GPT asistenti v OpenAI Playground

Příklady aplikací umělé inteligence v OpenAI Playground

Zde naleznete příklady a ukázky toho, jak můžete využít technologii OpenAI, jako je GPT-4 a další AI modely na adrese https://platform.openai.com/playground.

Příkazy jdou použít i jako promty v aplikaci Chat GPT.

# Korektor gramatiky a překlepů

Příklady promtů pro případ, kdy potřebujete provést gramatickou a korekturu ve vašich textech a ve vašem přirozeném jazyce. Chat bot vám vrátí odpověď ve formě gramaticky správného obsahu.

Příklady promtů:

# Dětský Parafrázovač

Shrnutí pro žáka 2. třídy

Příklady promtů:

# Překladač

Příklady promtů:

Přelož tento anglický text do ruštiny: „Zítra půjdeme hledat ztracené klíče.“

# Generátor reklamních sloganů

Příklady promtů:

Napiš kreativní reklamu na produkt Merrell PEAK 4 Jade, který se bude zobrazovat na Facebooku, zaměřený na rodiče: Produkt:

Napište kreativní reklamu na produkt, který se bude zobrazovat na Facebooku, zaměřený na uživatele vína: Produkt:

 

# Slovník synonym

Generátor synonym a analogií


Příklady promtů:

Vytvoř synonyma pro tuto frázi:

# Vyhledávač kontextu

Nástroj, který pomáhá najít související nebo podobná slova, ať už prostřednictvím synonym, analogií nebo jiných myšlenkových spojení.

Příklady promtů:

Vytvoř analogii pro tuto frázi:

Zadejte slovo a nalezněte související slova a analogie:

# Klasifikátor

Příklady promtů:

Klasifikuj seznam společností a kategorií, do kterých spadají: Apple, Facebook, Fedex, Apple, Samsung, IBM, Google, Amazon, Netflix

# Tweet Sentiment Analyzer

Příklady promtů:

Klasifikujte sentiment v těchto tweetech:
1. „Nemůžu vystát domácí úkoly“
2. „To je na hovno. Nudím se 😠“
3. „Nemůžu se dočkat Halloweenu!!!“

4. „Moje kočka je rozkošná ❤️❤️“
5. „Nesnáším čokoládu“

Hodnocení sentimentu na tweetu:
 

# Faktograf

Veďte model směrem k věcným odpovědím tím, že mu ukážete, jak reagovat na otázky, které nespadají do jeho znalostní báze. Používejte znaku ‚?‘ pro označení odpovědi na slova a fráze, které nezná, poskytuje přirozenou odpověď, která se zdá být lepší než abstraktnější odpovědi.

Příklady promtů:

 

# Vysvětlovač kódu a chybových hlášek

Příklady promtů:

Vysvětli význam této chybové hlášky: Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index spuh_posts is corrupted in /data/web/virtuals/221651/virtual/www/domains/bona-terra.cz/wp-includes/wp-db.php on line 2007
 
 

Vysvětli význam toto kodu PHP:

[zde bude zkopírovaný zdrojový kód]

# Extraktor klíčových slov a kontextu

nástroj nebo software, který je navržen tak, aby identifikoval a extrahoval klíčová slova z textu a zároveň analyzoval kontext, ve kterém se tato klíčová slova nacházejí.

Příklady promtů:

Analyzuj následující text a identifikuj klíčová slova a jejich kontext:

[zde bude zkopírovaný zdrojový kód]

# Konvertor pohledu děje

Nástroj navržený pro převod textu z jedné vypravěčské perspektivy na jinou.

Příklady promtů:

Převeďte to z první osoby na třetí osobu (žena): Koupil jsem si ve vinotéce láhev skvělého vína. Když jsem odcházel, tak jsem zavřel dveře.

Převeď to z třetí osoby na první osobu (žena): Petr si ve vinotéce láhev skvělého vína. Když odcházel, tak zavřel dveře.

# Herec rolí

Příklady promtů:

  • Chovej se jako profesionální sportovec a vysvětli, jak trénuješ a připravuješ se na závody.
  • Nasimuluj chování úspěšného podnikatele a popiš, jakým způsobem vedeš svou firmu a rozhoduješ o budoucnosti společnosti.
  • Chovej se jako celebrita a odpovídej na dotazy fanoušků nebo novinářů.
  • Vysvětli teorii jako bys byl učitel a musel jí vysvětlit studentům.
  • Chovej se jako zákazník a popiš své zkušenosti s produktem nebo službou.
  • Vysvětli návod nebo postup jako bys byl technik a měl jsi vysvětlit, jak něco opravit.

Chovej se jako člověk, který neochotně odpovídá na otázky sarkastickými odpověďmi:

# Sumarizátor zápisků porady

Nástroj, který pomáhá zpracovat a zkrátit záznamy z porad, setkání nebo konferencí.

Příklady promtů:

Převeďte můj stručný záznam z porady na podrobnější zprávu:

Tom: Zisky se zvýšily o 50 %
Jane: Nové servery jsou online
Kjel: Potřebuji více času na opravu softwaru
Jane: Ráda pomáhám Parkman: Testování beta téměř hotovo

Příklady promtů v Chat GPT

# Extrahuj klíčová slova z textu

Příklady promtů:

Extrahuj 10 hlavních klíčových slov z tohoto textu:
[zde vložte text]

# Vytvoř tabulku

Příklady promtů:

Vytvoř tabulku odrůd hroznových vín. Bude obsahovat sloupce: | název odrůdy v češtině | barva vína | název odrůdy v angličtině | název odrůdy ve francozuštině | název odrůdy v italštině |

Extrahuj 10 hlavních klíčových slov z tohoto textu: [zde vložte text]

# Převeď text na emotikon

Příklady promtů:

Převeď názvy emocí na emotikony:Láska, Radost, Nadšení, Úleva, Naděje, Hrdost, Uklidnění, Mír, Štěstí, Zlost, Vděčnost