Self-consistency (Udržování soudržnosti a formy obsahu)

Tato technika je založena na principu vytváření promptů, které jsou konzistentní v rámci sebe sama. To znamená, že všechny části promptu by měly být konzistentní a smysluplné v kontextu celého promptu.

Sebekonzistence je přístup, který jednoduše položí modelu několikrát stejnou otázku a za konečnou odpověď považuje většinový výsledek.

Představte si to jako psaní příběhu. Každá část příběhu by měla být konzistentní s ostatními částmi. Například, pokud začnete příběh tím, že hlavní postava žije v moderním městě, neměli byste v polovině příběhu náhle změnit kontext a tvrdit, že postava žije v pravěku. Stejným způsobem by měl být prompt konzistentní v rámci sebe sama.

 

Pomocí myšlenkového řetězce se vytváří myšlenková cesta, která je následně následována. A naopak autokonzistence využívá intuici, že složitý problém uvažování obvykle připouští více různých způsobů myšlení, které vedou k jeho jedinečné správné odpovědi.

Metoda autokonzistence se skládá ze tří kroků:

  1. vybídnout LLM ke generování části úvahy řetězce myšlenek (CoT).
  2. Vygenerovat rozmanitý soubor cest uvažování.
  3. Vybrat nejkonzistentnější výstup pro konečnou odpověď.

Přístup uplatňovaný metodou autokonzistence může přinést zvýšenou režii; zejména pokud kroky každého CoT zahrnují volání externích nástrojů a API. Tato režie se projeví v podobě dodatečných nákladů a času na dokončení okružních cest.