ChatGPT – Seznam příkazů pro příkazový řádek

Zde je seznam příkazů chatu GPT (Generative Pre-trained Transformer), které lze použít v příkazovém řádku:

 • gpt train: trénuje model GPT na datové sadě
 • gpt generate: generuje text pomocí předem trénovaného modelu GPT
 • gpt eval: vyhodnocuje výkon modelu GPT na datové sadě
 • gpt finetune: dolaďuje předem trénovaný model GPT na nové sadě dat
 • gpt translate: překládá text z jednoho jazyka do druhého pomocí modelu GPT
 • gpt summarize: shrnuje text pomocí modelu GPT
 • gpt tokenize: tokenizuje text pomocí tokenizéru GPT
 • gpt detokenize: detokenizuje text pomocí tokenizéru GPT
 • gpt encode: kóduje text pomocí schématu kódování GPT
 • gpt decode: dekóduje text pomocí schématu kódování GPT
 • gpt to_input_string: převede vstupní data na řetězec ve formátu očekávaném modelem GPT
 • gpt to_output_string: převádí výstupní data z modelu GPT na řetězec
 • gpt configure: konfiguruje model GPT pomocí konfiguračního souboru
 • gpt save: uloží model GPT do souboru
 • gpt load: načte model GPT ze souboru
 • gpt transformers: přistupuje ke knihovně transformátorů pro modely GPT
 • gpt huggingface: přistupuje ke knihovně Hugging Face pro modely GPT
 • gpt openai: přistupuje ke knihovně OpenAI pro modely GPT
 • gpt tensorflow: přistupuje ke knihovně TensorFlow pro modely GPT
 • gpt pytorch: přistupuje ke knihovně PyTorch pro modely GPT
 • gpt keras: přistupuje ke knihovně Keras pro modely GPT
 • gpt theano: přistupuje ke knihovně Theano pro modely GPT
 • gpt mxnet: přistupuje ke knihovně MXNet pro modely GPT
 • gpt onnx: přistupuje ke knihovně ONNX pro modely GPT
 • gpt sklearn: přistupuje ke knihovně scikit-learn pro modely GPT
 • gpt nltk: přistupuje ke knihovně Natural Language Toolkit pro modely GPT
 • gpt spacy: přistupuje ke knihovně spaCy pro modely GPT
 • gpt numpy: přistupuje ke knihovně NumPy pro modely GPT
 • gpt pandas: přistupuje ke knihovně Pandas pro modely GPT
 • gpt matplotlib: přistupuje ke knihovně Matplotlib pro modely GPT
 • gpt seaborn: přistupuje ke knihovně Seaborn pro modely GPT
 • gpt plotly: přistupuje ke knihovně Plotly pro modely GPT
 • gpt bokeh: přistupuje ke knihovně Bokeh pro modely GPT
 • gpt altair: přistupuje ke knihovně Altair pro modely GPT
 • gpt dash: přistupuje ke knihovně Dash pro modely GPT
 • gpt streamlit: přistupuje ke knihovně Streamlight pro modely GPT