Virální marketingové techniky

Virální marketingové techniky

Na tomto místě se dozvíte:

1. Buďte v souladu s marketingovými cíli

Během virální marketingové kampaně je zásadní, aby váš tým nejenom pracoval na vylepšení cílení a znovu oslovil členy publika, ale také udržel pozornost na vaší značce. K dosažení těchto cílů je nezbytné mít jasně definované marketingové cíle, které vám umožní dynamicky upravovat a vylepšovat vaši strategii. Tyto cíle by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené (SMART), aby vám poskytly jasný rámec pro sledování pokroku a měření úspěchu.

2. Rychle upoutejte pozornost

V dnešní době jsou spotřebitelé na internetu, ať už na počítači nebo mobilu, neustále bombardováni množstvím informací. Aby vaše marketingová kampaň nebyla jen další, kterou ignorují, je klíčové okamžitě je zaujmout a přimět je zastavit se. Využití vizuálních prvků v digitálním marketingu může být velmi účinné. Dále je důležité oslovení vaší cílové skupiny takovým způsobem, který je okamžitě vnímán jako odvážný, humorný, šokující, inspirující nebo cokoli mezi tím. Jako příklad můžeme uvést kampaň z roku 2019, která se snažila udělat z obrázku vajíčka nejpopulárnější fotografii na Instagramu. Tato kampaň byla nesmírně úspěšná, protože byla zvláštní a zábavná. Nebylo v ní žádné konkrétní poselství nebo důvod, ale právě to lidi přitahovalo k tomu, aby na fotografii klikli „líbí se mi“.

3. Zaujměte své publikum

Pro dosažení virálního účinku je nezbytné, aby váš obsah aktivně zapojil své publikum. Virální marketing je nejúčinnější, když je obsah navržen tak, aby podněcoval interakci a byl snadno sdílitelný.

Váš obsah by měl minimálně obsahovat výzvu k akci (CTA), která jasně komunikuje, jaký krok by měli diváci podniknout po zhlédnutí vaší zprávy. Mnoho úspěšných virálních kampaní také vytváří příležitosti pro publikum k interakci, například prostřednictvím komentářů, tvorby vlastního obsahu nebo hraní interaktivních her.

Cílem je udržet pozornost diváků a motivovat je k tomu, aby sdíleli váš obsah se svými sociálními sítěmi. Pokud se vám podaří zaujmout i média, může to ještě více zvýšit dosah a publicitu vaší kampaně.

Zvažte využití dalších strategií, jako je například:

 • Příběhový marketing: Lidé milují dobré příběhy. Příběhový marketing může pomoci vytvořit emocionální spojení mezi vaší značkou a publikem, což může vést k vyššímu zapojení a sdílení.
 • Influencer marketing: Spolupráce s influencery může zvýšit dosah vaší kampaně a pomoci vám dosáhnout nových publik.
 • Gamifikace: Vytvoření interaktivní hry nebo výzvy může být skvělý způsob, jak zvýšit zapojení a sdílení.
 • Sociální závazek: Lidé jsou více nakloněni sdílet obsah, který je spojen s dobrou věcí nebo sociálním závazkem. Zvažte, zda by vaše kampaň mohla podpořit nějakou důležitou věc nebo hodnotu.

4. Apelujte na emoce

Emoce hrají klíčovou roli v tom, jak se spotřebitelé rozhodují a jak se chovají. Když vytváříte obsah pro virální marketing, cílem je vyvolat silnou emocionální reakci, která podnítí diváky k interakci.

Zamyslete se nad virálním obsahem, který vás v minulosti zaujal. Možná vás rozesmál, dojal, potěšil nebo vyvolal nostalgie. Možná byl sdílený celebritou, kterou sledujete nebo obdivujete. Bez ohledu na to, jaké marketingové kampaně vás napadnou, je pravděpodobné, že na vás měly silný emocionální dopad.

Neutrální informační reklamy obvykle nejsou účinné pro virální marketing. Je důležité, aby váš obsah vyvolával emoce, které podněcují k akci.

Využít můžete také tyto strategie:

 • Překvapení a zvědavost: Lidé mají tendenci sdílet obsah, který je překvapí nebo vyvolává zvědavost. Zkuste vytvořit obsah, který je nečekaný nebo záhadný.
 • Sdílené hodnoty: Lidé také rádi sdílejí obsah, který odráží jejich hodnoty nebo identitu. Zkuste vytvořit obsah, který apeluje na hodnoty nebo zájmy vašeho cílového publika.
 • Sociální důkaz: Lidé jsou více nakloněni sdílet obsah, který je již populární nebo má pozitivní recenze. Zkuste využít sociální důkaz ve své kampani.
  Emocionální storytelling: Příběhy, které vyvolávají emoce, jsou často velmi sdílené. Zkuste vytvořit obsah, který vypráví příběh, který vyvolává silné emoce.

Cílem je udržet pozornost diváků a motivovat je k tomu, aby sdíleli váš obsah se svými sociálními sítěmi. Pokud se vám podaří zaujmout i média, může to ještě více zvýšit dosah a publicitu vaší kampaně.

Zvažte využití dalších strategií, jako je například:

 • Příběhový marketing: Lidé milují dobré příběhy. Příběhový marketing může pomoci vytvořit emocionální spojení mezi vaší značkou a publikem, což může vést k vyššímu zapojení a sdílení.
 • Influencer marketing: Spolupráce s influencery může zvýšit dosah vaší kampaně a pomoci vám dosáhnout nových publik.
 • Gamifikace: Vytvoření interaktivní hry nebo výzvy může být skvělý způsob, jak zvýšit zapojení a sdílení.
 • Sociální závazek: Lidé jsou více nakloněni sdílet obsah, který je spojen s dobrou věcí nebo sociálním závazkem. Zvažte, zda by vaše kampaň mohla podpořit nějakou důležitou věc nebo hodnotu.

5. Udržujte zprávu jednoduchou

Jedním z klíčových prvků virálních kampaní je, že jejich poselství je jednoduché a stručné. Mít více než jednu výzvu k akci nebo hlavní poselství může způsobit zmatek nebo rozptýlení u vašeho publika a snížit tak účinnost vaší kampaně. Omezením vašeho virálního poselství na jednoduchou a jasnou myšlenku zůstane v paměti a bude snadno pochopitelné.

Celkový obsah by měl být také co nejjednodušší. Při sdílení na sociálních sítích se vyhněte přeplnění textu hashtagy, které mohou způsobit nepořádek a odvádět pozornost od vašeho hlavního poselství. Ideálně by videa neměla být delší než 30 sekund – dostatečně dlouhá na to, aby předala vaše poselství, ale dostatečně krátká na to, aby udržela pozornost diváků.

Je důležité si uvědomit, že jednoduchost by neměla omezovat kreativitu. Při plánování vaší virální marketingové kampaně se nebojte myslet mimo rámec a najít originální způsoby, jak vyjádřit své poselství.

Zdroje

Sdílejte článek na sociálních sítích