Marketingová analýza internetového projektu

Pokud má internetový projekt fungovat, musí se počítat i s investicemi do jeho propagace. To znamená mít již na začátku jasnou představu o tom, kde chcete být za několik let. Proto je třeba úspěch naplánovat. Tj: definovat KDE JSTE a KAM CHCETE DOJÍT a JAK SE TAM DOSTAT (marketingová strategie).  Jakmile toto určíte, tak stačí zpracovat plán a vydat se na cestu k cíli.

1. Marketingový rozbor

V prvním kroku je potřeba zjistit situaci ve které se nacházíte. Tj:

 • Udělat si obrázek o vaší firmě. Zjistit silné ale i slabé stránky  vaší firmy i nabídky. Zmapovat a popsat současné procesy a důležitou logistiku.
 • V případě, že již web provozujete, je vhodné analyzovat návštěvnost a prozkoumat chování stávajících návštěvníků.
 • Váš obor již určitě znáte, ale je důležité se  zamyslet nad jeho budoucím vývojem a trendy.
 • Poznat s kým budete na trhu soupeřit – Tj. kdo je vaše konkurence a jaké strategie používá.
 • Poznat své zákazníky – Vědět kdo jsou a jaké jsou jejich potřeby.
 • Velice rozumné je také analyzovat stávající poptávku a pokusit se předpovědět její vývoj.

Na základě těchto poznatků budete schopni poznat směr vašeho cíle. Z odhadů budete schopni odhadnout zda-li se vám investice do internetového projektu vrátí, a kdy přibližně začne produkovat zisky.

2. Definice cílů

Dalším krokem je definice cílů. Stanoví si následující typy cílů:

 • Obecné cíle (prodej produktů, podpora prodeje, poptávka po kalkulaci, ohodnocení produktu, …)
 • Konkrétní cíle (obrat za rok, počet objednávek za určité období, počet poptávek, počet návštěvníků, …)
 • Cílovou skupinu (jakou cílovou skupinu chcete obsloužit)

Poté se vytvoří metriky s ukazateli výkonnosti (KPI), které nám pomohou vše měřit. Do těchto tabulek se budou zaznamenávat dosažené výsledky. Podle nich se bude hodnotit úspěch jednotlivých aktivit.

3. Tvorba internetové strategie

Po situační analýze se stanoví internetová strategie. Tj:

Na základě těchto dat budete schopni stanovit cenu za tvorbu.

4. Akční plán

Plán bude je třeba rozdělit do těchto fází:

 • Projektová analýza (tvorba prototypu a dokumentace)
 • Tvorba internetového projektu (tvorba webu a administrační systému)
 • Tvorba obsahu internetového projektu (plnění produkty, psaní obchodních textů, …)
 • Testování (uživatelské, výkonnostní, …)
 • Marketingové služby a aktivity po spuštění projektu

Výsledkem bude dokument, obsahující časový harmonogram a plán činností včetně rolí a kompetencí.