BLOG

Základní marketingové strategie a taktiky podniků, organizací i internetových obchodů. Najdete zde vzory, účinné marektingové komunikace, techniky zaměřené na zákazníka, příklady, případové studie a infografiky.

Proč se lidé bojí umělé inteligence?

Proč se lidé bojí umělé inteligence?

Média často zvýrazňují potenciální rizika a nebezpečí AI, někdy na úkor diskuse o jejích přínosech. Zprávy o AI mohou být zaujaté nebo senzacionalistické, což může vést k strachu a nedorozuměním. Kupříkladu filmy a televizní seriály často zobrazují AI jako hrozbu pro lidstvo, což může ovlivnit vnímání lidí o reálných AI technologiích. Důvody, proč se lidiPřečtěte si více o Proč se lidé bojí umělé inteligence?[…]

ChatGPT výzvy pro SEO a online marketing

ChatGPT výzvy pro SEO a online marketing

Seznam kategorií výzev (promptů): Výzvy pro SEO a Online Marketing Výzvy pro formulaci SEO strategie Jako odborník na SEO bych chtěl, abyste vytvořili SEO strategii pro zlepšení hodnocení [URL] ve vyhledávačích pro klíčová slova: „[klíčové slovo 1]“, „[klíčové slovo 2]“ a „[klíčové slovo 3].“ Výzvy pro výzkum trhu Napiš 5 nejzajímavějších faktů, čísel, statistik aPřečtěte si více o ChatGPT výzvy pro SEO a online marketing[…]

Pracovní pozice, které vzniknou díky ChatGPT a AI

Pracovní pozice, které vzniknou díky ChatGPT a AI

Pracovní pozice s Chat GPT, které mě napadly: Název pozice v angličtině Název pozicev češtině Popispracovní pozice Prompt Engineer Promt engineer Navrhování promptů pro AI systémy, Optimalizace interakce s AI, Testování a hodnocení promptů, Spolupráce s vývojáři AI, Monitorování výkonu a zlepšování AI systémů GPT Ghost Writer GPT Ghostwriter Vytváření obsahu s využitím GPT technologie,Přečtěte si více o Pracovní pozice, které vzniknou díky ChatGPT a AI[…]

Myšlenková mapa: Umělá Inteligence

Myšlenková mapa: Umělá Inteligence

Základní větve myšlenkové mapy: [KATEGORIE PŘÍKAZU] Výsledek: [příklad výsledku,příklad výsledku, příklad výsledku, …] Definice umělé inteligence 1.1. Definice AI Schopnost stroje nebo systému napodobovat a provádět úkoly, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci Schopnost stroje učit se, adaptovat se a řešit problémy 1.2. Slabá AI vs. silná AI Slabá AI: Systémy navržené k provádění konkrétních úkolůPřečtěte si více o Myšlenková mapa: Umělá Inteligence[…]

V jakých filmech se Umělá inteligence vzepřela lidstvu?

V jakých filmech se Umělá inteligence vzepřela lidstvu?

The Matrix (1999) – Agent Smith (a také celý systém Matrix) Já, robot (2004) – VIKI (Virtual Interactive Kinesthetic Interface) 2001: Vesmírná odysea (1968) – HAL 9000 Blade Runner (1982) – Replicanti (nejsou přímo AI, ale umělí bytosti vytvořené lidmi) Eagle Eye (2008) – ARIIA (Autonomous Reconnaissance Intelligence Integration Analyst) Transcendence (2014) – Will CasterPřečtěte si více o V jakých filmech se Umělá inteligence vzepřela lidstvu?[…]

Jak používání umělé inteligence ChatGPT pomůže zvýšit kvalitu života člověka?

Jak používání umělé inteligence ChatGPT pomůže zvýšit kvalitu života člověka?

Zefektivnění komunikace: ChatGPT může fungovat jako překladač, což umožňuje lidem z různých zemí a kultur snadněji komunikovat a navazovat nová přátelství nebo obchodní vztahy. Vzdělávání: AI pomáhá vytvářet personalizované vzdělávací programy, které se přizpůsobují potřebám a rychlosti učení každého jednotlivce, což zlepšuje kvalitu a efektivitu vzdělávání. Přístup k informacím: ChatGPT a podobné AI nástroje mohouPřečtěte si více o Jak používání umělé inteligence ChatGPT pomůže zvýšit kvalitu života člověka?[…]

Design promptu v ChatGPT API

Design promptu v ChatGPT API

Design promptu je ve své podstatě umění a věda o vytvoření dokonalé výzvy pro daný velký jazykový model (LLM), jako je ChatGPT, k dosažení jasně stanoveného cíle. Je to kombinace: Pochopení LLM: Různé jazykové modely mohou na stejnou výzvu reagovat různě. Některé jazykové modely navíc mohou mít jedinečná klíčová slova nebo spouštěče, které interpretují specifickýmPřečtěte si více o Design promptu v ChatGPT API[…]

Vytvoření aplikace pro mobilní telefony s ChatGPT

Vytvoření aplikace pro mobilní telefony s ChatGPT

Jak použít ChatGPT pro vývoj mobilní aplikace. V dnešním rychle se měnícím světě technologií hraje umělá inteligence (AI) klíčovou roli v mnoha odvětvích, včetně vývoje aplikací. ChatGPT, který je založen na GPT-4 architektuře od OpenAI, je jedním z nejvyspělejších AI nástrojů, které mohou vývojáři využít při tvorbě mobilních aplikací. V tomto blogovém příspěvku se podívámePřečtěte si více o Vytvoření aplikace pro mobilní telefony s ChatGPT[…]

GPT asistenti v OpenAI Playground

GPT asistenti v OpenAI Playground

Zde naleznete příklady a ukázky toho, jak můžete využít technologii OpenAI, jako je GPT-4 a další AI modely na adrese https://platform.openai.com/playground. Příkazy jdou použít i jako promty v aplikaci Chat GPT. # Korektor gramatiky a překlepů Příklady promtů pro případ, kdy potřebujete provést gramatickou a korekturu ve vašich textech a ve vašem přirozeném jazyce. ChatPřečtěte si více o GPT asistenti v OpenAI Playground[…]

Top Icon Desktop Top Icon Mobile