytvořit responzivní web design. Je pravděpodobné, že weby s responzivním web designem mají výhodu nad ostatními při vyhledávání z mobilního zařízení. Weby, které se dobře zobrazují v mobilních zařízeních, mívají štítky “optimalizované pro mobilní telefony”. Google začal penalizovat weby v mobilním vyhledávání, které nejsou optimalizované pro mobilní zařízení.
 59. Youtube – Není pochyb o tom, že YouTube videa dostávají v SERPech přednost (nejspíš proto, že Google vlastní YouTube). Web Search Engine Land zjistil, že návštěvnost výrazně vzrostla po provedení změn ve vyhledávácím algoritmu zvaných Google Panda.
 60. Používání Google Analytics a Google Webmaster Tools –  Někteří si myslí, že nainstalování těchto dvou programů na váš web pomůže indexování Vaší stránky. Tyto programy také mohou přímo ovlivnit umístění tím, že poskytnou Googlu více dat.

Webspamové faktory na úrovni webu

 1. Penalizace Google Panda – Weby s obsahem nízké kvality (obzvláště takzvané obsahové farmy) jsou poté, kdy je Google pomocí Pandy penalizuje, při hledání méně viditelné.
 2. Odkazy na „špatná sousedství“ – Odkazy na špatná sousedství – jako například některé online lékárny nebo rychlé online půjčky před výplatou – mohou ublížit Vaší viditelnosti při vyhledávání.
 3. Přesměrování – Pochybně působící přesměrování jsou velkým ne. Pokud je takové přesměrování objeveno, je pravděpodobné, že web dostane penalizaci, a dokonce i může být vyřazen z indexu vyhledávače.
 4. Vyskakovací okna nebo rušící reklamy – Oficiální dokument Google Rater Guidelines tvrdí, že vyskakovací okna nebo podobné rušící reklamy mohou být znakem webu nevalné kvality.
 5. Nadměrná optimalizace webu – Zahrnuje faktory na stránce jako je tapetování klíčovými slovy, přílišné používání záhlaví stránek, nadměrné používání tučného písma, kurzivy, podtržení a H1, H2 a H3 tagů.
 6. Nadměrná optimalizace stránky – Mnoho lidí prohlašuje, že – na rozdíl od Pandy – Penguin cílí na jednotlivé stránky (a dokonce jen kvůli jednotlivým klíčovým slovům).
 7. Reklamy na ploše webové stránky bezprostředně po načtení – Takzvaný “Page Layout Algorithm” ,algoritmus týkající se rozvržení stránky, penalizuje weby, které mají hodně reklam na ploše, která je viditelná bezprostředně po načtení webu (obecně se této ploše říká above the fold).
 8. Skrývání affiliate odkazů – Skrýváním affiliate odkazů (obzvláště pomocí techniky cloaking) si můžete vysloužit penalizaci.
 9. Affiliate weby – Není žádným tajemstvím, že Google affiliate webům příliš nefandí. Mnoho lidí si myslí, že stránky, které vydělávají peníze pomocí affiliate odkazů, jsou podrobeny větší kontrole.
 10. Automaticky generovaný obsah – Google není velkým fanouškem automaticky generovaného obsahu. Pokud vás podezřívá z toho, že váš web chrlí počítačem generovaný obsah, může to skončit penalizací nebo vyřazením z indexu vyhledávače.
 11. IP adresa označená jako spam – Pokud je IP adresa vašeho serveru označena jako spam, může to ublížit všem webům na tomto serveru.
 12. Spamování meta tagy – K tapetování klíčovými slovy může také dojít v oblasti meta tagů. Pokud si Google myslí, že přidáváte klíčová slova k vašim meta tagům, abyste obelstili algoritmus, můžete se dočkat penalizace.

