Tržní zacílení – targeting

Souřadnicová segmentační matice – výběr vhodných segmentů

Souřadnicová segmentační matice slouží k definování segmentů (cílových trhů) ve kterém se nabízí nejvíce příležitostí.

Řádky (Segment N) – představují cílové skupiny (segmenty, trhy) s podobnými potřebami nebo zájmy
Sloupce (Produkt N) – představují produkty (služby) pro uspokojení potřeb zvoleného trhu.

 Strategie pro výběr cílového trhu

 • koncentrovaná strategie (strategie jednoho segmentu) – firma se zaměří na jeden tržní segment, který obsluhuje jedním výrobkem.

 • Výběrová specializace – firma se zaměřuje na několik segmentů, z nichž každý je pro ni svým způsobem přitažlivý ,nebo vyhovuje podnikové strategii.

 • Produktová specializace – firma vyrábí jeden úzce specializovaný produkt, který nabízí v několika tržních segmentech.

 • Tržní specializace – firma se zaměřuje na segmenty jednoho dílčího trhu a nabízí pro něj různé výrobky

 • Pokrytí celého trhu – velké firmy mohou obsluhovat celý trh dvěma způsoby:
  • nediferencovaný marketing – firma uplatňuje na celém trhu pouze jeden typ nabídky
  • diferencovaný marketing – firma operuje v několika tržních segmentech, kde uplatňuje specifický marketingový program

 Vlastnosti efektivního segmentu

Cílové segmenty by měly být:

 • měřitelné – Velikost, kupní síla a profily jednotlivých segmentů musí být měřitelné.
 • přístupné – Jednotlivé segmenty trhu musí být efektivně dosažitelné a musí být možné je efektivně obsloužit.
 • dostatečně velké – Jednotlivé segmenty trhu musejí být rozsáhlé nebo dostatečně ziskové, aby se vyplatilo je obsluhovat. Segment by měl být nejširší možnou homogenní skupinou, konající v souladu s marketingovým programem, přizpůsobeným potřebám této skupiny.
 • rozlišitelné – Segmenty musejí být rozlišitelné a rozdílně odpovídat na rozdílné marketingové mixy a programy.