Automatizace prodejních činností v CRM

Správa kontaktů a péče o zákazníka (account management)

 • profil a historie kontaktů (roztřídění zákazníků do skupin)
  • přímá komunikace
   • telefon
   • fax
   • e-mail nebo dopis
  • pohledávky
  • předchozí činnosti a vztahy
  • poptávky
  • objednávky
  • sledování potencionálního zákazníka
  • analýza prodejního cyklu, a to i podle druhu obchodních případů
  • Distribuce nových kontaktů odpovědným obchodníkům vč. zpětné vazby
 • správa nových dosud neidentifikovatelných kontaktů (Lead Management) – zahrnující distribuci nových kontaktů obchodníkům a zpětnovazební sledování komunikace s potencionálními klienty
 • správa obchodních partnerů (distributoři, partneři, dodavatelé)

Řízení času

 • denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní kalendář
 • plánování individuálního uživatele
 • skupinové plánování
 • zadávání a sledování úkolů, kontaktů a nepřítomnosti
 • alarm, e-mail, poznámky, a protokol transakcí

 Řízení obchodních příležitostí

 • identifikace cílových skupin
 • vedení prodejního týmu
 • sledování centra nákupního rozhodování
 • podrobné plány činnosti
 • tvorba nabídek a cen
 • přehled a postup jednání
 • evidence a přehled příležitostí
 • výhledy a prognózy obchodního obratu
 • podpora rozhodování

Řízení prodeje

 • salles management
 • order processing
 • dokument management
 • zpravodajství o výdajích
 • teritoriální uspořádání a činnostech
 • zproduktivnění činnosti prodejního týmu a zástupců
 • controling, analýzy a reporty

Nástroje tvorby souhrnných zpráv

 • statistiky kontaktů se zákazníky
 • statistiky objednávek a prodeje
 • týdenní a měsíční významné události
 • porovnání výsledků s plánem
 • rozdělení jednotlivců, zákazníků a skupin zákazníků, produktů a skupin produktů

Nástroje pro vzdálený přístup do systému a synchronizace dat

Sdílejte článek na sociálních sítích