Off-page faktory

 1. Uživatelské recenze / reputace webu – Weby zaměřené na recenze jako Yelp.com a RipOffReport.com nejspíše hrají důležitou roli v algoritmu. Google se dokonce otevřeně vyjádřil ke svému přístupu k uživatelským recenzím poté, kdy bylo odhaleno, že jeden e-shop prodávající brýle oškubával zákazníky ve snaze získat zpětné odkazy z webů, na kterých byly recenze jeho zákazníků.
 2. Text (anchor text) zpětného odkazu – Jak je uvedeno v tomto popisu původního algoritmu společnosti Google: „Za prvé, text odkazu často poskytuje přesnější popis webových stránek než samotné stránky.“ Je zřejmé, že text odkazu už není tak důležitý, jak býval (a pravděpodobně se považuje za ukazatel webspamu). Ale přesto v malých dávkách vysílá signál o relevantnosti stránky.
 3. Text (anchor text) interního odkazu – Text interního odkazu je dalším ukazatelem relevantnosti stránky, i když je pravděpodobně posuzován jinak než text zpětného odkazu.
 4. Odkazy ze starších domén – Zpětné odkazy ze starších domén mohou být silnější než ty z nových domén.
 5. Počet odkazujících kořenových domén – Počet odkazujících domén je jedním z nejdůležitějších hodnotících faktorů v Google algoritmu.
 6. Počet odkazů z IP adres třídy C – Odkazy z různých IP adres třídy C naznačují širší škálu webů, které na vás odkazují.
 7. Celkový počet odkazujících stránek – I když třeba některé jsou na stejné doméně, tak je hodnotícím faktorem.
 8. Alternativní text (u obrázků) – Alternativní text u odkazujících obrázků je tím, čím je text odkazu (anchor text) u hypertextového odkazu.
 9. Odkazy z domén .edu nebo .gov – Matt Cutts uvedl, že TLD nebude zařazovat do významu na příslušném webu. Toto však nezastaví SEO odborníky, aby si mysleli, že existuje zvláštní místo v algoritmech pro .gov a .edu TLD.
 10. Autorita odkazující stránky – Autorita odkazující stránky je nesmírně důležitým hodnotícím faktorem.
 11. Autorita odkazující domény – Autorita odkazující domény může hrát nezávislou roli v určování důležitosti odkazu.
 12. Odkazy od konkurentů – Odkazy z ostatních stránek vyskytujících se ve stejném SERPu týkající se daného klíčového slova mohou být pro hodnocení určité stránky důležité.
 13. Sdílení na sociálních sítích (Social signals) – Počet sdílení na sociálních sítích a v aplikacích může ovlivnit hodnotu odkazu.
 14. sd
 15. Nofollow odkazy – Jedno z nejkontroverznějších témat v oblasti SEO. Oficiální vyjádření Googlu k tomuto tématu zní: „Zpravidla je nesledujeme.“
 16. Rozmanitost typů odkazů – Google může nepřirozeně vysoké procento odkazů pocházejících z jediného zdroje (např. profily na fórech, komentáře na blozích) považovat za webspam. Naproti tomu odkazy z různých zdrojů jsou znakem přirozeného odkazového profilu.
 17. „Sponzorované odkazy“ – Slova jako „sponzoři“, „odkazy na naše partnery“ a „sponzorované odkazy“ mohou snížit hodnotu odkazu.
 18. Odkazy zasazené do kontextu stránky – Odkazy vložené do obsahu stránky jsou považovány za silnější než odkazy na prázdné stránce nebo nalezené na jiném místě na stránce. Dobrým příkladem takových odkazů jsou zpětné odkazy vytvořené pomocí SEO strategie zvané guestographics.
 19. Přílišné používání trvalého přesměrování 301 – Dle videa na YouTube kanálu Google Webmasters může trvalé přesměrování 301 oslabit některé (nebo dokonce všechny) PageRanky.
 20. Link Title – Takzvaný link title (text, který se objeví, když se myší zastavíte na odkazu) se také používá jako ukazatel slabé relevantnosti.
 21. Odkazy z národních domén nejvyššího řádu – Získání odkazů z národních domén nejvyššího řádu (.de, .cn, .co.uk) vám pomůže se lépe umístit ve vyhledávání v dané zemi.
 22. Umístění odkazu v obsahu – Odkazy na začátku obsahu mají poněkud větší váhu než odkazy umístěné na konci obsahu.
