Retrieval Augmented Prompting (Doplnění promptu z vyhledávání)

Tato technika je založena na principu využití externích informací nebo dat k doplnění promptu a zlepšení výstupu modelu.

Při tvorbě obsahu pro firemní web můžete využít informace z internetu, aby byl obsah aktuální a přitažlivý. AI model s technikou Retrieval Augmented Prompting může hledat a zapracovávat informace z různých online zdrojů. To pomáhá vytvářet přesnější a zajímavější obsah, který lépe osloví vaše zákazníky a zvýší atraktivitu vašeho webu.

Jako součást mé služby vám mohu nabídnout expertní využití techniky Doplnění promptu pomocí vyhledávání pro vaše AI modely. Toto zahrnuje:

 1. Využití externích dat: Pro úkoly, které vyžadují informace z externích zdrojů, jako je například výzkum nebo analýza dat.

 2. Zlepšení kvality výstupu: Díky přístupu k bohatším a relevantnějším informacím může model generovat přesnější, informovanější a užitečnější odpovědi.

 3. Podpora komplexních úkolů: Tato technika je obzvláště užitečná pro složité úkoly, které vyžadují hluboké porozumění nebo rozsáhlé znalosti, jako je například tvorba obsahu, analýza trendů nebo řešení komplexních dotazů.

 4. Přizpůsobení a Flexibilita: Retrieval Augmented Prompting umožňuje modelům přizpůsobit se různým scénářům a potřebám uživatelů tím, že jim poskytuje přístup k širokému spektru informací a datových zdrojů.

 5. Zajištění aktuálnosti informací: Využitím této techniky mohou AI modely získávat nejnovější informace, což je zásadní pro úkoly vyžadující aktuální data, jako jsou zprávy, tržní analýzy nebo technologické aktualizace.

V rámci mé služby mohu pomoci s vytvářením a implementací promptů, které využívají Retrieval Augmented Prompting pro řešení různých úkolů a zlepšení schopností AI modelů. Pokud máte konkrétní scénář nebo úkol, kde byste chtěli využít této techniky, rád vám s tím pomohu.

Pro vytvoření případové studie pro web B2B firmy dodávající a servisující vakuové technologie bych využil techniku následujícím způsobem:

 1. Identifikace klíčových témat: Nejprve bych identifikoval hlavní témata, která by měla být v případové studii pokryta. To může zahrnovat specifické projekty, inovace ve vakuových technologiích, úspěchy v oblasti servisu a údržby, nebo případové studie o spokojenosti zákazníků.

 2. Shromažďování informací: Pak bych vyhledal relevantní informace, studie, statistiky a případové studie týkající se vakuových technologií. Toto by zahrnovalo hledání informací o nejnovějších trendech, technologických inovacích, účinnosti servisu a zpětné vazbě od zákazníků.

 3. Vytváření návrhu případové studie: Na základě shromážděných informací bych vytvořil návrh případové studie, který by obsahoval:

  • Úvod do poskytovaných služeb a technologií firmy.
  • Detailní popis vybraných projektů nebo služeb.
  • Data a analýzy ukazující úspěchy a výsledky.
  • Citace a odkazy na relevantní externí zdroje, které podporují uvedené informace.
  • Svědectví zákazníků nebo studie případů, které ilustrují spokojenost klientů a úspěchy firmy.
 4. Revize a Finalizace: Po vytvoření návrhu bych přešel k revizi a finalizaci případové studie, abych zajistil, že je přesná, dobře strukturovaná a přitažlivá pro cílové publikum.

 5. Optimalizace pro Web: Nakonec bych upravil případovou studii tak, aby byla optimalizovaná pro webové vyhledávače (SEO) a snadno čitelná na firemním webu, včetně grafických prvků a vizuálních ilustrací, které zvyšují její atraktivitu.

Tento přístup umožní vytvořit případovou studii, která efektivně prezentuje úspěchy a schopnosti firmy v oblasti vakuových technologií a servisu, a zároveň poskytne hodnotné informace pro stávající i potenciální zákazníky.