Mýty o SEO

Mýty o SEO

#1. „Hlavním cílem SEO je být první na nejdůležitější klíčová slova.

Ve skutečnosti, na pozici na jedno klíčové slovo vůbec nezáleží. Mnohem důležitějším cílem než pozice je návštěvnost lidí, které zajímá váš obsah, a jsou ochotni za něj zaplatit. Být první na hlavní klíčové slovo je sice fajn, ale lidé většinou hledají váš obsah pomocí tisíců jiných, takzvaných „long tail“ klíčových frází. Podle Google dokonce každý pátý vyhledávací dotaz je zcela unikátní, to znamená, že nebyl nikdy předtím použit. Ve skutečnosti tyto příbuzné dotazy dokážou generovat mnohem vyšší návštěvnost, než jedno konkrétní klíčové slovo.

Uživatel totiž nehledá klíčové slovo. Hledá obsah, který zodpoví jeho dotaz, nebo vyřeší jeho problém.

Ve skutečnosti, pokud vytvoříte kvalitní a informačně bohatý obsah na konkrétní téma, získáte mnohem větší a kvalitnější návštěvnost na tisíce „long tail“ výrazů, na které by vás ani nenapadlo stránky optimalizovat.

#2. „Všichni mají stejnou šanci na úspěch.“

Teoreticky vzato by SEO mělo být „spravedlivou soutěží“, kde každý web má stejnou šanci uspět v zobrazování na určité vyhledávací dotazy. Jenže tomu tak není a ani nikdy nebylo. Každý web vykazuje rozdílné SEO signály, ať už se jedná o on-page či off-page faktory. Szymanski upozorňuje v této souvislosti na jeden zajímavý jev: Google dopřává nové doméně tzv. „období líbánek“ [Google Honeymoon Period]. Jedná se o krátký časový úsek, během kterého web povyskočí ve vyhledávání, přestože nemá doposud dostatečné množství SEO signálů. Toto „období milosti“ však nemění nic na tom, že každý má jinou startovací čáru.

#3. „SEO stačí udělat jen jednou.“

Osvědčené postupy, které fungovaly před pár lety, jsou dnes už zastaralé a hlavně nefunkční. Abyste udrželi krok s konkurencí, zvláště pokud cílíte na specifické segmenty trhu, musí se SEO stát nikdy nekončící činnosti s předem naplánovanými a pravidelnými úkony. Některé faktory, jako je vzhled „úryvků“ (snippets), přímo ovlivňují uživatelský zážitek, a jsou tu i další prvky, které je třeba sledovat a zlepšovat. Google několikrát do roka dělá důležité a rozsáhlé změny v algoritmech a vyhledávacích systémech. Označuje je jako ‚core updates‘. Jejich účelem je předkládat hledajícím relevantní a autoritativní obsah. Viz „Co nám Google říká a o aktualizacích hlavního algoritmu?“

#4. „SEO jsou zpětné odkazy.“

Bez odkazů by většina vyhledávačů nemohla najít a procházet nový obsah. Tyto odkazy však také mohou negativně ovlivnit umístění webů ve vyhledávání. Kromě ručně prováděných zásahů proti spamu používá Google algoritmy, jako je Penguin, které mají za úkol odhalit weby, na které vedou odkazy z nekvalitních webových stránek. Ale SEO nespočívá jen v získávání zpětných odkazů.

Google v Nápovědě Search Console doporučuje: „Nejlepší způsob, jak zajistit, aby ostatní stránky vytvářely relevantní odkazy na vaše stránky, je vytvořit jedinečný a relevantní obsah, který může v internetové komunitě přirozeně získat oblibu. Vytvářet dobrý obsah se vyplatí: Odkazy jsou většinou redakční hlasy, které autoři stránek udělují na základě vlastního uvážení. Čím užitečnější obsah budete mít, tím vyšší bude šance, že daný obsah bude někdo považovat za hodnotný pro čtenáře a bude na něj odkazovat.“ (Zdroj: https://support.google.com/webmasters/answer/66356)

#5. „Google Ads má vliv na SEO.“

Organické vyhledávání je nezávislé na placeném vyhledávání. Bez ohledu na výši rozpočtu přidělenému reklamním kampaním není Google Ads hodnoticím signálem. Naším mýtem č. 6. začíná i své video Matt Cutts, zakladatel web spam teamu v Googlu.