 23. Umístění odkazu na stránce – To, kde se odkaz na stránce nachází, je důležité. Obecně platí, že odkazy vložené do obsahu stránky jsou výkonnější než odkazy v oblasti zápatí nebo postranního panelu.
 24. Relevantnost odkazující domény – Odkaz z webu v podobném výklenku (niche) je výrazně silnější než odkaz ze zcela nesouvisející stránky. To je důvod, proč se dnes všechny efektivní SEO strategie zaměřují na získávání relevantních odkazů.
 25. Relevantnost úrovně stránkyAlgoritmus Hilltop uvádí, že odkaz ze stránky, která úzce souvisí s obsahem stránky, je silnější než odkaz z nesouvisející stránky.
 26. Citové zabarvení textu okolo odkazu – Google nejspíše posuzuje to, zda je odkaz na váš web obsažen v kladné nebo negativní recenzi. Odkazy umístěné v pozitivně laděném textu mají větší váhu.
 27. Klíčové slovo v názvu stránky – Google upřednostňuje odkazy na stránkách, které obsahují v názvu klíčové slovo vaší stránky („Odborníci odkazující na odborníky“).
 28. Rychlý růst počtu odkazů (positive link velocity) – Web s rychlým růstem počtu odkazů většinou získává lepší pozici v SERPech.
 29. Pomalý růst počtu odkazů (negative link velocity) – Pomalý růst počtu odkazů může znatelně ublížit umístění webu, neboť se považuje za důkaz jeho klesající popularity.
 30. Odkaz z respektovaného webu – Odkaz z webu, který Google považuje za prověřený (tzv. authority site) pravděpodobně přináší větší užitek než odkaz z malého, tzv. micro niche webu, který má méně než 20 stránek a soustředí se na úzké, velmi specifické téma nebo produkt.
 31. Stránka uvedena jako zdroj na Wikipedii – I přesto, že na Wikipedii jsou ve zdrojích nofollow odkazy, spousta lidí si myslí, že tamější odkaz na vaši stránku vám přidá důvěryhodnost a autoritu v očích vyhledávačů.
 32. Společně se vyskytující slova – Slova, která se obvykle vyskytují v blízkosti vašich zpětných odkazů, dokáží Googlu sdělit, o čem daná stránka je.
 33. Stáří zpětného odkazu – Podle jednoho z patentů Googlu mají starší odkazy větší hodnotu než čerstvě vytvořené zpětné odkazy.
 34. Odkazy z opravdových webů nebo splogů (spam blogů) – Vzhledem k masivnímu růstu počtu blogů dává Google pravděpodobně větší váhu odkazům pocházejícím z “reálných webů” než z falešných blogů. Pravděpodobně zkoumá faktory týkající se značky a uživatelskou interakci, aby mezi těmito dvěma typy webů dokázal rozlišit.
 35. Přirozený odkazový profil – Web s přirozeným odkazovým profilem se lépe umístí a déle vydrží.
 36. Reciproční odkazy – Stránka Google’s Link Schemes považuje takzvanou “přehnanou výměnu odkazů” za něco, čeho by se lidé měli vyvarovat.
 37. Odkazy v obsahu generovaném uživateli – Google dokáže identifikovat, jestli odkazy pochází z obsahu generovaném uživateli nebo od skutečného vlastníka webu. Například ví, že odkaz z oficiálního blogu WordPress.com se velmi liší od odkazu pocházejícího z besttoasterreviews.wordpress.com.
 38. Přesměrování 301 – Při přesměrování 301 mohou odkazy ztratit něco na své váze v porovnání s přímými odkazy. Nicméně, Matt Cutts tvrdí, že 301 je podobné přímému odkazu.
 39. Mikroformáty dle schema.org – Stránky, které podporují mikroformáty, se mohou umístit lépe než stránky, které je neobsahují. Tímto způsobem může být přímo zlepšena pozice stránky a lze tvrdit, že stránky s mikroformátováním mají vyšší míru prokliku v SERPech.
 40. Uvedení webu v katalogu DMOZ – Mnoho lidí se domnívá, že Google trochu více důvěřuje webům, které jsou uvedeny v katalogu DMOZ.
 41. Odkazy z profilů na fórech – Z důvodu častého spamování pomocí odkazů v diskuzích může Google ve velké míře ignorovat odkazy z profilů na fórech.
 42. Počet slov propojeného obsahu – Odkaz z příspěvku, který má 1 000 slov, je cennější, než odkaz v úryvku o 25 slovech.
 43. Sitewide odkazy – Matt Cutts potvrdil, že odkazy na webu jsou „komprimované“ a počítány jako jediný odkaz.

