Question Refinement Pattern (Upřesňování otázek)

ChatGPT vám také pomůže upřesnit vaše otázky. Pokud například položíte otázku, může vám navrhnout lépe formulovanou otázku pro přesnější výsledky.

Vzor zpřesňování otázek zahrnuje zpřesňování otázek položených uživatelem ze strany LLM. Je užitečný zejména v případech, kdy uživatelé nejsou odborníky v dané oblasti nebo si nejsou jisti, jak formulovat svou otázku.

Příklad dotazu může vypadat takto:

Uživatel: „Kdykoli položím otázku týkající se datové vědy, navrhněte upřesňující otázku s ohledem na specifika statistické analýzy a zeptejte se, zda chci pokračovat v upřesněné otázce.“

Zde se od umělé inteligence očekává, že upřesní obecné otázky uživatele týkající se datové vědy na podrobnější otázky zohledňující aspekty statistické analýzy.