Marketing management – marketingové řízení

Proces marketingového řízení

 1. Deinice poslání
 2. Marketingová situační analýza
 3. Určení cílů
 4. Formulace marketingové strategie
 5. Výběr marketingových technik
 6. Tvorba Akčních plánů
 7. Implementace marketingové strategie
 8. Monitoring, kontrola a vyhodnocování

Marketingová situační analýza

Proveďte marketingový výzkum v „kamenném světě“ i na internetu. Najděte silné a slabé stránky vaší konkurence. Značnou část výzkumu věnujte vašim zákazníkům a jejich potřebám. Zmapujete vaší aktuální firemní strategii a vypracujte aktuální profil vaší společnosti ve formě SWOT analýzy. Výsledkem analýzy boudou odpovědi na otázku „Kde se nacházíme?“.

Formulace marketingové strategie

Klíčovým krokem procesu plánování je definice cílů a formulace marketingové strategie. Podklady pro jejich formulaci budou výsledky Marketingové situační analýzy .

Formulujte marketingovou strategii popisem těchto částí:

 • Podnikatelské a marketingové cíle
 • Konkurenční výhody (USP)
 • Cílové segmenty, které budete obsluhovat
 • Konkrétní marketingové techniky a nástroje (marketingový mix), kterými cílové segmenty oslovíte
 • Klíčové ukazatele výkonu (KPI)
 • Rozpočet

Aktivity, úkoly, aktivity a plánování

Na základě strategie zpracujte akční plán s časovým harmonogramem. Tento řízený dokument vás bude provázet po celou dobu implementace. Průběžně ho aktualizujte dle aktuálního plnění a výsledků.

Monitoring, kontrola a vyhodnocování

Nedílnou součástí úspěšné realizace (nejen) marketingové strategie je monitoring a průběžné vyhodnocování.
1 x za kvartál zhodnoťte aktuální průběh realizace a vyhodnoťte dosažení stanovených milníků a kvartálních cílů.

Definice marketingu ve světě:

 • „The application, tracking and review of a company’s marketing resources and activities.“ businessdictionary.com