Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je analytický proces, který vám řekne, jaká slova a fráze jsou pro váš marketing důležitá.

Výzkum klíčových slov je proces vyhledávání a výběru slov a frází, které lidé pravděpodobně vyhledávají, nebo nějak souvisí s vaší firmou, produktem nebo službami.

Využití klíčových slov, frází a slovních spojení v praxi

 • Informační architektura – Klíčová slova se použijí ve struktuře webu ,navigacích, označení jednotlivých modulů, …
 • Obsah webu – Klíčová slova se aplikují do titulků, metapopisů stránek, odkazů, popisů obrázků. reklamních sloganů. Jsou základem nejen copywriting i web copywriting
 • PPC reklamní kampaně – Klíčová slova slouží k cílení reklamní kampani. Použijete je v reklamních sloganech.
 • SEO a Budování zpětných odkazů – Správná klíčová slova v názvech zpětných odkazů zvyšují hodnotu cílové stránky, na kterou vedou.

Postup při vypracování Analýzy klíčových slov:

1. fáze – Vyhledávání – cíl: Vyhledat co nejvíce relevantních slov

 • Vyhledání slov z vašeho oboru – Sepište si seznam slov, které používáte při obchodní komunikaci. Z emailů vyhledejte slova, která používají vaši současní zákazníci.
 • Rozšiřte tyto slova vertikálně i horizontátlně.

   

  • Vertikální analýza – Vyhledejte různé tvary slov (tanec = taneční hudba, tanečník, taneční parket)
  • Laterální analýza  – Vyhledejte Laterální slova. Tj slova příbuzná, která neznamenají totéž, ale s tématem nějak souvisejí (hudba = country, rock, pop, techno, house).
  • Hledání synonym – Pomocí synonymických slovníků najděte slova stejného významu. Například pro slovo batoh = bágl, tlumok, krosna.
 • Analýza log souboru – Pokud máte web, tak pomocí Google Analytics zjistěte, na jaká slova již přicházejí zákazníci na váš web.

Tato budou společně se slovy vašich zákazníků tvořit základ seznamu klíčových slov.

Ze slov vyberte max. 50 slov a frází, které považujete za nejvíce relevantní ve vašem oboru.

Do nástroje Google Plánovač klíčových slov vložte seznam slov, který jste našli.

Prozkoumejte výsledky a uložte si všechna relevantní slova, která by mohli hledat vaši zákazníci. Při hledání Myslete jako oni.

Všechna slova zpracujte do XLS souboru.

2. fáze – Analýza SERPu a webů, které se umisťují na předních pozicích – cíl: Najít další klíčová slova

Proveďte tyto 2 výzkumy:

 • Analýza SERPu – Zadávejte slova o kterých víte, že jsou často hledaná.  Zaznamenávejte si slova, která Vám nabídnou našeptávače.
 • Analýza konkurenčních webů – Zadávejte slova do vyhledávačů Seznam a Google. Navštivte weby a zkoumejte, jaká slova používá. Dívejte se na strukturu a obsah, články, odkazy v patičce a vůbec na celou informační architekturu.

Všechna nalezená slova přidejte do  XLS tabulky klíčových slov a proces měření znovu opakujte až do chvíle, kdy se přestanou objevovat relevantní fráze.

3. fáze – Klasifikace – cíl: Přiřadit slovům parametry a hodnoty

Slovům přiřaďte tyto parametry a hodnoty:

Tyto vám poskytnou Navrh klíčových slov od Seznam Sklik.czGoogle Plánovač klíčových slov

 • Měsíční hledanost ve vyhledávači Google
 • Měsíční hledanost ve vyhledávači Seznam.cz
 • Konkurenčnost
 • CPC

Do XLS přidejte tyto další sloupce:

 • URL adresa vstupní stránky
 • Titulek stránky
 • Obchodní potenciál (v případě když víte, že vám slovo přináší lead)
 • Důležitost
 • Poznámka
 • Kategorie (v případě eshopu)

Nástroje pro Analýzu klíčových slov 2023/2024.

Summary
Article Name
Analýza klíčových slov
Description
Analýza klíčových slov je základní marketingová metoda jejíž cílem je získání kvalitních (často vyhledávaných) klíčových slov a frází. Využívá se při tvorbě struktury webu a architektury, obsahu, SEO a PPC kontextových reklamních kampaních.
Author
Publisher Name
Vladimír Matula
Publisher Logo