Direct mail a personalizovaná adresná distribuce

Direct mail je forma komunikace realizovaná prostřednictvím poštovní zásilky. „Zásilku“ obvykle tvoří nabídkový dopis a informační, či propagační materiály. Cílem je vyvolání přímé reakce adresáta. Mezi nástroje personalizovaného marketingu tak patří především přímé oslovení adresáta, graficky zpracovaný dopisní papír dle firemní identity a kvalitně napsaný obchodní text. Cílem autora obchodního textu (copywritera) je učinit takovou nabídku, která by čtenáře nejen oslovila, ale vedla je k akci.

Výhody adresné distribuce

  • Přímé oslovení v 5.pádě je přesvědčivější než anonymní oslovení.
  • Můžete rozesílat personifikované nabídky různým zákazníkům s různými potřebami.
  • Oslovujete pouze toho, o koho vám jde = cílíte.
  • Utrácíte pouze nezbytné finanční prostředky = ušetříte.
  • Úspěšnost direkt marketingových kampaní můžete snadno změřit.
  • Databázi zákazníků obohatíte o důležité informace o nákupním chování.

Jak si zajistit adresy zákazníků pro emailové kampaně

  • evidencí adres z objednávek vašich nákupů
  • uspořádáním spotřebitelské soutěže
  • nákupem již zpracované databáze zákazníků od externí firmy
Summary
Article Name
Direct mail a personalizovaná adresná distribuce
Description
Direct mail je forma komunikace realizovaná prostřednictvím poštovní zásilky. „Zásilku“ obvykle tvoří nabídkový dopis a informační, či propagační materiály. Cílem je vyvolání přímé reakce adresáta.
Author
Publisher Name
Vladimír Matula
Publisher Logo