Inzerce v tisku (plošná reklama)

Reklama v tiskových médiích (inzerát, řádková inzerce, soukromá inzerce, komerční plošná inzerce) je nejčastěji používaná forma marketingové komunikace. Je používána pro podporu prodeje, budování povědomí ke značce, nebo propagaci spotřebitelské soutěže

Inzertní kampaně jsou součástí reklamní kampaně. Řídí se medaiplánem, který je předmětem mediálního plánování.

Formy tiskových médií:

 • Noviny – Jejich předností je vysoká popularita a tradice. Nevýhodou je však jejich krátká aktuálnost.
 • Odborné oborové časopisy – Jsou vhodné pro zacílení na vybrané segmenty trhu.
 • Inzertní periodika – Mezi hlavní přednosti patří zejména nízké ceny inzerce, distribuce zdarma do schránek domácností, regionální zacílení.

Tisková média se člení podle:

 • periodicity (deníky, týdeníky, 14 deníky, měsíčníky, ročenky, …)
 • působnosti (celorepublikové, regionální, speciální distribuce)
 • technologie tisku (novinový tisk, časopisy)
 • barevnosti (černobílé, barevné, s doplňkovými barvami)
 • zaměření na cílovou skupinu (zpravodajství, oborové a tematické specializace životní styl, programové tituly, inzertní časopisy)
 • distribuce (předplatné, volný prodej, direct mail)

Základní pravidla pří tvorbě plošné inzerce:

 • inzerát musí být napsán pro cílovou skupinu
 • titulky musí upoutat pozornost čtenáře
 • logo společnosti by nemělo v hlavním titulku chybět
 • obsah musí být tvořen reklamními texty
 • inzerát by měl obsahovat poutavé fotografie (zvyšují účinnost),
  v případě černobílé inzerce volte raději ilustrace, ikony a piktogramy
 • … pravidla jsou předmětem know-how každé reklamí agentury
Sdílejte článek na sociálních sítích