Off-page webspamové faktory

 1. Nepřirozený příliv odkazůNáhlý (a nepřirozený) příliv odkazů je jistým znamením podvodných odkazů.
 2. Penalizace pomocí algoritmu Google Penguin – Weby penalizované pomocí Google Penguin jsou ve vyhledávání nyní výrazně méně viditelné.
 3. Odkazový profil s vysokým procentem odkazů nízké kvality – Spousta odkazů ze zdrojů běžně používaných pro tzv. black-hat SEO (například komentáře na blozích a profily na fórech) mohou naznačovat, že se snažíte obejít systém.
 4. Relevantnost odkazujících webů – Slavná analýza společnosti MicroSiteMasters.com zjistila, že weby s nepřirozeně vysokým množstvím odkazů z nesouvisejících webů snadněji podlehly algoritmu Google Penguin. Procento odkazů pocházejících z webových stránek ze stejného výklenku (weby, které získaly penalizaci)
 5. Hlášení o nepřirozených odkazech – Google poslal tisíce zpráv oznamujících, že „Google Webmaster Tools zaznamenal výskyt nepřirozených odkazů“. Poté většinou následuje pokles hodnocení ve vyhledávači, ale ne ve 100 % případů.
 6. Odkazy z IP adresy stejné třídy C – Nepřirozené množství odkazů z webů na IP adrese stejné třídy může znamenat budování sítě blogových odkazů.
 7. „Otrávený” text odkazu – “Otrávený” text odkazu (slova spjatá s léky, drogami apod.), který směřuje na váš web, může znamenat spam nebo napadený web. Tak či onak, určitě může ublížit hodnocení vašeho webu.
 8. Manuální penalizace – Je známo, že Google praktikuje manuální penalizaci, jako třeba v médii zkoumaném případě květinářství Interflora.
 9. Prodejní odkazy – Prodejní odkazy určitě mohou ovlivnit toolbarový PageRank a mohou poškodit vaši viditelnost při vyhledávání.
 10. Filtr Google Sandbox – Nové weby s náhlým přílivem odkazů jsou někdy umístěny do tzv. Google Sandbox, což dočasně omezuje jejich viditelnost při vyhledávání.
 11. Google Dance – Google Dance může dočasně otřást žebříčky. Podle jednoho z patentů Google může být způsobem, jak určit, zda se web pokouší obelstít algoritmus.
 12. Disavow Tool – Použití nástroje Disavow Tool může odstranit manuální nebo algoritmickou penalizaci u webů, které byly oběťmi negativního SEO.
 13. Žádost o opětovné posouzení – Úspěšná žádost o přehodnocení může zrušit penalizaci.
 14. Systém dočasných odkazů – Google zřejmě zachycuje uživatele, kteří vytvářejí – a rychle mažou – spam odkazy.

Uživatelská interakce

 1. Míra prokliku pro jedno klíčové slovo – Stránky, které mají větší míru prokliku, se mohou při vyhledávání jednoho klíčového slova lépe umístit v SERPech.
 2. Míra prokliku pro všechna klíčová slova – Míra prokliku (CTR) pro všechna klíčová slova může být faktorem uživatelské interakce.
 3. Míra okamžitého opuštění – Ne všichni zabývající se oblastí SEO se shodnou na tom, že míra okamžitého opuštění je důležitá, ale může být pro Google způsobem, jak využít uživatele coby testery kvality (stránky, které lidé rychle opustí, nejspíš nejsou moc dobré).
 4. Přímý provoz (direct traffic) – Je potvrzeno, že Google používá data z prohlížeče Google Chrome, aby zjistil, zda daný web uživatelé navštěvují (a jak často). Místa s velkým množstvím přímého provozu jsou pravděpodobně vyšší kvality než weby s velmi malým přímým provozem.
 5. Opakované návštěvy – Google se také může dívat na to, zda se uživatelé na danou stránku nebo web po své návštěvě opět vracejí. Weby s vracejícími se návštěvníky se ve vyhledávači mohou lépe umístit.
 6. Blokované weby – Google tuto funkci v prohlížeči Chrome zrušil. Google Panda však tuto funkci používal jako signál kvality.
 7. Záložky v prohlížeči Chrome – Víme, že Google shromažďuje data uživatelů o stránkách, které prohlížejí. Stránky, které jsou uloženy v Záložkách prohlížeče Chrome, mohou získat lepší umístění ve vyhledávání.
 8. Počet komentářů – Stránky se spoustou komentářů mohou značit uživatelskou interakci a kvalitu.
 9. Doba výdrže (dwell time) – Google věnuje velkou pozornost tzv. době výdrže: kolik času lidé na Vaší stránce stráví, když kliknou na její odkaz na Googlu. Někdy se také používají termíny „dlouhý klik” a „krátký klik”. Pokud lidé na Vašem webu stráví hodně času, Google může tuto skutečnost vnímat jako ukazatel kvality.