#6. „Klíčová slova mají zásadní vliv.“

Ve svých počátcích vyhledávače spoléhaly zejména na hustotu klíčových slov na vstupních stránkách a pomocí nich měřily relevanci vůči vyhledávacím dotazům. Od těch dob se však mnohé změnilo a klíčová slova ztratila velkou část svého významu pro SEO. Nemá smysl vyplňovat meta tag keywords, protože Google (ani Seznam) k němu nepřihlíží. Ani klíčová slova v adresách URL neslouží jako hodnoticí faktor. Časy počítání klíčových slov na stránkách a snahy objevit ideální poměr jsou minulostí. Pro kontext webových stránek je důležitý obsah, který obsahuje nejen text, ale i další prvky. Připomeňme, že v roce 2013 byl spuštěn algoritmus Hummingbird („Kolibřík“), který upozornil na důležitost vyhledávacích řetězců před klíčovými slovy. Google se zaměřuje na témata a pojmy. Proto se určitý obsah může umisťovat na slova, která na dané stránce nejsou.“

#7. „Sociální signály jsou jedním ze SEO faktorů.“

Z pohledu Googlu jsou dostupná data ze sociálních sítí nepřesná a nespolehlivá. A i když nemají přímý dopad na umístění webu ve vyhledávání, mají dlouhodobý vliv na faktory, které Google bere v úvahu. K povědomí o značce a věrnosti k ní přispívají vynikající produkty a služby či jedinečná prodejní nabídka a obousměrná komunikace. Stručně řečeno, sociální média pomáhají posílit povědomí o značce i CTR, což se nakonec může projevit i v oblasti SEO. Szymanski tvrdí: „Ostatně Google, i když to neříká tolik nahlas, stále dává přednost stránkám, které jsou oblíbené u uživatelů.“

#8. „Nejdůležitější součást SEO jsou meta tagy.“

Meta tagy „title“, „description“, a „keywords“ byly kdysi vyhledávači používány ke zjištění, o čem stránka je. Proto mnoho majitelů stránek začalo do těchto značek umisťovat sáhodlouhé seznamy klíčových slov, aby s nimi rankovali pro co nejvíce dotazů. Reakce vyhledávačů byla jasná. Google už v roce 2009 oznámil, že bude tyto formy zneužívání meta tagů považovat za nepřirozené a jejich vliv na lepší pozice ve vyhledávání nebude žádný nebo dokonce negativní.

 

Další mýty o SEO

  • #9. Soubor sitemap.xml vás posune výše ve vyhledávání
  • #10. Klíčová slova v URL jsou důležitá
  • #11. Čím více stránek, tím lepší SEO
  • #12. Hustota klíčových slov
  • #13. Stáří domény

Mýty kolem webového obsahu:

  • Publikování nového obsahu nebývá faktorem, který ovlivňuje hodnocení celého webu. Ale tím, že svůj blog pravidelně aktualizujete, například informujete o novinkách z oboru, máte větší šanci udržet si přízeň svých návštěvníků.
  • Aktualizace staršího obsahu má smysl, pokud došlo k nějaké významné změně. Pokud ne, publikujte nový, odlišný obsah a ze staršího článku na něho odkazujte.
  • To, jak často Googlebot prochází váš obsah, není měřítkem jeho kvality. Užitečnější pro vás je sledování metrik výkonu v Google Search Console. Pokud narůstá počet zobrazení a zároveň se snižuje počet kliknutí, je třeba s tím něco udělat.
  • Martin Splitt doporučuje krátké texty (například články, které se skládají z jedné otázky a odpovědi v několika větách) vložit do jednoho velkého tematicky konzistentního článku.
  • Počet slov není hodnoticím faktorem. Ať už k tomu, co potřebujete sdělit čtenářům, použijete 50, 100 nebo 1 000 slov, Google s tím nemá problém.
Publikováno v SEO