Segmentace trhu, segmentace zákazníků

Segmentace trhu je proces plánování, který rozdělí velký trh na menší homogenní celky (cílové skupiny), které se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním … V druhém kroku si firma zvolí ten segment trhu, který nejlépe odpovídá jejímu poslání a stanoveným cílům.

Fáze segmentace trhu

1. fáze – Výzkum trhu

Cílem této fáze je zhodnotit možnosti prodeje vašich produktů, odhadnout velikost budoucí poptávky – vymezit segmentační kritéria. Průzkumná fáze probíhá dle metod marketingového průzkumu.

2. fáze – Profilování segmentů

Analytická fáze segmentace trhu. Rozčlenění zákazníků do menších homogenních skupin dle segmentačních kritérií. Výsledky z dotazníku zpracujeme do přehledných tabulek. Analýzou vzniklých údajů vznikne několik shluků s podobnými potřebami a charakteristikami (stejné postoje, podobná věková hranice a pod.). Shluky je třeba pojmenovat podle dominantních rozlišujících charakteristik. Cílem je vytvořit dostatečný počet odlišných segmentů.

3. fáze – Tržní zacílení

Vyhodnocení atraktivity a vhodnosti jednotlivých segmentů. Volba jednoho nebo několika cílových segmentů, na které se bude firma zaměřovat.

Výhody segmentace trhu

 • Uspokojíte potřeby vašich zákazníků.
 • Oslovujete pouze ty zákazníky, pro které je nabídka určena. Vaše reklamní aktivity se tak stanou účelnější a účinnější.
 • Ušetříte nemálo finančních prostředků díky přesnému zacílení.
 • Vaše komunikace a distribuce se stane efektivnější.
 • Eliminujete nebezpečí konkurenčních válek.
 • Získáte konkurenční výhodu.

Využití segmentace trhu

 • při plánování reklamní kampaně
 • při plánování internetových PPC reklamních kampaní
 • při tvorbě věrnostních programů a spotřebitelských soutěží
 • při tvorbě reklamních textů a sloganů pro reklamu v tisku a mediích
 • při tvorbě obchodních textů pro www stránky
 • při vývoji nových výrobků
 • Segmentace trhu je také základní součástí analýzy internetového projektu.
  Odpovídá například na tyto otázky:
  • Pro koho je web určen?
  • Jaká je cílová skupina zákazníků?
  • Kdo jsou vaši zákazníci?
  • Co zákazníci přijímají a co naopak odmítají?
  • Co zákazníci chtějí a kolik jsou za to ochotni zaplatit?
  • Jaké jsou zákaznické potřeby a požadavky?
  • Co hledají zrovna vaši zákazníci?
  • Co na Vás Vaši zákazníci nejvíce oceňují?
  • Kdo by měl patřit mezi vaše zákazníky? Na jaký typ zákazníků se chce zaměřit?

Segmentační faktory pro spotřebitelské trhy

geografická kritéria

faktoryTypická specifikace
Světová oblast (teritorium)střední a východní Evropa, západní Evropa, USA, Afrika, Austrálie, …
StátČeská Republika, Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko, Itálie, …
Region, kraj, okresVysočina, Jihlavsko, Jihlava, Praha, Ostravsko, …
Velikost oblastipodle počtu obyvatel, rozlohy, …
Velikost obce (města)pod 5 000, 5 000 – 20 000, 20 000 – 50 000, 50 000 – 100 000, 100 000 – 250 000, 250 000 – 500 000, 500 000 – 1 000 000, nad 1 000 000 obyvatel
Typ osídlení, charakter oblastiměstské, předměstské, venkovské, průmyslová oblast, …
Podnebíseverské, mírné, větrné, subtropy, tropy, …
Morfologie krajinyvelehory, hory, pahorkatina, rovina

demografická kritéria

faktoryTypická specifikace
Věkdo 6 let, 6 – 11, 12 – 19, 20 – 34, 35 – 49, 50 – 64, 65 a více
Pohlavímuž, žena
Velikost rodiny1 – 2, 3 – 4, 5 a více
Fáze životního cyklu rodinymladý – sám, mladý – ženatý – bez dětí, mladý – ženatý – dítě mladší 6 let, mladý – ženatý – nejmladší dítě 6 a více, starší – ženatý s dětmi, starší – ženatý – žádné dítě pod 18 let, starší – sami, jiní

socioekonomická kritéria

faktoryTypická specifikace
Příjem rodinypod 10 000, 10 000- 20 000, 20 000 – 30 000, 30 000 – 50 000, 50 000 a více
Povolánívrcholový řídící pracovník, řídící pracovník, úředník, majitel, obchodník, mistr, učitel, řemeslník, dělník, zemědělec, důchodce, student, v domácnosti, nezaměstnaný
Vzdělánízákladní, vyučen, SO, ÚSV, ÚSO, VŠ univ., VŠ techn., postgrad. VŠ

etnografická kritéria

faktoryTypická specifikace
Náboženstvíkatolické, římskokatolické, protestantské, židovské, …
Rasabílá, černá, …
Národnostčeská, slovenská, maďarská, ruská, běloruská, …

fyziografická kritéria

faktoryTypická specifikace
Kvantitativní charakteristikyvýška, váha, obvod prsou, obvod pasu, hýždí, svaly, tvar obličeje, …
Kvalitativní charakteristikyzdravotní stav, kvalita vlasů, nehtů, kůže, zubů, typ pleti, …

sociopsychologická kritéria

faktoryTypická specifikace
Sociální třídabohatí, střední trída, spodina
Životní stylRůzné typologie životních stylů (vegetariáni, cestovatelé, duchovní růst, jóga, skinhedi, fanoušci, anarchisti, …)
Osobnostpodnikavá, autoritativní, spokojená, cílevědomá, dominantní uzavřená, společenská, ambiciózní, …

behaviorální kritéria

faktoryTypická specifikace
Příčiny chovánízabezpečení práce, zabezpečení volného času
Stupeň připravenosti ke koupinezná výrobek, zná výrobek, je o něm hlouběji informován, zajímá se o něho, je ho žádostivý, má ho v úmyslu koupit
Frekvence nákupupravidelná koupě, občasná koupě
Uživatelský statusneužívá, bývalý uživatel, potenciální uživatel, uživatel poprvé, pravidelný uživatel
Míra užíváníneužívá vůbec, užívá nepatrně, užívá občas, užívá hojně
Preference užitných vlastnostíkvalita, hospodárnost provozu, servis, úroveň balení, …
Stupeň věrnosti značcežádná, střední, vysoká, absolutní
Postoje k výrobkunadšený, kladný, indiferentní, negativní, nepřátelský