Faktory sociálních sítí

 1. Počet tweetů – Tweety, které stránka má, mohou stejně jako odkazy ovlivnit umístění při vyhledávání na Googlu.
 2. Autorita uživatelských účtů na Twitteru – Je pravděpodobné, že tweety pocházející ze starších profilů na Twitteru s velkou spoustou sledujících (jako např. profil Justina Biebera) mají větší efekt než tweety z nových účtů s nízkým vlivem.
 3. Počet lajků na Facebooku – I když Google většinu účtů na Facebooku nevidí, je pravděpodobné, že počet lajků na Facebooku, které stránka obdrží, je pro něj slabším hodnotícím faktorem.
 4. Sdílení na Facebooku – Sdílení na Facebooku které je podobné zpětným odkazům – může mít silnější vliv než lajky na FB.
 5. Autorita uživatelských účtů na Facebooku – Stejně jako v případě Twitteru mohou mít sdílení a lajky na populárních stránkách na Facebooku větší váhu.
 6. Piny na Pinterestu – Pinterest je neskutečně populární sociální síť se spoustou veřejných dat. Je pravděpodobné, že Google považuje piny z Pinterestu za jeden z těchto faktorů sociálních sítí.
 7. Služby na sdílení odkazů na sociálních sítí – Je možné, že Google používá sdílení na webech jako Reddit, Stumbleupon a Digg jako další typ hodnotícího faktoru.
 8. Počet Google plus – Ačkoli Matt Cutts oficiálně prohlásil, že Google+ nemá “přímý vliv” na hodnocení, je těžké uvěřit, že by Google ignoroval vlastní sociální síť.
 9. Autorita uživatelských účtů Google+ – Je logické, že si Google bude více vážit +1 (Google obdoba facebookových lajků) pocházejících ze zavedených, respektovaných účtů než z účtů s pouze pár sledujícími.
 10. Známé autorství – V únoru 2013 generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt prohlásil: „V rámci výsledků vyhledávání budou informace svázané s ověřenými online profily hodnoceny lépe než obsah bez takového ověření, což bude mít za následek, že většina uživatelů přirozeně klikne na nejvýše umístěné (ověřené) výsledky.“ Ačkoli už byl autorský program Google+ zastaven, Google pravděpodobně má určitý způsob, jak určit vlivné producenty obsahu (a zvýšit tak jejich hodnocení).
 11. Relevantnost faktorů sociálních sítí – Google pravděpodobně sbírá informace o relevantnosti z účtu, který sdílí obsah, a používá text, který obklopuje odkaz.
 12. Faktory sociálních sítí na úrovni webu – Sitewide faktory sociálních sítí mohou zvýšit celkovou autoritu webu, což zlepší viditelnost při vyhledávání, a to pro všechny stránky daného webu.

