Přechodová slova a spojovací výrazy

Přechodová slova a spojovací výrazy

Věty v souvětích se často spojují zvláštními přechodovými slovy, tzv. spojovacími výrazy. Spojovací výrazy jsou buď spojky, vztažná zájmena nebo příslovce.

Co jsou přechodová slova?

Přechodová slova jsou slova, která propojují jednotlivé části textu dohromady a vytváří soudržnost. V závislosti na logickém uvažování vět mohou přechodová slova označovat čas, dohodu, nebo odpor. Přechodným slovem může být koordinační spojka (a, ale pro, atd.), podřadná spojka (ačkoli, protože atd.), nebo konjunktivní příslovce (nicméně, navíc, atd.). Použitá přechodová slova závisí na kontextu obsahu.

Proč využívat přechodová slova při psaní textů?

  • Pracují s nimi algoritmy fulltextových vyhledávačů, a proto jsou důležitými nástroji copywriterů a SEO copywriterů.
  • Přinášejí soudržnost mezi větami a vytvářejí přirozený tok myšlenek.
  • Naučit se efektivně používat různé přechody vám pomůže psát soudržnější věty a zlepší srozumitelnost psaní.
  • Přechodová slova podporují hladkou strukturu psaní, propojují myšlenky mezi novými větami a novými odstavci a vytvářejí pro vaše publikum komplexnější zážitek ze čtení.

Seznam přechodových slov a spojovacích výrazů:

Přidání

také, opět, stejně jako, kromě toho, navíc, a další

Následek

v důsledku toho, z tohoto důvodu, za tímto účelem, tak pak, následně, tedy, načež, pročež

Zobecnění

zpravidla, jako obvykle, většinou, obecně, obecně řečeno, obvykle

Vysvětlující

zejména, jmenovitě, včetně, konkrétně, jako je

Ilustrace

například, jako příklad, v tomto případě

Důraz

především, se zvláštním zřetelem, zvláštní pozornost

Podobnost

srovnatelně, spojený s, odpovídajícím způsobem, identicky, podobně, navíc společně s

Výjimka

kromě, mimo to, krom, vyjimku tvoří

Přehodnocení

v podstatě jinými slovy, jmenovitě, to znamená, stručně řečeno, ve zkratce, vyjádřeno jinak

Kontrast a srovnání

naopak, stejným způsobem, místo toho, podobně, na jedné straně, na druhé straně, spíše, podobně, přesto, ale přesto, v kontrastu

Pořadí

nejprve, za prvé, na prvním místě, současně, prozatím, další krok, časem, postupně, později, mezitím, další, pak, brzy, později, zatímco dříve, poté, na závěr, s ohledem na to

Shrnutí

koneckonců, všechny věci, zvažované, stručně, celkově, v každém případě, stručně, na závěr, souhrnně, v konečném důsledku, shrnuto, nakonec

Odklonění

mimochodem, mimo to

Směr

tady, tam, za, téměř, naproti, pod, nad, doleva, doprava, daleko

Fráze pro počáteční otevření odstavce, nebo pro obecné použití

nepochybně, jistě, jistě, udělil, není pochyb, nikdo nepopírá, samozřejmě, pro jistotu, z pravidla, obecně řečeno, obecně, na této úrovni, v této situaci

Poslední body odstavce

konečně, naposledy

Přechodné řetězce pro oddělování částí chronologicky uspřádaného odstavce

první … druhý … třetí …
obecně … dále … konečně
na prvním místě … také … naposledy
na prvním místě … pokračovat v tom dále … konečně
pro jistotu … navíc … nakonec
na prvním místě … stejným způsobem … konečně
v podstatě … podobně … také

Pro signalizaci závěru

tedy toto, tedy v konečném důsledku, na závěr, skutečně