Faktory značky

 1. Preference velkých značek – Google začal, po tzv. Vince Update, upřednostňovat známé značky při hledání určitých výrazů o jednom nebo dvou slovech (short-tail searches).
 2. Jméno značky v textu odkazu – Uvést jméno značky v textu je jednoduchý – ale účinný – způsob, jak upozornit na danou značku.
 3. Vyhledávání značek – Je to jednoduché: lidé hledají značky. Pokud lidé googlí váš web (např. “Backlinko twitter”, Backlinko + “hodnotící faktory”), Google tento fakt pravděpodobně zohledňuje při určování značky.
 4. Web má stránku na Facebooku a lajky – Značky mívají stránky na Facebooku se spoustou lajků.
 5. Web má profil na Twitteru a sledující – Profily na Twitteru se spoustou sledujících zpravidla znamenají populární značku.
 6. Oficiální profil společnosti na LinkedIn – Většina opravdových společností má profil na LinkedIn.
 7. Zaměstnanci na LinkedIn – Rand Fishkin si myslí, že pokud mají lidé na profilu na LinkedIn uvedeno, že pracují pro vaši společnost, poukazují tím tak na vaši značku.
 8. Účty na sociálních sítích – Účet na sociální síti s 10 000 sledujícími a 2 příspěvky je nejspíš Googlem vnímán velice rozdílně než účet s 10 0000 sledujícími a spoustou příspěvků.
 9. Značka zmíněna na zpravodajských webech – Významné značky se neustále objevují na Google News. Některé mají dokonce svůj vlastní Google News feed na první stránce.
 10. Paralelní citace – Lidé zmiňují na internetu značky bez toho, aniž by odkazovali na jejich web. Google nejspíše vnímá takovéto zmínky bez hypertextových odkazů jako ukazatele kvality značky.
 11. Počet odběratelů RSS kanálu – Když si uvědomíme, že Google vlastní známou službu Feedburner RSS, je logické, že se dívá na data odběratelů RSS kanálů jako na ukazatel popularity a kvality značky.
 12. Poloha kamenného obchodu pomocí Google+ Local Listing – Opravdové podniky mívají někde prostory. Je možné, že Google zachycuje údaje o poloze, aby zjistil, zda daná webová stránka je nebo není významnou značkou.
 13. Web je plátcem daní – Společnost Moz uvádí, že Google může zkoumat, zda web je nebo není propojen s někým, kdo je plátcem daní.

Další pravidla algoritmu Google

 1. Dotaz si zaslouží „čerstvost“ – Google pro určitá vyhledávání upřednostňuje novější stránky.
 2. Dotaz si zaslouží rozmanitost – Google může v SERPu při hledání nejednoznačných klíčových slov, například “Ted”, “WWF” nebo “rubín”, zobrazovat rozmanité výsledky.
 3. Historie prohlížení uživatele – Weby, které často navštěvujete, zatímco jste přihlášení na svém Google účtu, budou ve vašem SERPu umístěny výše.
 4. Historie vyhledávání uživatele Vyhledávací řetězec ovlivňuje výsledky budoucího vyhledávání. Pokud například vyhledáte “recenze” a pak “toastery”, Google vám pravděpodobně bude na vyšších pozicích v SERPu ukazovat recenze na toastery.
 5. Geografické cílení – Google upřednostňuje weby s lokální IP adresou a národní doménou nejvyššího řádu, která je specifická pro danou zemi.
 6. Bezpečné vyhledávání – Výsledky vyhledávání s nadávkami nebo obsahem pro dospělé se nezobrazí u osob, které mají zapnutý filtr Bezpečné vyhledávání.
 7. Kruhy na Google+ – Google zobrazuje na vyšších pozicích výsledky autorů a webů, které jste přidali do svých kruhů na Google+.
 8. Stížnosti na porušení autorských práv – Google snižuje hodnocení stránek, na které byly zaznamenány stížnosti ohledně porušení autorských práv.
 9. Transakční vyhledávání – Google někdy zobrazuje rozdílné výsledky pro klíčová slova související s nakupováním, například při hledání letů.
 10. Lokální vyhledávání – Google často upřednostňuje výsledky Google+ Local nad “normálními”, přirozenými SERPy.
 11. Výsledky obrázků – Google spojuje naše organické výsledky vyhledávání obrázků s často hledanými dotazy ve vyhledávání obrázků Google.
 12. Easter eggy – Google má zhruba tucet easter eggů. Například při vyhledání výrazu „Atari Breakout“ a zobrazení Obrázků se výsledky vyhledávání změní v hratelnou hru (!).
 13. Výsledky z jediného webu při hledání značky – Klíčová slova zaměřená na určitou oblast nebo značku přinášejí několik výsledků ze stejného webu.

Zdroje:

Publikováno v SEO